PROIECTUL „PARTENERIAT TRANSFRONTALIER PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL”

Cursul - Consiliere și orientare în carieră

În perioada 7 – 9 iunie 2021 în cadrul Academiei de Administrare Publică s-a desfășurat cursul Consiliere și orientare în carieră (teorie, format on-line), scopul căruia a fost de a familiariza participanții cu desfăşurarea procesului de consiliere privind cariera; evaluarea intereselor, nevoilor și valorilor, abilităţilor și aptitudinilor, personalităţii; diversitatea și factorii socioculturali în dezvoltarea carierei, precum și analiza pieţei muncii în Republica Moldova, sisteme de clasificare ocupaţională. Totodată, continuarea cursului (practica, format fizic) va avea loc în perioada 13 – 16 iulie 2021 la Academia de Administrare Publică, unde toate costurile de formare (cazare, masa, excepție transport) vor fi asigurate.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, implementat de Fundația „Alături de Voi” România, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programul Operațional Comun România - Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Viziunea Republicii Moldova privind dezvoltarea antreprenoriatului social

Fundația „Alături de Voi” (ADV) România, Academia de Administrare Publică, Fundația ,,Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Agenţia de Cooperare a Germaniei GIZ au organizat, pe 22 aprilie curent, workshop-ul online cu genericul „Viziunea Republicii Moldova privind dezvoltarea antreprenoriatului social” în cadrul Proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”. Partenerii au desfășurat o sesiune de lucru interactivă, constructivă, care să aducă participanților, 222 la număr, informații inovative, valoroase și, în același timp, să identifice necesitățile actorilor interesați - lideri din comunitate, profesori, antreprenori sociali, antreprenori cu misiunea de a transforma comunitatea, reprezentanți ai sectorului nonprofit și toți cei care își doresc să identifice oportunități pentru binele comunității din care fac parte.

„Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”

Academia de Administrare Publică, în calitate de partener proiect, împreună cu Fundația “Alături de Voi” (ADV) România, aplicant și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, au lansat în data de 03.11.2020, proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate (ENI). Evenimentul a fost găzduit de Academia de Administrare Publică.

Proiectul are misiunea de a promova impactul economiei sociale / antreprenoriatului social cu privire la dezvoltarea economică și îmbunătățirea calității vieții oamenilor din regiunea transfrontalieră. În această ordine de idei, Oleg Balan, rector al Academiei de Administrare Publică declara în cadrul conferinței de presă: „Economia socială soluționează probleme ce nu sunt atractive pentru sectorul businessului tradițional, iar administrația publică nu are suficiente resurse pentru soluționarea problemelor respective în raport cu standardele cerute sau la nivelul așteptărilor cetățenilor.”

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „EU4Youth-Social Innovation Impact a strategic partenership”

Pentru a crea o sinergie între proiectele cu tematica economiei sociale, reprezentanţii Academiei de Administrare Publică (AAP) au fost invitaţi la conferinţa de lansare a proiectului „EU4Youth-Social Innovation Impact a strategic partenership”, eveniment desfăşurat la 30 septembrie 2020, la Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM). La eveniment au participat Dinu MANOLE, șef Direcție relații internaționale, Rodica Sobieski-Camerzan, şefa bibliotecii ştiinţifice, Ina MACOVEI, specialist principal, Direcţia relaţii internaţionale. În cadrul evenimentului, reprezentatul Fundaţiei ADV România a semnat contractul de finanţare a proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, astfel, de pe 1 octombrie 2020, echipa de proiect a AAP, în colaborare cu Fundaţia „Alături de Voi”, România, și Fundaţia „Ecoul Cernobîlului”, va începe implementarea acestuia.

ACADEMIA – PARTENER AL UNUI IMPORTANT PROIECT TRANSFRONTALIER

Pe 28 septembrie 2020, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de lucru doamna Angela ACHIŢEI, preşedinte al Fundaţiei „Alături de Voi”, România. Fundaţia este aplicant în proiectul transfrontalier câştigător „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Operaţional Comun România - Moldova 2014-2020, în care are ca partener Academia de Administrare Publică şi Fundaţia „Ecoul Cernobîlului”. Vizita a avut loc în contextul semnării contractului de finanţare pe proiect, care urmează să intre in vigoare de la 1 octombrie 2020.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.