Noutăţi

Management şi leadership în administraţia publică

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016, organizează, în perioada 06 – 08 decembrie 2017, cursul de dezvoltare profesională cu genericul ”Management şi leadership în administrația publică”, destinat funcționarilor publici de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I și II.

Instruirea noii generaţii de conducători din sectorul public este o condiţie indispensabilă a reformelor şi creşterii eficienţei, performanţei şi responsabilităţii în instituţiile publice, astfel scopul propus de programul de instruire „Management şi leadership” este dezvoltarea abilităţilor manageriale și de leadership necesare funcţionarilor publici cu funcţii de conducere pentru realizarea eficientă a obiectivelor manageriale.

PREGĂTIREA FORMATORILOR ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI PROPRIETĂȚII PUBLICE

Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), organizează, în perioada 6 – 7 decembrie curent, un curs de pregătire a formatorilor în domeniul managementului proprietății publice.

Scopul acestui curs este sporirea competențelor teoretice și practice ale participanților, calități necesare pentru prestarea cursului de dezvoltare profesională în domeniul managementului proprietății publice. Programa cursului cuprinde subiecte privind patrimoniul, proprietatea publică, evidența contabilă a bunurilor proprietate publică, administrarea proprietății publice etc. În urma instruirii participanții își vor modela atitudinea necesară desfășurării eficiente a activităților de dezvoltare profesională în domeniul propus.

Susținerea prealabilă a tezelor de master

Pe 5 decembrie curent, la Academia de Administrare Publică a demarat sesiunea de susținere prealabilă a tezelor de master, învăţământ cu frecvenţă redusă, la următoarele programe: Administrare publică, Anticorupție, Management, Management informațional în administrația publică și Relații internaționale, care se va finaliza vineri, 8 decembrie.

Susținerea prealabilă a tezelor de master a devenit o bună practică a procesului de studii, având ca scop estimarea nivelului de pregătire a tezelor de master și de identificare a lacunelor și măsurilor de îmbunătățire a calității lucrărilor.

Conferința științifico-practică internațională, cu genericul: Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice, ediţia a IV-a, 23 februarie 2018

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

CATEDRA ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

INVITĂ TINERI CERCETĂTORI SĂ PARTICIPE LA
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ,
CU GENERICUL:

CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

EDIŢIA A IV- A

CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN INCINTA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ LA 23 FEBRUARIE 2018.

DEZVOLTARE REGIONALĂ

În perioada 4-8 decembrie curent, Academia de Administrare Publică organizează cursul de dezvoltare profesională în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu genericul „Dezvoltare regională”, care este al doilea curs cu tematica propusă, precedentul fiind desfășurat în perioada 20-24 noiembrie curent.

Dezvoltarea regională este un concept nou, ce urmărește drept scop stimularea și diversificarea activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, contribuția la reducerea șomajului, iar ca rezultat - îmbunătățirea nivelului de trai, creșterea economică etc. Politica regională stimulează regiunile să-şi valorifice potențialul şi, beneficiind de sprijin din partea UE, să demareze strategiile de dezvoltare.

Principalele subiecte abordate în cadrul cursului de instruire țin de conceptele fundamentale ale dezvoltării regionale, modelul actual de dezvoltare regională integrată a UE, analiza regională și orientările strategice privind domeniile prioritare de dezvoltare regională etc. Cunoștințele acumulate vor modela atitudinea participanților în responsabilizare în utilizarea resurselor și instrumentelor dezvoltării regionale, aplicare în practică a noilor cunoștințe în domeniul dezvoltării regionale.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.