Noutăţi

A demarat cel de-al treilea curs privind integritatea funcționarului public

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016 „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică”, continuă să organizeze cursuri de dezvoltare profesională pentru funcţionarii publici.

În conformitate cu planul-grafic de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică, în semestrul II al anului 2017 au fost planificate 3 cursuri cu genericul “Integritatea funcționarului public”. Ultimul curs din acest an cu tematica propusă a demarat astăzi 4 decembrie. Beneficiarii programului își vor actualiza cunoștințele privind conceptele integrității publice, normele deontologice aplicabile personalului din autoritățile publice.

De asemenea, funcționarii își vor dezvolta abilitățile de recunoaștere a situațiilor neconforme cu privire la conflictul de interese, identificarea situațiilor de incompatibilitate și acțiunile necesare pentru evitarea acestora.

Management şi leadership – program de dezvoltare profesională a conducătorilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

      Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a participat astăzi la inaugurarea lecțiilor din cadrul cursului ,,Management și leadership”, pentru angajații cu funcții de conducere ai Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova.

     Rectorul Academiei a accentuat faptul că activitățile și temele ce urmează a fi abordate în cadrul actualului curs vor contribui la dezvoltarea abilităților manageriale și de leadership, calități absolut necesare pentru realizarea eficientă a obiectivelor manageriale din cadrul ministerului de interne. Oleg Balan i-a îndemnat pe cei prezenți să participe activ la discuțiile și activitățile ce se vor desfășura pe parcurs.

INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Evoluțiile spectaculoase în domeniul tehnologiei informației, posibilitățile de colectare, stocare, analiză și transmitere a informației, precum și globalizarea relațiilor pe diferite segmente, inclusiv cel social, creează provocări serioase în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. În acest context, serviciul public și sistemul administrației publice constituie o parte integrantă a întregului sistem de control întru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special, a dreptului la viața privată în legătură cu prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal.

Astfel, Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016, organizează pe data de 30 noiembrie curent cursul de dezvoltare profesională cu genericul ,,Protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice”, destinat funcționarilor publici de conducere/execuție responsabili de domeniul respectiv din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Cursul respectiv urmăreşte scopul de dezvoltare a competenţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale ale funcţionarilor publici responsabili de protecția datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii funcţiei publice.

A apărut nr. 22 (515) al ziarului „Funcționarul Public”

În prima pagină, cititorii sunt informați despre desfășurarea la Academia de Administrare Publică a trainingului-pilot 2 pentru modulul 5: Servicii inovatoare de bibliotecă online pentru bibliotecarii secolului XXI din cadrul Proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”.

Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în deschiderea lucrărilor trainingului că este o realizare de succes participarea Academiei de Administrare Publică, alături de alte instituții de învățământ superior din Parteneriatul Estic, în cadrul acestui proiect, misiunea căruia este modernizarea și reformarea bibliotecilor prin dezvoltarea personalului bibliotecar, iar cunoștințele acumulate vor fi de un real folos pentru activitatea de zi cu zi a personalului bibliotecii, dar și pentru cadrele didactice, doctoranzi și masteranzi, pentru cercetătorii din cadrul Academiei.

INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Astăzi, 27 noiembrie 2017, a avut loc inaugurarea cursului de instruire cu genericul ”Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul întâi și al doilea. Cursul se va desfășura până la data de 01 decembrie 2017 și are o durată de 40 de ore.

Participanții la curs se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public, teoria și practica organizării și funcționării administrației publice. De asemenea, debutanții urmează să-și dezvolte abilitățile de procesare a informației; de elaborare a notelor informative, rapoarte, proiecte de decizii, scrisori; soluționarea petițiilor; comunicarea eficientă, necesare pentru îndeplinirea funcției publice. În acest sens, programul a fost divizat în trei module, care cuprind atât informația teoretică și empirică necesară, cât și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane.

Obținerea acestor abilități va fi confirmată printr-un certificat de absolvire a cursului emis în conformitate cu punctul 10.5 al Senatului Academiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 225 din 26.03.2014, precum și în temeiul punctului 40 din Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a personalului.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.