Masterat

Masteranzii Academiei în vizită de studii la „Franzeluța” SA

Procesul de instruire realizat în cadrul studiilor superioare de master la Academia de Administrare Publică este axat, inclusiv, pe studierea bunelor practici, care contribuie substanțial la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare.

În scopul familiarizării cu experiența avansată în asigurarea unui sistem eficient de management al calității, pe data de 14 decembrie curent masteranzii de la programul Management (gr. 212 MȘ și 215 MP) au realizat o vizită de studii la Franzeluța” SA. Masteranzii au fost ghidați de dna Tatiana Tofan, doctor în economie, conferențiar universitar, Șef catedră Economie și management public și dna Veronica Butnaru, lector universitar la aceeași catedră.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.