Noutăţi

Contabili și ingineri cadastrali din cadrul autorităților publice locale instruiți în domeniul Managementului proprietății publice

Academia de Administrare Publică cu suportul Proiectului ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a desfășurat în perioada 18-20 aprilie curent, cursul de instruire ”Managementul proprietății publice”. Este un curs nou de dezvoltare profesională, destinat contabililor și inginerilor cadastrali din autoritățile administrației publice locale partenere ale proiectului MSPL.

Curs de instruire pentru colaboratorii Academiei „Utilizarea tehnologiilor informaționale în activitatea de serviciu”

Utilizarea tehnologiilor moderne în instituții face parte din evoluţia naturală a perfecționării profesioniste şi sugerează o soluţie firească la provocările moderne adresate cadrelor profesoral-didactice - de a integra inovaţiile tehnologice cu modul tradiţional de cunoaştere.

Studenții din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia studenților din ziua de ieri și prin cunoașterea TI la un nivel mai avansat. Anume din acest considerent, colaboratorii Academiei trebuie să utilizeze tehnologiile informaționale la cel mai înalt nivel.

Pe parcursul lunii aprilie a anului curent, în cadrul Academiei de Administrare Publică s-a desfăşurat cursul de dezvoltare profesională cu genericul „Utilizarea Tehnologiilor Informaționale în activitatea de serviciu” pentru diferite categorii de participanți: personalul didactic și științific, șefii de subdiviziuni și personalul cu funcții de execuție din cadrul subdiviziunilor structurale. Cursul a fost susținut de Eugenia CEBOTARU, lector superior universitar.

ZIUA NAȚIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECA

În cadrul Zilelor Naționale de Sensibilizare privind Bibliotecile, la Biblioteca Științifică a Academiei de Administrare Publică a fost organizat, pe 19 aprilie curent, Workshop-ul cu genericul: ,,Utilizarea resurselor informaționale și documentare la elaborarea tezelor științifice”, moderat de Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii Științifice a Academiei. La eveniment au participat cadrele profesoral-didactice și masteranzii Academiei de Administrare Publică.

Scopul instruirii l-a constituit formarea competenţelor de căutare şi accesare a informaţiilor: selectare/ utilizare/evaluare a surselor de informare şi documentare, de evitare a plagiatului, însuşirea regulilor de întocmire a referinţelor bibliografice pentru lucrările ştiinţifice, asimilarea elementelor obligatorii ale referinţelor bibliografice.

Activitatea de instruire s-a axat pe metodele și tehnologiile moderne de căutare și accesare a informației, precum și pe cercetarea, evaluarea, selectarea şi utilizarea multitudinii de informaţii regăsite, lucrul cu resursele tradiționale și electronice, materialele didactice și științifice, oferite de către colecțiile Bibliotecii Științifice. O deosebită atenție a fost acordată utilizării resurselor din bazele de date naționale și internaționale, la care oferă acces Biblioteca Științifică la momentul actual.

Susținerea prealabilă a tezelor de master

În perioada 19 – 20 aprilie curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea prealabilă a tezelor: la Master științific - programele: Teoria și practica administrări publice, Management și Relații internaționale, și la Master de profesionalizare – programele Administrarea publică, Management, Anticorupție și Drept public. Susținerea prealabilă a tezelor de master constituie o bună practică aplicată în procesul de studii, scopul fiind de a analiza calitatea tezelor elaborate și a recomanda măsuri de îmbunătățire a lucrărilor pentru a fi pregătite la nivel în vederea susținerii lor finale, dar și de a completa serviciul public al țării cu cadre înalt calificate la nivelul cerințelor zilei de azi, a procesului de integrare europeană a țării noastre.

După cum a menționat Ion DULSCHI, directorul Departamentului studii superioare de master, în marea lor majoritate studenții au prezentat lucrări bine structurate în baza cercetărilor științifice de domeniu, a experienței și practicii de la locurile de lucru ale masteranzilor, fiind abordate aspecte multilaterale în contextul reformei administrației publice, a managementului în administrația publică, a dreptului public. Este important de menționat și caracterul aplicativ al tezelor, masteranzii venind cu idei inovatoare privind eficientizarea administrației publice, calitatea serviciilor publice prestate cetățenilor.

ETICA ȘI INTEGRITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC

Astăzi, 18 aprilie 2018, a demarat cursul ,,Etica și integritatea funcționarului public” realizat de către Academia de Administrare Publică la comanda de stat și destinat personalului cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice centrale.

Cursul va dura 3 zile, până la data de 20 aprilie și are ca scop: „Consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/ comportamentelor necesare pentru exercitarea eficientă a funcției publice și promovării integrităţii personalului în autorităţile publice”.

Participanții – funcționari publici de conducere/execuție - vor cunoaște conceptele eticii și integrității publice, vor înțelege procesul de sancționare și efectele încălcării cadrului legal cu privire la etica și integritatea publică. Urmare a participării la acest curs participanții vor recunoaște situaţiile neconforme cu privire la conflictul de interese și vor identifica situaţiile de incompatibilitate şi acţiunile necesare pentru evitarea acestora.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.