Relaţii Internaţionale

A demarat susținerea tezelor de master

Pe 6 iunie curent, la Academia de Administrare Publică a demarat sesiunea de susținere a tezelor de master, studii superioare master ştiinţific/de profesionalizare, învăţământ cu frecvenţă, programată pentru perioada 6 – 10 iunie, la specializările Teoria şi practica administraţiei publice / Administrare publică, Drept constituţional şi drept administrativ, Management și Relații internaționale.

În fața comisiilor de examinare urmează se prezinte 79 de masteranzi, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai instituțiilor publice și ai economiei reale. După cum a menționat dna Maria STRECHII, director al Departamentului studii superioare de master, doctor, conferențiar universitar, tematica tezelor de master a fost determinată, în general, de specificul de la locurile de muncă ale masteranzilor, fiind îmbinată creativ teoria și cercetarea pe parcursul anilor de studii la Academie cu practica, ceea ce va contribui la perfecționarea continuă a serviciul public.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.