OSCE

Delegația OSCE în vizită la Academie

Pe 8 februarie 2018, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de documentare o delegație a Oficiului Înaltului Comisar al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din componența căreia au făcut parte Anton THOMSEN, consilier politic al Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale (HCNM), Sarah STEPHAN, manager de proiect în cadrul HCNM, Sergiu CONOVALU, coordonator național de program HCNM, Kristina KALLAS, expert OSCE, și translatoarea Elena DOLGHII. Oaspeții au avut o întrevedere cu rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. La întrevedere au participat prim-prorectorul Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, și Dinu MANOLE, șef Direcție cooperare internațională.

Rectorul Oleg Balan a făcut o scurtă prezentare a Academiei, a măsurilor întreprinse pentru perfecționarea procesului de studii și de dezvoltare profesională a funcționarilor publici, accentuând că o prioritate pentru Academie este cooperarea internațională. Au devenit deja tradiție stagiile profesorilor și ale masteranzilor în diferite țări ale lumii, o premieră din ultimul timp fiind mobilitatea academică, și implicarea Academiei în diverse proiecte în colaborare cu parteneri de peste hotare. În acest sens, va fi binevenită și inițierea unei colaborări cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.