Specializări/discipline

Lista disciplinelor de studii repartizate în cadrul catedrei

Ştiinţe administrative

pentru anul de studiu 2015 – 2016

 

Nr

d/o

 

Denumirea disciplinei

 

Numele, prenumele profesorului

 

Specializarea, anul de studii

1

Teoria AP

Dulschi Ion

an. I. sem I, MC, RI

 

Deontologia funcţionarului public

Dulschi Ion

 

an. II, sem.III, MC, TPAP

an.II, sem.IV, MP, AP

 

Administraţia publică centrală

Dulschi Ion

 

an. I, sem.II, MC, TPAP

an.I, sem. II,AP, FR

2

Sisteme politico - administrative comparate

Popovici Angela

 

an.I sem. I, MC, TPAP

an.I, sem. I, AP,  FR

 

Istoria administraţiei publice

Popovici Angela

 

an.I sem. I, MC, TPAP

an.I, sem. I, AP, FR

3

Ştiinţa administraţiei.

Şaptefraţi Tatiana

 

an I, sem I,    MC, TPAP

an. I, sem. I, DCDA, FR

an I, sem I,   AP, FR

Castraşan Tatiana

 

an. I, sem I zi , DCDA

4

Tehnici de elaborare a programelor şi proiectelor

Savca Tatiana

an. II sem III. MC, TPAP

Şaptefraţi Tatiana

an.II, sem. IV,AP, FR

5

Politici publice

Savca Tatiana

 

an.II sem. III, MC, TPAP

an.II, sem. III,AP, FR

6

Managementul în administraţia publică

Popovici Angela

an.I sem. II, MC, TPAP

Savca Tatiana

an.II sem. III, AP,FR

7

Strategii de dezvoltare durabilă

Savca Tatiana

an.I sem. II, MC, TPAP

8

Gestiunea serviciilor publice

Tincu Violeta,

 

an. II sem III, MC, TPAP

an.II, sem. III,AP, FR

9

Relaţii publice şi comunicare în AP

Tincu Violeta

 

an. II, sem. III,, MC, TPAP,

an. II, sem. IV, AP, FR

10

Dezvoltarea comunitară

Raţa Svetlana

an.II, sem. IV,  AP, FR

 

11

Administraţia publică  locală

Raţa Svetlana

an. I sem II, MC, TPAP

 

Deliu Tudor

an.I, sem. II,  AP, FR

12

Teoria şi practica administraţiei publice

Ţepordei Aurelia,

 

an. I, sem. I, MG, FR

an.I, sem. I RI, FR

an. I, sem. I, MIAP, FR

13

Psihologia conducerii

Şleahtiţchi Mihail

 

an.I sem. I, MC,TPAP

an.I, sem. II,AP, FR

14

Sociologia organizaţiilor

Pascaru Ana

 

an. I, sem I, MC, TPAP

an.II, sem. IV, AP, FR

15

Metodologia procesului de cercetare

Cibotaru Viorel

an I, sem I, MC, TPAP

16

Tehnici de secretariat

Andrievschi Ludmila

an.II, sem. IV,AP, FR

17

Urbanism şi amenajarea teritoriului

Grozavu Nistor

 

an. II, sem. III, AP, FR

an I sem II. MC, TPAP

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.