Noutăţi

În centrul atenției Senatului – managementul calității

 În cadrul ședinței Senatului Academiei de Administrare Publică din 12 decembrie curent s-a decis crearea unei noi subdiviziuni în instituție – Serviciul de asigurare a calității.

Argumentând necesitatea creării acestei structuri, rectorul Academiei Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a estimat că, în conformitate cu Strategia de reformă a administrației publice, Academia urmează să creeze și să aplice, până la finele anului curent, sistemul de asigurare a calității procesului de instruire. În acest scop în instituție au avut loc un șir de activități cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În conformitate cu această decizie au fost aprobată o nouă redacție a Regulamentului privind sistemul de management al calității, s-a dispus crearea comisiilor de asigurare a calității în subdiviziunile Academiei.

Curs de integrare profesională în funcţia publică

Astăzi, 11 decembrie 2017, a demarat ultimul curs de instruire cu genericul ”Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice centrale. Cursul se va desfășura până la data de 15 decembrie 2017 și are o durată de 40 de ore.

Participanții la curs se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public, teoria și practica organizării și funcționării administrației publice. De asemenea, debutanții urmează să-și dezvolte abilitățile de procesare a informației; de elaborare a notelor informative, a rapoartelor, proiectelor de decizii, scrisorilor; de soluționare a petițiilor; comunicare eficientă - abilități necesare pentru îndeplinirea funcției publice. În acest sens, programul a fost divizat în trei module, care cuprind atât informația teoretică și empirică necesară, cât și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane.

Noi cunoștințe în domeniul prestării serviciilor publice

Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 11 – 13 decembrie 2017, ultimul curs de dezvoltare profesională cu genericul ,,Prestarea serviciilor publice” din semestrul II, destinat personalului cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Includerea acestui curs la Comanda de Stat, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23 decembrie 2016, este justificată de importanța crescândă a acestui sector în contextul socioeconomic. Faptul dat impune o atenție deosebită și profesionalism din partea funcționarilor publici implicați în activitatea de prestare a serviciilor, în folosul cetățenilor.

Cursul de 24 de ore include două module ce vizează conceptele de bază în gestiunea serviciilor publice și procesul de comunicare în prestarea serviciilor publice.

Marketing local și regional pentru dezvoltare regională durabilă și competitivă

Marketingul local este un aspect de importanță capitală în activitatea companiilor. Atunci când este făcut corect permite acestora să-și îmbunătățească branding-ul, să asigure loialitatea clienților, să se implice activ în comunitatea lor.

Marketingul regional este un instrument important pentru dezvoltarea regională, întrucât acesta îmbină obiectivele economice cu cele ale dezvoltării sociale prin stimularea unei cooperări eficiente în identificarea și fructificarea oportunităților de creștere a valorii adăugate în regiune.

Reieșind din faptul că marketingul local, dar și cel regional sunt oportune pentru dezvoltarea noilor afaceri în diferite sectoare economice, pentru a promova producătorii și produsele autohtone, pentru a atrage investiții, Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) organizează, in perioada 11- 13 decembrie 2017, cursul de dezvoltare profesională cu tematica “Marketing local și regional pentru dezvoltarea regională durabilă și competitivă”, adresat funcționarilor publici cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților publice locale de nivelul I și II.

Proiecte în acţiune

În cadrul Proiectului instituţional de cercetări aplicative „Consolidarea capacităţilor instituţionale şi funcţionale a administraţiei publice locale din Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la UE” pe 5 decembrie 2017 a fost organizată Masa Rotundă „Buna guvernare la nivel local prin prisma optimizării proceselor administrative”.

Evenimentul s-a desfăşurat în colaborare cu Consiliul Raional Glodeni şi au participat reprezentanţii Consiliilor Raionale: Făleşti, Rîşcani şi Edineţ. Discuţiile au fost focusate pe patru procese de bază în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale: procesul de planificare a activităţilor, organizarea proceselor de muncă în realizarea planului de acţiuni, procesul decizional şi coordonarea activităţilor în realizarea obiectivelor, controlul şi măsurarea rezultatelor activităţilor.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.