Noutăţi

MASĂ ROTUNDĂ ÎN PROBLEMELE MANAGEMENTULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE

Pe 22 martie curent, în organizarea Catedrei Economie și management public, la Academia de Administrare Publică a avut loc o Masa rotundă cu genericul „Practica Uniunii Europene privind disparitățile interregionale în managementul dezvoltării regionale a Republicii Moldova”. Tematica respectivă reiese din proiectul fundamental de cercetare „Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”. Această activitate este planificată spre realizare pentru semestrul I al Programului de realizare a proiectului nominalizat.

Pe agenda Mesei rotunde au figurat următoarele subiectele de discuție:

1. Rolul planificării spațiale in politica regional. Veronica BUTNARU, cercetător științific în cadrul proiectului, lector superior universitar.

2. Clasamentul statelor în funcție de PIB pe cap de locuitor sub nivelul de 50% din media UE 28. Oleg FRUNZE, cercetător științific în cadrul proiectului, doctor. lector universitar.

3. Rolul Acordului de Asociere UE-RM în realizarea politici regionale. Dinu MANOLE, cercetător științific în cadrul proiectului.

Contabili și inginerii cadastrali din cadrul autorităților publice locale instruiți în domeniul Managementului proprietății publice

Academia de Administrare Publică cu suportul Proiectului ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), desfășoară în perioada 20-22 martie curent, cursul de instruire ”Managementul proprietății publice”. Este un curs nou de dezvoltare profesională, destinat contabililor și inginerilor cadastrali din autoritățile administrației publice locale partenere ale proiectului MSPL.

Misiunea de audit intern al Sistemului de Management al Calității

Conform Programului de audit pentru anul 2018, aprobat de către Consiliul Calității, în perioada 19-29 martie 2018, în cadrul Academiei de Administrare Publică se desfășoară Misiunea de audit intern a Sistemului de Management al Calității. Pe data de 19 martie curent a avut loc Ședința de deschidere a auditului intern.

Auditul este desfășurat în scopul determinării măsurii în care sunt îndeplinite cerințele Sistemului de Management al Calității stabilite prin documente interne aferente, precum și evaluarea funcționalității și eficacității SMC și identificarea oportunităților de îmbunătățire.

Auditul se va desfășura pe domeniul prestarea serviciilor de formare și dezvoltare profesională în domeniul administrației publice și managementului public în Republica Moldova.

DIASPORĂ, MIGRAȚIE ȘI DEZVOLTARE

Astăzi, 20 martie 2018, la Academia de Administrare Publică a demarat cursul de dezvoltare profesională „Diasporă, migrație și dezvoltare” destinat funcționarilor publici din cadrul autorităților publice centrale, organizat la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 49 din 16 ianuarie 2018. Cursul se va desfășura până la data de 21 martie 2018 și are o durată de 16 de ore academice.

Participanții – funcționari publici/persoane responsabile de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării – vor identifica tendințele migraționale la nivel național și local, vor demonstra cunoștințele despre reintegrarea cetățenilor reveniți de peste hotare și vor înțelege etapele-cheie pentru participarea eficientă a acestora în dezvoltarea locală. De asemenea, urmează să-și dezvolte abilitățile de a planifica și gestiona bugetele sensibile la migrație, de a colecta și organiza corect datele locale pe migrație și, desigur, de a organiza companii, inclusiv on-line, pentru motivarea și implicarea migranților în dezvoltarea localității. În acest sens, programul prevede ore care conțin atât informația teoretică și empirică necesară, cât și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane.

Posedarea acestor abilități va fi confirmată printr-un certificat de absolvire a cursului de dezvoltare profesională.

SISTEMUL DE PLANIFICARE A RESURSELOR ÎN ORGANIZAȚIILE PUBLICE

Acesta este genericul cursului de dezvoltare profesională care se desfășoară în perioada 19-22 martie 2018 la Academia de Administrare Publică. Cursul este destinat personalului Academiei și funcționarilor publici din cadrul autorităților administrației publice locale.

Acest curs de dezvoltare profesională are ca scop familiarizarea participanților la curs cu procesele contabilității financiare din sectorul public în cadrul unui sistem integrat de planificare a resurselor organizației (SPR).

Organizarea instruirii se datorează realizării proiectului „ERP4PA: Sisteme de planificare a resurselor întreprinderilor (ERP) pentru administrația publică”. Sistemul ERP reprezintă un sistem de planificare a resurselor prin intermediul unui pachet specializat integrat de software, care asigură un model comun al datelor și proceselor pentru toate domeniile de activitate. ERP permite obținerea informației complete pentru analiza detaliată, pentru luarea deciziilor operative manageriale, pentru crearea bazei convenabile pentru schimbul de date între departamente.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.