Doctorat

EVALUAREA REFERATELOR ȘTIINȚIFICE - ETAPĂ IMPORTANTĂ A STUDIILOR DE DOCTORAT

Studiile de doctorat în Academiei de Administrare Publică se realizează printr-un program de pregătire avansată şi un program individual de cercetare ştiinţifică, care finalizează cu elaborarea tezei de doctorat. Activitatea de cercetare a studentului-doctorand se evaluează prin 3 referate științifice prezentate în faţa comisiei de îndrumare.

În perioada 23-24 mai 2018, Școala Doctorală în Științe Administrative a organizat susținerea publică a referatelor științifice, prezentate de doctoranzii anului II, învățământ cu frecvență și frecvență redusă, la specialitățile: 563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice și 563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.