Ziarul „Funcţionarul public”

A apărut nr. 22 (539) al ziarului „Funcționarul Public”

Rezultatele proiectului de anvergură de cercetări științifice, realizat în cadrul proiectului ,,Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană” au fost sintetizate la Conferința științifico-practică internațională cu genericul ,,Consolidarea administrației publice locale și perspectivele europene ale Republicii Moldova”, care a avut loc la Academia de Administrare Publică, pe 23 noiembrie curent. Despre acest eveniment cititorul este informat în prima pagină a ziarului.

În cuvântul de inaugurare a conferinței, rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat importanța desfășurării la instituție a proiectului, care finalizează cu această reuniune științifică. Cercetările efectuate în cadrul proiectului s-au soldat cu elaborări științifico-metodice, inclusiv Ghidul practic ,,Instrumente de bună guvernare la nivel local”, editat în 2017. Aceste elaborări vin să contribuie la crearea unui mecanism optimal de organizare și funcționare a administrației publice locale din republică, a spus rectorul Academiei.

În pag. 3 și 4, la rubrica „Centenarul Marii Uniri”, sunt publicate materialele despre participarea prorectorului Academiei, dlui Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, și dnei Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, la Conferința științifică „Istorie și inovare în administrația publică românească”, desfășurată la Institutul Național de Administrație Publică (INA) din București, precum și a dnei Rodica RUSU, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră științe politice și relații internaționale, la conferința internațională „România de la Marea Unire la Integrarea Europeană”, care a avut loc la Iași.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.