Senat

Ședința Senatului Academiei

Pe 29 iunie 2018, a avut loc ședința Senatului Academiei de Administrare Publică, moderată de președintele Senatului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

Pe ordinea de zi a ședinței a fost incluse chestiunile cu privire la totalurile anului de învățământ 2017 – 2018, ciclul II, studii superioare de master, precum și cele cu privire la activitățile de dezvoltare profesională, de cercetare științifică și activitate financiară a instituției, rapoartele intermediare privind rezultatele obținute în cadrul a două proiecte instituționale, desfășurate pe parcursul primului semestru al anului 2018.

În prima chestiune a prezentat un raport Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director al Departamentului studii superioare de master, care a menționat că în această perioadă au absolvit Academia peste 300 de masteranzi la programele de Master profesional: Administrare publică, Management, Anticorupție, Relații internaționale și Management informațional în administrația publică și de Master științific: Teoria și practica administrației publice, Relații Internaționale și Management. Raportorul a subliniat că susținerea tezelor de master cu o tematică actuală din domeniul administrației publice, cu caracter aplicativ denotă, în mare parte, cunoștințele înalte acumulate de masteranzi. Directorul departamentului a abordat și alte aspecte ale procesului de studii: contingentul cadrelor profesoral-didactice, desfășurarea orelor cu acces public, mobilitatea academică etc., accentuând continuitatea studiilor de master.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.