Masterat

Studenții-masteranzi și-au susținut tezele

La Academia de Administrare Publică, s-a încheiat evaluarea tezelor de master pentru anul de studii 2017-2018, susținute public de către studenții-masteranzi din anul II, învățământ cu frecvență și frecvență redusă.

Pe parcursul săptămânii curente peste o sută de masteranzi au prezentat lucrările în fața comisiilor de evaluare la programele master științific la învățământ cu frecvență (Teoria și practica administrării publice, Management, Relații internaționale), master de profesionalizare la învățământ cu frecvență (Administrarea publică, Management, Anticorupție), master de profesionalizare la învățământ cu frecvență redusă (Drept public).

În conformitate cu ordinul rectorului Academiei Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, în calitate de președinți ai celor 4 comisii de evaluare a tezelor de master au fost desemnați Iurie CIOCAN, doctor în științe politice, director al Centrului de Implementare a Reformelor, Mihai POALELUNGI, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, doctor în economie, conferențiar universitar, consilier principal de stat al Prim-ministrului Republicii Moldova, Victor JUC, doctor habilitat, profesor cercetător, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice și Politice.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.