Noutăţi

Sesiune de susținere publică a proiectelor de cercetare și a referatelor științifice în cadrul Școlii doctorale

În perioada 29-31 octombrie 2018, Școala doctorală în științe administrative din cadrul Academiei de Administrare Publică a organizat sesiunea de susținere publică a proiectelor de cercetare și a referatelor științifice, prezentate de doctoranzii anilor I-III de studii, învățământ cu frecvență și frecvență redusă, la specialitățile: teoria, metodologia administraţiei publice; organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice.

Lucrările doctoranzilor au fost apreciate de către comisiile de evaluare, alcătuite din 10 conducători de doctorat și 13 îndrumători. Doctoranzii anului I au argumentat în cadrul proiectului de cercetare și referatul științific, actualitatea temei de cercetare, au analizat etapele de elaborare a tezei de doctorat, au trecut în revistă literatura care urmează să fie studiată în procesul de elaborare a lucrării științifice.

Senatul Academiei a aprobat temele tezelor de master și regulamentul sistemului de management financiar

În ședința de astăzi Senatul Academiei de Administrare Publică a aprobat temele tezelor de master pentru studenții-masteranzi din anul III, învățământ cu frecvență redusă, și a confirmat conducătorii științifici ale acestora.

Ședința a fost condusă de președintele Senatului, Oleg BALAN, rector al Academiei, doctor habilitat, profesor universitar.

Managementul și elaborarea programelor/proiectelor

22 de funcționari din autoritățile publice locale vor fi instruiți, la Academia de Administrare Publică, în domeniul managementului și elaborării programelor/proiectelor.

Luni, 29 octombrie curent, Academia de Administrare Publică, cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)”, a demarat cursul de dezvoltare profesională cu genericul „Managementul și elaborarea programelor/proiectelor”.

Scopul cursului constă în sporirea competenţelor teoretice şi practice ale participanţilor la curs necesare pentru a planifica şi gestiona eficient programele şi proiectele de asistenţă externă, implementate la nivelul administraţiei publice locale.

REPREZENTANȚII ACADEMIEI LA CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ DE LA INSTITUTUL DE ADMINISTRARE PUBLICĂ DIN ODESSA

Pe 26 octombrie 2018, la Institutul Regional de Administrare Publică din Odessa al Academiei Naționale de Administrare Publică pe lângă Președintele Ucrainei, s-a desfășurat tradiționala Conferință Științifică Națională cu participare internațională. Academia de Administrare Publică a fost prezentată la acest for științific de Ion DULSCHI, director al Departamentului studii superioare de master, doctor, conferențiar universitar, și Rodica RUSU, șefa Catedrei științe politice și relații internaționale, doctor, conferențiar universitar.

Ziua bazelor de date științifice marcată la Academie

Atelierul tematic „Ziua bazelor de date științifice” din cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis, ediția a XI-cea, cu tema declarată pentru anul 2018 „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”, și-a ținut lucrările pe 24 octombrie, curent, în Sala multimedia a Bibliotecii Științifice a Academiei de Administrare Publică, la care au participat cadrele didactice de la Academie, cercetătorii științifici, doctoranzii.

În deschiderea atelierului, prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, a menționat importanța deosebită a accesului deschis la bazele de date științifice naționale și internaționale în era tehnologiilor informaționale, atelierul având ca obiectiv diseminarea modalităților de accesare a bazelor de date științifice pentru eficientizarea activităților de cercetare.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.