Cursul de dezvoltare profesională „Managementul conflictelor” pentru funcționari publici de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale se va desfăşura în perioada 26 – 28 martie 2019, în blocul C, etajul I, sala 5.

A N U N Ţ

Academia de Administrare Publică anunţă înscrierea la cursul de dezvoltare profesională „Management și leadership” cu durata de 120 de ore academice.

Perioada de desfăşurare: 08 aprilie – 24 mai 2019.

Cursul de dezvoltare profesională „Managementul și elaborarea programelor/proiectelor” pentru personalul cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I și II se va desfăşura în perioada 25 - 29 martie 2019, în blocul C, etajul I, sala 2.

Cursul de dezvoltare profesională „Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative” pentru personalul cu funcţii de conducere/execuţie cu atribuţii şi responsabilităţi în elaborarea actelor normative din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale se va desfăşura în perioada 25 – 27 martie 2019, în blocul C, etajul I, sala 3.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.