Senat

ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTER – ACTIVITATE MAJORĂ A STUDENȚILOR-MASTERANZI

Pe 19 octombrie curent, Senatul Academiei de Administrare Publică s-a întrunit într-o ședință ordinară, care a fost inaugurată și monitorizată de dl Oleg BALAN, președinte al Senatului, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar.

Una dintre chestiunile de bază de pe ordinea de zi a Senatului a constituit-o examinarea temelor tezelor de master (anul III, învățământ cu frecvență redusă) și confirmarea conducătorilor științifici. Dl Ion DULSCHI, director Departament studii superioare de master, doctor, conferențiar universitar, care a prezentat informația în această chestiune, a ținut să atragă atenția nu numai asupra formulării clare și univoce a temelor care urmează a fi investigate, dar și, principalul, asupra aspectului lor științific și aplicativ.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.