Noutăţi

10 noiembrie - Ziua internațională a științei pentru pace și dezvoltare

Cu ocazia Zilei internaționale a științei pentru pace și dezvoltare la Biblioteca științifică a Academiei de Administrare Publică a fost vernisată o expoziție tematică de cărți. Expoziția include mai multe cărți semnate de autori din republică și de peste hotare, precum și lucrări editate, de-a lungul anilor, de profesorii Academiei.

Printre exponate se impun volumul ,,Probleme actuale ale științelor socio-umane în condițiile integrării europene” editat de Academia de Științe cu concursul unor instituții de știință și învățământ superior din Republica Moldova, România și Ucraina, cartea ,,Conceptele științei” semnată de Ioan BIRIȘ și editată de Academia Română, alte ediții fundamentale aflate în colecția bibliotecii Academiei.

Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice

În contextul noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice care au intrat în vigoare începând cu data de 17 octombrie 2018, Academia de Administrare Publică, cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), desfășoară în perioada 05-09 noiembrie curent cursul de dezvoltare profesională „Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice”, cu o durată de 40 de ore.

Scopul cursului este pregătirea teoretică și practică a funcționarilor din autoritățile publice locale pentru desfășurarea corectă a procesului de achiziție publică și evitarea conflictului de interese în cadrul acestui proces. La elaborarea agendei cursului de instruire s-a ținut cont de ultimele evoluţii legislative în domeniul achizițiilor publice.

La realizarea procesului de instruire participă formatori cu vastă experiență din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor și Academiei de Administrare Publică, care, prin metode andragogice de predare - prezentări, activități practice, studii de caz - vor învăța participanții să desfășoare corect procesul de achiziție publică.

Reprezentanții Academiei la Conferința internațională ,,Inovație și calitate în sectorul public” din România

Reprezentanții Academiei de Administrare Publică - Dinu MANOLE, șef Direcție relații internaționale, și Veronica BUTNARU, lector universitar, Catedra economie și management public, au participat la cea de-a XI-a ediţie a conferinţei internaţionale “Inovaţie şi calitate în sectorul public”, care a avut loc la 30-31 octombrie, în localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, România. Conferința a fost organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din România. Ediţia din acest an a fost una aniversară, consacrată comemorării a 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918 – Centenarul Marii Uniri. Conferința a întrunit peste 50 de participanți din cadrul Guvernului României, administraţiei publice din țară și din străinătate, structurilor asociative şi profesionale, organizaţiilor neguvernamentale, mediului universitar și mass-media.

Președintele ANFP, Vasile-Felix COZMA, a adresat un mesaj de felicitare tuturor celor implicaţi în organizarea celei de a XI-a ediţii a conferinţei. În opinia sa, această conferinţă reprezintă o garanţie a recunoaşterii rezultatelor remarcabile din administraţia publică românească, dar şi o platformă de discuții despre problemele cu care se confruntă administraţia publică şi soluţiile de rezolvare a acestora.

În cadrul sesiunilor plenare au făcut prezentări reprezentanţi ai mediului academic din România şi din Republica Moldova, ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi ai partenerului evenimentului - Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec.

A văzut lumina tiparului numărul 20 (537) al ziarului ,,Funcționarul Public”

În perioada 8-15 octombrie 2018, rectorul Academiei de Administrare Pu-blică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a efectuat o vizită de mobilitate academică la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, România, se relatează în prima pagină a ziarului. Vizita a avut loc în cadrul Programului ERASMUS+ KA107 „Mobilitate cu țările partenere”, conform Acordului interinstituțional dintre Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Academia de Administrare Publică. Rectorul Academiei a ținut un curs de prelegeri în cadrul Departamentului Relații Internaționale și Integrare Europeană. Urmare a discuțiilor purtate, un grup de studenți și profesori de la SNSPA va veni într-o vizită de mobilitate la AAP și va participa la conferința științifico-practică internațională cu genericul „Consolidarea administrației publice locale și perspectivele europene ale Republicii Moldova”, ce se va desfășura în incinta Academiei la 23 noiembrie 2018.

Inaugurarea anului de studii 2018-2019 pentru doctoranzii anului întâi

Pe 1 noiembrie 2018, la Academia de Administrare Publică a avut loc inaugurarea anului de studii 2018-2019 pentru doctoranzii anului întâi, cu participarea conducerii, a profesorilor, membri ai Școlii doctorale în științe administrative a instituției.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.