Noutăţi

MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016, organizează, în perioada 18-20 decembrie 2017, cursul de dezvoltare profesională cu genericul ”Management şi leadership în administrația publică”, destinat funcționarilor publici de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Scopul cursului de instruire este dezvoltarea abilităţilor manageriale și de leadership necesare funcţionarilor publici cu funcţii de conducere pentru realizarea eficientă a obiectivelor manageriale.

Masteranzii Academiei în vizită de studii la „Franzeluța” SA

Procesul de instruire realizat în cadrul studiilor superioare de master la Academia de Administrare Publică este axat, inclusiv, pe studierea bunelor practici, care contribuie substanțial la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare.

În scopul familiarizării cu experiența avansată în asigurarea unui sistem eficient de management al calității, pe data de 14 decembrie curent masteranzii de la programul Management (gr. 212 MȘ și 215 MP) au realizat o vizită de studii la Franzeluța” SA. Masteranzii au fost ghidați de dna Tatiana Tofan, doctor în economie, conferențiar universitar, Șef catedră Economie și management public și dna Veronica Butnaru, lector universitar la aceeași catedră.

A apărut nr. 23 al ziarului ,,Funcționarul Public”

Prima pagină a acestui număr conține o informație de la ședința Senatului Academiei din 12 decembrie curent. Ziarul informează că Senatul a decis crearea unei noi subdiviziuni în instituție – Serviciul de asigurare a calității. Argumentând necesitatea creării acestei structuri, rectorul Academiei Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a estimat că, în conformitate cu Strategia privind reforma administrației publice, Academia urmează să creeze și să aplice, până la finele anului curent, sistemul de asigurare a calității procesului de instruire. În acest scop în instituție au avut loc un șir de activități cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În conformitate cu această decizie a fost aprobată o nouă redacție a Regulamentului privind sistemul de management al calității, s-a dispus crearea comisiilor de asigurare a calității în subdiviziunile Academiei.

În aceiași pagină se publică un anunț despre organizarea Conferinței tinerilor cercetători preconizată pentru 23 februarie 2018.

Managementul proprietății publice

Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), desfășoară, în perioada 12-14 decembrie curent, cursul de instruire ”Managementul proprietății publice”. Este un curs nou de dezvoltare profesională, destinat contabililor și inginerilor cadastrali din autoritățile administrației publice locale de nivelul I.

Scopul acestui curs este sporirea competențelor teoretice și practice ale participanților în domeniul managementului proprietății publice. Programa cursului cuprinde subiecte privind patrimoniul, proprietatea publică, evidența contabilă a bunurilor proprietate publică, administrarea proprietății publice etc.

DIASPORA, MIGRAȚIE, DEZVOLTARE ȘI INTEGRARE

Acesta este genericul cursului de formare a formatorilor, care se va desfășura în perioada 12-13 decembrie 2017 la Academia de Administrare Publică. Cursul este realizat în parteneriat cu Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL) al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Cursul va dura 2 zile și are drept scop sporirea competențelor teoretice și practice ale participanților necesare pentru conducerea eficientă a sesiunilor de instruire Diaspora, migrație, dezvoltare și integrare.

Participanții la curs își vor aprofunda, actualiza cunoştinţele în domeniul cadrului legal și instituțional migrațional la nivel de administrație publică; conceptelor fundamentale legate de migrație, diaspora și dezvoltare; procesului de dezvoltare profesională continuă. Își vor dezvolta abilităţile de identificare a impactului migrației asupra dezvoltării economice și sociale și asupra pieții muncii; de asigurare a transparenței și sustenabilității proiectelor comune de dezvoltare; de organizare a procesului de integrare a diasporei, migrației și dezvoltării în planurile/strategiile locale de dezvoltare.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.