Noutăţi

Masă rotundă consacrată unui sfert de veac de la fondarea revistei „Administrarea Publică”

Eveniment deosebit în viața Academiei – aniversarea de 25 de ani de la fondarea și apariția celui de-al 100-lea număr al revistei „Administrarea Publică” – căruia i-a fost consacrată, pe 15 noiembrie, o masă rotundă, desfășurată în Sala Multimedia a Bibliotecii Științifice a Academiei, cu participarea conducerii Academiei de Administrare Publică, a cadrelor profesoral-didactice, doctoranzilor, cercetătorilor științifici, reprezentanților administrației publice. Revista metodico-științifică trimestrială „Administrarea Publică” a fost fondată în luna noiembrie 1993 de Academia de Administrare Publică. Este înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova în septembrie 2004 și acreditată științific la profilul: administrare publică, științe politice, drept, economie.

A apărut nr. 21 (538) al ziarului „Funcționarul Public”

„Inaugurarea anului de studii 2018 – 2019 pentru doctoranzii anului întâi” este titlul materialului din prima pagină a ziarului, ce reflectă evenimentul important din viața Academiei de Administrare Publică. Rectorul Oleg BALAN, profesor universitar, doctor habilitat, a felicitat doctoranzii cu ocazia înmatriculării la studii și le-a dorit succese în activitate. Această activitate științifică, a spus rectorul, nu este deloc simplă. Dar astăzi Academia dispune de condiții avansate de studii. Și ne-am dori mult să reușiți. Până la urmă, totul depinde de dorința d-voastră de a studia, de a vă pune în valoare capacitățile.

Rubrica tradițională „Dezvoltare profesională” inserează informații despre noile cursuri, desfășurate la Academie la comanda de stat – „Integrarea profesională în funcția publică” și „Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice”.

Cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 70 de ani, în pag. 4, este omagiat savantul și pedagogul Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar, care din 2009 și până în prezent activează la Academia de Administrare Publică, predând cursurile de teorie politică și istoria politică a Republicii Moldova.

Instruiri în domeniul managementului proprietății publice

Academia de Administrare Publică, cu suportul financiar al Proiectului ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), continuă desfășurarea cursurilor de instruire în domeniul managementului proprietății publice.

Astfel, în perioada 13-15 noiembrie 2018, Academia de Administrare Publică organizează curs de instruire cu genericul ”Managementul proprietății publice” în cadrul căruia vor fi instruiți 40 de funcționari, contabili și specialiști pentru reglementarea regimului funciar din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I și II.

Cursul ”Managementul proprietății publice” are drept scop actualizarea, îmbunătățirea și consolidarea cunoștințelor participanților privind modul de înregistrare, gestionare și administrare a bunurilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare GIZ, Fondului Național de Dezvoltare Regională sau alte surse, precum și diversificarea instrumentarului de lucru cu care se operează la buna administrare a patrimoniului public. Programul cursului cuprinde subiecte privind patrimoniul, proprietatea publică, evidența contabilă a bunurilor de proprietate publică, administrarea proprietății publice etc.

Oportunități pentru parteneriate internaționale

Recent, reprezentanții Academiei de Administrare Publică Rodica Sobieski-Camerzan, director al Bibliotecii științifice, și Igor Neaga, bibliotecar, membri ai echipei de proiect ,,LNSS”, din cadrul programului Erasmus+, Ina Macovei și Silvia Zamurca, metodiști în Direcția cooperare internațională, au participat la evenimentul internațional cu genericul: „Programul Erasmus +. Oportunități de a dezvolta și consolida parteneriate internaționale”, organizat de către Oficiul Național Erasmus+, cu sprijinul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și Ministerul Educației, Cercetării și Culturii al Republicii Moldova.

INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.49 din 16.01.2018, continuă organizarea cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice la comanda de stat.

Astăzi, 12 noiembrie 2018, a demarat cursul cu genericul „Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice centrale. Cursul de dezvoltare profesională se va desfășura până la data de 16 noiembrie 2018 și are o durată de 40 de ore.

Participanții la curs se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public, teoria și practica organizării și funcționării administrației publice. De asemenea, debutanții urmează să-și dezvolte abilitățile de procesare a informației; de elaborare a notelor informative, rapoartelor, proiectelor de decizii, scrisorilor; de soluționare a petițiilor; comunicare eficientă - abilități necesare pentru îndeplinirea funcției publice. În acest sens, agenda cursului include subiecte care conțin atât informația teoretică și empirică necesară, cât și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane. 

Eficiența sesiunilor de instruire și utilitatea lor se datorează formatorilor – cadrelor didactice ale Academiei, specialiștilor cu vastă experiență din cadrul autorităților publice centrale, dar și metodelor de instruire, folosite de către ei: prezentare, studiu de caz, brainstorming, discuții în grup, etc.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.