Noutăţi

Ședința de închidere a auditului intern

Pe 29 martie 2018, a avut loc ședința de închidere a Misiunii de audit intern a Sistemului de Management al Calității, care s-a desfășurat, în perioada 19 - 29 martie 2018, conform Programului de audit pentru anul 2018, aprobat de către Consiliul Calității al Academiei de Administrare Publică. Misiunea de audit a fost realizată de către echipa de auditori interni ai Sistemului de Management al Calității, constituită prin Ordinul Rectorului Academiei în componența: Oberșt Ala, consultant GIZ, auditor-șef SMC, Țepordei Aurelia și Butnaru Veronica, auditori SMC.

După cum a menționat Ala Oberșt, în această perioadă, în subdiviziunile Academiei au fost organizate 10 misiuni de audit intern, scopul cărora a fost de a determina cum au fost îndeplinite cerințele Sistemului de Management al Calității, stabilite prin documente interne aferente, precum și evaluarea funcționalității și eficacității SMC și identificarea oportunităților de îmbunătățire. Ca rezultat, au fost întocmite 10 rapoarte intermediare privind rezultatele misiunilor de audit intern. În linii generale, a accentuat raportorul, misiunile au arătat o implicare activă și inovativă a colectivelor subdiviziunilor în cadrul auditului intern. Analiza activității subdiviziunilor a determinat măsurile care trebuie întreprinse în vederea pregătirii corespunzătoare pentru auditul extern de certificare.

A apărut nr. 6 (523) al ziarului „Funcționarul Public”

Prima pagină a ziarului informează cititorii despre vizita de lucru la Academia de Administrare Publică a reprezentanților Cancelariei de Stat ]n frunte cu Andrian ERMURACHI, secretar general-adjunct al Guvernului, care au avut o întrevedere cu rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. Scopul vizitei l-a constituit dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Cancelaria de Stat și Academia de Administrare Publică privind modalitățile și formele de cooperare în vederea pregătirii funcționarilor de stat pentru serviciul public al țării.

Tot în prima pagină este publicat materialul publicistic „Lumina Divină a Învierii”, dedicat apropiatelor Sărbători de Paști.

Tema de actualitate, misiunea de audit intern al sistemului de management a calității, este reflectată în pag. 3, în care se menționează că, conform Programului de audit pentru anul 2018, aprobat de către Consiliul Calității, în perioada 19 - 29 martie 2018, în cadrul Academiei de Administrare Publică s-a desfășurat Misiunea de audit intern a Sistemului de Management al Calității.

Evenimentului istoric național – 100 de ani de la Marea Unire (27 martie 1918) – îi este consacrat materialul din pag. 4, intitulat „Marea Unire și unificarea administrativă a țării”, semnat de Angela Popovici, doctor, conferențiar universitar.

ELABORAREA ŞI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2018, organizează, în perioada 26–30 martie 2018, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Elaborarea şi evaluarea politicilor publice” pentru personal cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. Cursul are o durată de 40 de ore academice.

Scopul cursului este consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor necesare funcţionarilor publici şi personalului angajat în instituțiile publice pentru elaborarea politicilor publice eficiente şi evaluarea calitativă a rezultatelor politicilor publice în vederea realizării obiectivelor şi priorităţilor Guvernului.

Managementul și elaborarea programelor/proiectelor

Academia de Administrare Publică, în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), desfășoară, în perioada 26-30 martie curent, cursul de dezvoltare profesională ”Managementul și elaborarea programelor/proiectelor” destinat personalului cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I și nivelul II, care doresc să obțină calificare complementară în acest domeniu.

Scopul cursului constă în sporirea competenţelor teoretice şi practice ale participanţilor la curs necesare pentru a planifica şi gestiona eficient programele şi proiectele de asistenţă externă implementate la nivelul administraţiei publice locale.

Cursul este structurat conform cerințelor privind formarea profesională care impune o tehnică de învățare bazată pe îmbinarea în mod util celor doua părți componente (partea teoretica si partea practica). Cursul se desfășoară interactiv, participanții vor fi implicați în discuții și activități practice de planificare, coordonare, implementare și evaluare a proiectelor finanțate din diferite surse europene.

Vizită de lucru a reprezentanților Cancelariei de Stat la Academia de Administrare Publică

Pe 23 martie curent, la Academia de Administrare Publică au efectuat o vizită de lucru reprezentanții Cancelariei de Stat, Andrian ERMURACHI, secretar general-adjunct, Victoria CUJBĂ, șef Direcție administrare publică, și Uliana STICI, specialist principal, care au avut o întrevedere cu rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

Rectorul Oleg Balan a făcut o prezentare a procesului de studii de la Academie, evoluția ascendentă a instituției în plan profesional și material, care dispune de capacități și condiții tehnico-materiale performante pentru a asigura necesitățile administrației publice în cadre înalt calificate, îndeosebi, prin dezvoltarea profesională.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.