Noutăți doctorat

O nouă teză de doctor susținută la Academie

Pe 30 iunie 2016, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea publică a unei noi teze de doctor în științe administrative, Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administraţiei publice din Republica Moldova”, specializarea Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice, a doctorandului Oleg SOLOMON, şef de secţie în aparatul central al Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Conducătorul ştiinţific al tezei este Victor SACA, doctor habilitat, profesor universitar. Susținerea tezei a avut loc în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat (CȘS), moderată de președintele Consiliului, dl Pantelimon VARZARI, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător.

Secretarul ştiinţific al Consiliului, dl Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe administrative a Academiei de Administrare Publică, a informat asistența teza de doctor a fost propusă pentru susținere la ședința Consiliului de către Seminarul Științific de Profil, menționând pretendentul a depus toate actele necesare, conform legislației în vigoare.

Susținere publică a tezei de doctor la Academie

Pe 28 iunie 2016, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea publică a tezei de doctor în științe administrative Rolul administrației publice în organizarea și modernizarea serviciilor publice” (specialitatea 563.01 – Teoria, metodologia administrației publice) a pretendentei Violeta TINCU, lector superior la Catedra științe administrative, conducător științific al tezei fiind dna Angela POPOVICI, doctor în științe istorice, conferențiar universitar. Susținerea tezei a avut loc în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat (CȘS), moderată de președintele Consiliului, dl Constantin SOLOMON, doctor habilitat, profesor universitar, USM.

Dl Ion DULSCHI, secretarul științific al Consiliului, a informat asistența teza de doctor a fost propusă spre examinare de către Seminarul Științific de Profil, pretendenta prezentând toate actele, conform legislației în vigoare, după care Violeta Tincu a făcut o expunere rezumativă a tezei, structurată în patru capitole.

Susținerea examenelor de doctorat

Pe 11 mai 2016, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea examenelor de doctorat în cadrul sesiunii din mai 2016 pentru doctoranzii anilor II – IV cu frecvență și frecvență redusă. Examenele au fost susținute la specialitățile: Teoria, metodologia administrației publice; Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice, serviciile publice.

Susținerea examenelor a fost organizată de Școala doctorală în științe administrative de comun cu catedra de specialitate.

A fost examinată o nouă teză de doctor

La şedinţa ordinară, din 18 iunie 2015, a Catedrei ştiinţe administrative a Academiei de Administrare Publică, principala chestiune de pe ordinea de zi a fost examinarea tezei de doctor Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administrației publice din Republica Moldova” a doctorandului Oleg SOLOMON, şef de secţie în aparatul central al Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Moderatorul şedinţei, şeful Catedrei, Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, a menţionat în deschidere doctorandul a îndeplinit toate prevederile Regulamentului şi a prezentat în termen lucrarea spre examinare la şedinţa Catedrei ca prima etapă în procesul de elaborare, cercetare şi susţinere a tezei de doctor.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.