Noutăți doctorat

Examinarea tezei de doctorat la ședința Catedrei științe administrative

În cadrul ședinței Catedrei științe administrative din 15 martie 2018 a avut loc examinarea publică a tezei de doctorat cu tematica rolului reprezentantului Guvernului în teritoriu în coordonarea serviciilor publice desconcentrate.

Autorul tezei, Dumitru FLOREA (conducător științific, Victor POPA, doctor habilitat, profesor universitar), a prezentat o analiză în baza cercetărilor autohtone și internaționale în domeniu, formulând mai multe recomandări practice și propuneri, inclusiv elaborarea unui cadru legislativ nou privind statutul reprezentantului Guvernului în teritoriu, modernizarea serviciilor publice desconcentrate. Doctorandul a răspuns la numeroase întrebări ale membrilor catedrei.

În luările lor de cuvânt raportorii Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director Departament studii superioare de master, Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar, Angela POPOVICI, doctor, conferențiar universitar, Violeta TINCU, doctor, lector superior universitar, au apreciat nivelul cercetărilor efectuate de autorul tezei și au formulat mai multe obiecții și recomandări întru îmbunătățirea și aprofundarea conținutului cercetării.

Examen de admitere în cadrul Școlii doctorale în științe administrative

În perioada septembrie-octombrie 2017, în cadrul Școlii doctorale în științe administrative de la Academia de Administrare Publică, a fost organizat concursul de admitere la studii de doctorat.

Admiterea la doctorat a fost efectuată în limita numărului de locuri alocate de Ministerul Educaţiei (ordinul nr. 504 din 22 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între școlile doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2017-2018”), în rezultatul concursului de proiecte de granturi doctorale prezentate de conducătorii de doctorat.

Academia de Administrare Publică anunță admiterea la studii de doctorat pentru anul academic 2017-2018

ADMITERE DOCTORAT 2017

 

Academia de Administrare Publică anunță admiterea la studii de doctorat, cu finanțare de la buget și în bază de contract, pentru anul academic 2017-2018, la următoarele specialități:

563.01.Teoria, metodologia administrației publice.

563.02.Organizarea și dirijarea în instituțiile publiceservicii publice.

Inaugurarea anului de studii la doctorat

AVIZ

Inaugurarea anului de studii 2016-2017 la doctorat,

în cadrul Academiei de Administrare Publică,

va avea loc vineri, 11 noiembrie 2016, sala 410, ora 15.00.

O nouă teză de doctor susținută la Academie

Pe 30 iunie 2016, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea publică a unei noi teze de doctor în științe administrative, Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administraţiei publice din Republica Moldova”, specializarea Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice, a doctorandului Oleg SOLOMON, şef de secţie în aparatul central al Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Conducătorul ştiinţific al tezei este Victor SACA, doctor habilitat, profesor universitar. Susținerea tezei a avut loc în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat (CȘS), moderată de președintele Consiliului, dl Pantelimon VARZARI, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător.

Secretarul ştiinţific al Consiliului, dl Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe administrative a Academiei de Administrare Publică, a informat asistența teza de doctor a fost propusă pentru susținere la ședința Consiliului de către Seminarul Științific de Profil, menționând pretendentul a depus toate actele necesare, conform legislației în vigoare.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.