Noutăţi

MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

În procesul transformărilor care au loc în societatea contemporană, un rol special aparține managementului schimbării. Organizațiile se confruntă tot mai des cu schimbări profunde, uneori radicale. Climatul economic, dezvoltarea tehnologiilor rapidă și importanța calității sunt factori pe care organizațiile trebuie să le ia în considerare pentru a supraviețui. Iar regula jocului actual este una: schimbarea. Fiind un factor determinant pentru succesul activității organizației, schimbarea este un element esențial, indispensabil pentru progresul social. Necesitatea de schimbare și inovare persistă atât la nivel global, cât și la nivel național, la nivelul organizațiilor și instituțiilor de orice natură.

Ținând cont de actualitatea acestui subiect ce prezintă un interes sporit, Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.49 din 16.01.2018, derulează, în perioada 18-20 aprilie 2018, cursul de dezvoltare profesională ”Managementul schimbării”. Cursul este destinat funcționarilor publici de conducere din cadrul autorităților administrației publice centrale.

Expoziții de carte: Academia de Administrare Publică la un sfert de veac: realizări didactico-științifice

Aniversării de 25 de a Academiei de Administrare Publică îi sunt consacrate mai multe expoziții de carte, vernisate în incinta Bibliotecii Științifice. Este vorba de expozițiile: „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac: realizări didactico-științifice”, „Biblioteca universitară – suport informațional și documentar al instruirii și cercetării”, „Cărți cu dedicații și autografe din colecția Bibliotecii Științifice AAP”. 

Pornind de la premisa importanței patrimoniului documentar, creat de către cadrele didactico-științifice ale Academiei, expozițiile de carte au ca scop valorificarea și promovarea publicațiilor editate sub egida AAP. Prin aceste expoziții se fac vizibile rezultatele cercetărilor științifice pe parcursul a 25 de ani și, în același timp, este reliefat impactul bibliotecii care și-a asumat răspunderea pentru stocarea, conservarea și valorificarea colecției instituționale a Academiei.

A apărut nr. 7 (524) al ziarului „Funcționarul Public”

Ziarul informează cititorii în prima pagină despre implementarea sistemului de Management al Calității în cadrul Academiei, articolul fiind semnat de Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională. După cum se menționează în articol, Managementul Calității în instruire, instituit și implementat în cadrul Academiei, constituie ansamblul de politici şi instrumente, de măsuri aprobate la nivel instituțional, orientate spre asigurarea calității instruirii prin care se determină şi se măsoară parametrii calităţii în toate domeniile de activitate.

Tema respectivă este continuată în materialul din pag. 3, intitulat „Misiunea de audit intern finalizată”, de la ședința de închidere a Misiunii de audit intern a Sistemului de Management al Calității, care s-a desfășurat, în perioada 19 - 29 martie 2018, conform Programului de audit pentru anul 2018, aprobat de către Consiliul Calității al Academiei de Administrare Publică. După cum a menționat rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, desfășurarea auditului intern trebuie să fie un imbold pentru susținerea cu succes a auditului extern de certificare, în conformitate cu cerințele Managementului Calității, ceea ce va oferi noi oportunități pentru perfecționarea procesului de studii în cadrul Academiei.

În pag. 4, la rubrica „Mobilitate academică”, sunt inserate opiniile masteranzilor Academiei Adriana PISTRUI, Lilia LAZARI și Angelica BORODINA, programul Administrare Publică. precum și a lui Petru RĂBDĂU, programul Management public, care au susținut stagiul de practică în instituțiile publice din România.
Cooperarea dintre APC și APL constituie subiectul materialului „Servicii de tineret – servicii pentru viitorul țării”, publicat în pagina 5.

Seminar metodologic privind experiența internațională în domeniul administrației publice

Pe 12 aprilie 2018, la Academia de Administrare Publică a avut loc un seminar metodologic cu participarea corpului profesoral-didactic al instituției, având ca temă „Experiența internațională de realizare a politicilor în domeniul administrației publice”.

În deschiderea seminarului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat că organizarea unor astfel de seminare, în cadrul cărora să fie diseminate experiența și practica internațională în domeniul administrației publice, ca rezultat al vizitelor reprezentanților Academiei peste hotare a devenit deja o bună tradiție, ceea ce constituie un suport valoros în perfecționarea procesului de studii de masterat și de dezvoltare profesională la nivelul standardelor europene și internaționale. În această ordine de idei, rectorul a ținut să accentueze nivelul calității procesului de studii la Academie ca fiind la același nivel comparativ cu instituțiile de profil din țările europene.

Mesaj de felicitare cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti

Stimaţi profesori, doctoranzi, masteranzi,
colaboratori ai Academiei!

Învierea Domnului Isus Hristos, cea mai luminoasă sărbătoare a omenirii, este sărbătoarea noastră de suflet, că în viața cotidiană avem nevoie de a ne întări credința creștină, de speranță și iertare. Sfintele Sărbători de Paști ne reamintesc să fim mai buni, mai înțelegători și mai înţelepţi, să ne bucurăm de prezența duhovnicească a celor dragi şi apropiaţi.

Cu acest minunat și divin prilej, adresez colectivului Academiei de Administrare Publică calde felicitări şi sincere urări de bine, doresc ca această sărbătoare înălţătoare să Vă întărească în misiunea D-voastră nobilă de pregătire a adevăraţilor profesionişti în domeniul administraţiei publice, o dăruire deplină și din inimă întru realizarea dezideratului național de integrare europeană a țării noastre.

Sfânta zi a Învierii Domnului să vă fie ca o stea călăuzitoare în lucruri bune și intenții frumoase, să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece împreună aceste clipe magice, să vă lumineze calea, iar făclia iubirii să nu vă dispară niciodată din suflet.

Bucuria nespusă a Învierii Domnului să sălăşluiască întru noi, iar Hristos, Cel ce a biruit moartea, să reverse asupra noastră belşug de bucurii duhovniceşti, buna sporire, pace în suflet şi în gând.

Fie ca Lumina sfântă a Învierii să aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire și speranţă, să coboare în sufletele şi în inimile D-voastră și cu sufletul curat să spunem împreună HRISTOS A ÎNVIAT!

Oleg BALAN, rector
al Academiei de Administrare Publică,
doctor habilitat, profesor universitar

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.