Masterat

Susținerea prealabilă a tezelor de master

În perioada 19 – 20 aprilie curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea prealabilă a tezelor: la Master științific - programele: Teoria și practica administrări publice, Management și Relații internaționale, și la Master de profesionalizare – programele Administrarea publică, Management, Anticorupție și Drept public. Susținerea prealabilă a tezelor de master constituie o bună practică aplicată în procesul de studii, scopul fiind de a analiza calitatea tezelor elaborate și a recomanda măsuri de îmbunătățire a lucrărilor pentru a fi pregătite la nivel în vederea susținerii lor finale, dar și de a completa serviciul public al țării cu cadre înalt calificate la nivelul cerințelor zilei de azi, a procesului de integrare europeană a țării noastre.

După cum a menționat Ion DULSCHI, directorul Departamentului studii superioare de master, în marea lor majoritate studenții au prezentat lucrări bine structurate în baza cercetărilor științifice de domeniu, a experienței și practicii de la locurile de lucru ale masteranzilor, fiind abordate aspecte multilaterale în contextul reformei administrației publice, a managementului în administrația publică, a dreptului public. Este important de menționat și caracterul aplicativ al tezelor, masteranzii venind cu idei inovatoare privind eficientizarea administrației publice, calitatea serviciilor publice prestate cetățenilor.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.