Noutăţi

DEZVOLTAREA LOCALĂ ȘI REGIONALĂ

Dezvoltarea regională este un concept nou, ce urmărește drept scop stimularea și diversificarea activităților economice, stimularea investițiilor, contribuția la reducerea șomajului, iar ca rezultat - îmbunătățirea nivelului de trai, creșterea economică etc. Politica regională stimulează regiunile să-şi valorifice potențialul şi beneficiind de sprijin din partea UE, să demareze strategiile de dezvoltare.

În acest context Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018, precum și conform Planului de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice, desfășoară, în perioada 24-26 aprilie curent, cursul de dezvoltare profesională ”Dezvoltarea locală și regională”.

ELABORAREA ŞI COORDONAREA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE

Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 23 – 25 aprilie 2018, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative”.

Acest curs, cu durata de 24 de ore academice, este destinat personalului cu funcţii de conducere/execuţie cu atribuţii şi responsabilităţi în elaborarea actelor normative din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. Cursul are ca scop consolidarea cunoştinţelor participanţilor la curs şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru elaborarea calitativă a proiectelor de actelor normative. Pentru atingerea acestui scop instruirea se bazează pe următoarele obiective:

  • cunoașterea cadrului normativ ce reglementează procesul de creație legislativă și identificarea competențelor autorităților publice în procesul de elaborare a actelor normative;
  • respectarea cerințelor și standardelor față de proiectele actelor normative;
  • utilizarea instrumentelor de programare și planificare în elaborarea actelor normative, examinarea și avizarea acestora;
  • realizarea unui mecanism eficient de colaborare între subiecții implicați în procesul de elaborare, prin asigurarea evidenței electronice a tuturor actelor, înregistrarea și aplicarea online a proiectelor de acte normative.

Ziua Națională de Sensibilizare a bibliotecilor la Academia de Administrare Publică

Pe 23 aprilie curent, la Academia de Administrare Publică a fost marcată pentru a doua oară Ziua Națională de Sensibilizare a bibliotecilor, la care au participat reprezentanții corpului profesoral-didactic al Academiei de Administrare Publică (AAP), ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), precum și parteneri și observatori din România, Grecia și Norvegia, parteneri în cadrul Proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar și reformarea bibliotecilor”.

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în deschiderea festivității că, de rând cu Academia de Administrare Publică, și Biblioteca Științifică a Academiei va sărbători un sfert de veac de la fondare. Din 1993 și până în prezent, fondul Bibliotecii a crescut până la 46.000 de volume tipărite. Și acest tezaur informatic se completează permanent. Iar în această zi profesională a bibliotecarilor, la Biblioteca Științifică se inaugurează un Centru de Resurse în Limba Engleză, creat cu suportul Consiliului Britanic din Ucraina. Rectorul Oleg BALAN împreună cu Ana GOREA, profesoară de limba engleză, au tăiat panglica albastră, prin aceasta fiind oferite noi posibilități de studiere online a limbii engleze.

Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice

Academia de Administrare Publică, în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), desfășoară, în perioada 23-27 aprilie curent, curs de dezvoltare profesională ”Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice”.

Cursul este destinat personalului cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I și nivelul II. Necesitatea organizării cursului respectiv rezultă din complexitatea procesului de achiziţii publice, care este unul extrem de dinamic cu principii, reguli, norme ce trebuie utilizate corect, la timp, uniform, cu echilibru. Urmare a frecventării cursului, participanții vor putea desfășura corect procesul de achiziție publică și vor putea depăși cu ușurință dificultățile pe care le vor întâmpina activând în acest domeniu.

Forumul „Strategia privind reforma administrației publice: între intenții și realizări”

Pe 20 aprilie 2018, la Academia de Administrare Publică și-a desfășurat lucrările cel de-al patrulea Forum privind dezvoltarea locală și regională cu genericul „Strategia privind reforma administrației publice: între intenții și realizări”. La lucrările Forumului au participat reprezentanți ai corpului profesoral-didactic al Academiei de Administrare Publică, ai autorităților publice centrale și locale, societății civile, medului academic, ai partenerilor de dezvoltare.

Evenimentul a fost organizat de către Academia de Administrare Publică cu suportul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.