Conferința științifică internațională „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice”, ediţia a VII-a, 26 februarie 2021

INVITAȚIE

 

Academia de Administrare Publică, Catedra științe administrative, organizează conferința științifică internațională „CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE”, ediţia a VII-a.

Evenimentul va avea loc în data de 26 februarie 2021, în format online.

Conferința științifică internațională „CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE” lansează un nou apel pentru implicarea activă a tinerilor cercetători - masteranzi, doctoranzi, cadre didactice debutante și personalul din administrația publică, în dezbaterea problemelor de organizare și funcționare a administrației publice, în elucidarea factorilor care determină eficiența instituțiilor publice. Lucrările acceptate de Colegiul redacțional al Conferinței se vor regăsi în Volumul Conferinței, ce va fi înregistrat la Camera Națională a Cărții și indexat ISBN. Materialele conferinței vor fi plasate în Repozitoriul instituțional al AAP, care oferă acces deschis la publicațiile instituționale. Costul volumului conferinţei – varianta electronică este gratis, iar varianta pe suport de hârtie costă 200 lei.

Lucrările participanților se vor încadra în cele trei secțiuni ale Conferinței:
1. Instituții și mecanisme în reformarea administrației publice.
2. Probleme actuale și perspective de dezvoltare a administrației publice locale.
3. Dimensiuni sociale, economice și de drept în administrația publică.

Limbile de lucru: română, engleză și rusă.

Termene-limită relevante Conferinței:

31 decembrie 2020: trimiterea Formularului de participare la adresa: catedrasa@gmail.com
1 februarie 2021: trimiterea lucrării (în una din limbile – română, engleză, rusă), respectând Condițiile de redactare, la adresa: catedrasa@gmail.com

 

Mai multe detalii, aici.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.