Noutăţi

Ședința Senatului Academiei

Pe 29 iunie 2018, a avut loc ședința Senatului Academiei de Administrare Publică, moderată de președintele Senatului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

Pe ordinea de zi a ședinței a fost incluse chestiunile cu privire la totalurile anului de învățământ 2017 – 2018, ciclul II, studii superioare de master, precum și cele cu privire la activitățile de dezvoltare profesională, de cercetare științifică și activitate financiară a instituției, rapoartele intermediare privind rezultatele obținute în cadrul a două proiecte instituționale, desfășurate pe parcursul primului semestru al anului 2018.

În prima chestiune a prezentat un raport Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director al Departamentului studii superioare de master, care a menționat că în această perioadă au absolvit Academia peste 300 de masteranzi la programele de Master profesional: Administrare publică, Management, Anticorupție, Relații internaționale și Management informațional în administrația publică și de Master științific: Teoria și practica administrației publice, Relații Internaționale și Management. Raportorul a subliniat că susținerea tezelor de master cu o tematică actuală din domeniul administrației publice, cu caracter aplicativ denotă, în mare parte, cunoștințele înalte acumulate de masteranzi. Directorul departamentului a abordat și alte aspecte ale procesului de studii: contingentul cadrelor profesoral-didactice, desfășurarea orelor cu acces public, mobilitatea academică etc., accentuând continuitatea studiilor de master.

Academia de Administrare Publică a obținut Certificatul internațional al calității

Academia de Administrare Publică a obținut Certificatul internațional al calității ISO 29990:2010 în domeniul dezvoltării profesionale pentru serviciile publice, acordat de TÜV Thüringen, companie de servicii internaționale de operare în domeniul siguranței și calității cu sediul în Germania.

Înmânarea certificatului a avut loc astăzi, în cadrul festivității de înmânare a diplomelor de master absolvenților Academiei din anul curent.

Absolvenții anului 2018 au devenit posesori ai diplomelor de master

Pe 23 iunie curent, de Ziua funcționarului public, la Academia de Administrare Publică a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor de master.

De rând cu profesorii și absolvenții instituției la eveniment au participat Mihai POALELUNGI, președinte al Curții Constituționale, Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, consilier al Prim-Ministrului Republicii Moldova în domeniul educației, Iurie CIOCAN, director al Centrului pentru Implementarea Reformelor, precum și, reprezentanți TÜV Thüringen – Bogdan TRUȘCĂ, manager, Divizia Industry, TÜV Karpat, profesor asociat la Universitatea Politehnică din București, și Rodica VASILOAE, auditor senior TÜV Karpat, Divizia Certificate Sisteme de Management de Personal, alți oaspeți din țară și de peste hotare.

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a adus mulțumiri cadrelor didactice și celor 106 absolvenți pentru efortul depus pe parcursul anilor de studii. Este semnificativ faptul că dumneavoastră absolviți instituția noastră acum, când s-au împlinit 25 de ani de la fondarea acesteia, iar înmânarea diplomelor are loc chiar de Ziua funcționarului public, a spus rectorul. Conducătorul instituției a urat mult succes proaspeților deținători de diplome de master, care completează rândurile celor aproape 6 mii de absolvenți ai Academiei pe parcursul unui sfert de veac de activitate. În acest răstimp aproape 50 de mii de funcționari publici din republică au urmat cursurile de dezvoltare profesională la Academie.

Ședință de monitorizare a proiectului servicii pentru biblioteci

Pe 14 iunie 2018, la Academia de Administrare Publică a avut loc o ședință de monitorizare a Proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor” (LNSS), implementat în cadrul programului Erasmus+ ,,Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018)”. Monitorizarea proiectului a fost efectuată de către reprezentanții Oficiului Național Erasmus+ în Republica Moldova.

În cadrul ședinței, rectorul Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a precizat că, actualmente, la Academia de Administrare Publică sunt în derulare 6 proiecte. Activitățile în cadrul proiectului din programul Erasmus+, în opinia sa, au condus la creșterea calității serviciilor oferite de Biblioteca Științifică a Academiei, care dispune de peste 46 mii volume de carte. Una dintre recentele realizări este deschiderea sălii Multimedia. Rectorul instituției a adus mulțumiri Oficiului Național Erasmus+ pentru suportul acordat.

Claudia MELINTE, coordonator al Oficiului Național Erasmus+ în Republica Moldova, a apreciat că monitorizarea nu este doar o trecere în revistă a realizărilor, dar și estimarea sustenabilității acestui proiect în viziunea instituției și, în ultimă instanță, a oportunităților de aplicare la noi proiecte în viitor.

În atenția absolvenților anului II

Festivitatea de înmânare a diplomelor de master va avea loc pe data de 23 iunie 2018, sâmbătă, ora 10.00, în sala 301.

Înregistrarea absolvenților: 9.00 - 9.40.

Informații suplimentare: tel. 022 28-48-70, 022 73-16-70.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.