Noutăţi

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI în semestrul II, anul 2018

Academia de Administrare Publică continuă organizarea și desfășurarea activităților de dezvoltare profesională a funcționarilor publici.

Astfel, pentru semestrul II al anului 2018 instruirile se vor desfășura la comanda de stat conform Planului de dezvoltare profesională, precum și în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Menționăm faptul că în  semestrul I al anului 2018 Academia de Administrare Publică a organizat cu succes 34 de cursuri de dezvoltare profesională a funcționarilor publici din autoritățile publice centrale și locale. Instruirile au fost desfășurate la comanda de stat, cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare, în special, cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și la solicitarea autorităților publice.

Ședința Consiliului științific al Academiei

Activitatea de cercetare științifică a Academiei de Administrare Publică constituie una din misiunile de bază ale instituției. În scopul bunei organizări a activității pe dimensiunea cercetare, tradițional, la începutul fiecărui an academic se convoacă în ședință Consiliul științific al Academiei.

La 14 septembrie curent, a avut loc prima ședință a Consiliului științific din anul de studii 2018-2019, condusă de președintele acestuia, Aurel SÎMBOTEANU, prorector, doctor, conferențiar universitar. La ședință au participat membrii Ion DULSCHI, director Departament studii superioare de master, doctor, conferențiar universitar, secretar științific al Consiliului, Tamara GHEORGHIȚĂ, doctor, Silvia DULSCHI, șef Direcție știință și doctorat, doctor, conferențiar universitar, Grigore CARPOVICI, doctorand.

DIASPORA, MIGRAȚIE și DEZVOLTARE

Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL) al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare a organizat și desfășurat cea de-a două sesiune a cursului de formare a formatorilor ,,Diaspora, migrație și dezvoltare”.

În cadrul acestei sesiuni cu denumirea „Proiectarea pedagogică a cursului. Dezvoltarea scenariului pentru activități pe platforma e-Learning", participanții la curs – profesori ai Academiei de Administrare Publică, reprezentanți ai Biroului Relații cu Diaspora, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – și-au dezvoltat competențe necesare pentru predarea cursului de instruire la distanță Diaspora, migrație și dezvoltare.

Echipa de proiect a Delegației Uniunii Europene în vizită la Academie

Pe 13 septembrie 2018, rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a avut o întrevedere cu echipa de proiect a Delegației Uniunii Europene „Integrarea UTA Găgăuzia în politicile naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova”, din care au făcut parte Helle WILLUMSEN, lider de proiect, Iva STAMENOVA, manager de proiect, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, și Angela CAȘCAVAL, expert, director al companiei de consultanță „Avense Consalting”. Scopul vizitei l-a constituit stabilirea relațiilor de parteneriat cu Academia de Administrare Publică în implementarea proiectului, avându-se în vedere experiența avansată a instituției în pregătirea și instruirea la un înalt nivel a funcționarilor de stat.

Rectorul Oleg Balan a prezentat oaspeților, în linii generale, Academia, procesul de studii, condițiile moderne de desfășurare a orelor de studii și de dezvoltare profesională, cadrul profesoral-didactic, evidențiind politica prioritară de implementare a mai multor proiecte cu parteneri din țară și de peste hotare, disponibilitatea de se implica în realizarea de noi proiecte.

Rectorul Academiei a avut o întâlnire cu președintele Senatului SNSPA

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a avut, pe 12 septembrie curent, o întâlnire cu președintele Senatului Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București (SNSPA), România, Iordan Gheorghe BĂRBULESCU, aflat într-o vizită instituțională.

În cadrul dialogului au fost discutate perspectivele intensificării cooperării dintre cele două instituții de învățământ, care au legături tradiționale.

Profesorul Iordan Gheorghe Bărbulescu a mai fost în vizită de lucru la instituția noastră acum câțiva ani, cu o delegație a Asociației Române de Relații Internaționale și Studii Europene, în calitate de președinte al acestei asociații.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.