Noutăţi

Inaugurarea la Academie a noului an de studii 2018 – 2019

Pe 24 septembrie curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc festivitatea de inaugurare a noului an de studii 2018 – 2019, moderată de rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

Conform tradiției, în deschiderea ședinței festive cei prezenți în sală au onorat Imnul de Stat al Republicii Moldova.

Rectorul Oleg Balan a menționat, în cuvântul său de salut, că acest eveniment din anul jubiliar are și semnificația logică de totalizare a realizărilor Academiei pe parcursul celor 25 de ani de la fondarea sa. În această perioadă peste 5700 de persoane au făcut la Academie studii de masterat, iar peste 44 de mii de funcționari de stat s-au perfecționat la cursurile de dezvoltare profesională. Academia este unica instituție de învățământ superior din țară unde a fost autorizat un domeniu de pregătire a cadrelor pentru serviciul public prin studiile de doctorat în științe administrative.

DIALOG COLEGIAL ȘI CONSTRUCTIV CU PARTENERII ACADEMIEI

În contextul pregătirii către Conferința Internațională care se va desfășura la Academia de Administrare Publică în perioada 03 – 05 octombrie curent și în cadrul căreia se vor face totalurile derulării Proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecarilor”, prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, și directorul Bibliotecii științifice a Academiei, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, pe 20 septembrie au avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Armenia în Republica Moldova, Jivan MOVSISYAN, produsă în incinta Ambasadei.

Părțile au făcut un schimb de opinii privind participarea Academiei de Administrare Publică din Moldova și Academiei de Administrare Publică din Armenia în Proiectul vizat alături de partenerii din proiect din Belarus, Germania, Grecia, Irlanda, România. Pe parcursul a trei ani (2015-2018) s-au desfășurat mai multe activități în comun care s-au soldat cu consolidarea capacităților instituționale și informaționale ale bibliotecilor științifice din cadrul celor 13 instituții de învățământ superior din țările respective, participante la Proiect.

Pe parcursul dialogului, într-o atmosferă colegială și constructivă, s-a evaluat gradul de pregătire a Conferinței Internaționale, obiectivele care urmează să fie realizate în cadrul ei, precum și posibilitățile unei colaborări ulterioare după finalizarea Proiectului.

A apărut nr. 14-15 (531-532) al ziarului „Funcționarul Public”

„Sarcini pentru noul an de studii 2018 - 2019” este titlul materialului cu care se deschide acest număr dublu de ziar, apărut în ajunul lansării noului an de studii. Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a făcut o trecere în revistă a totalurilor pentru anul trecut de studii, dar și a chestiunilor referitor la completarea cu cadre a subdiviziunilor instituției, actualizarea programelor de studii, situația economico-financiară. Actualmente, Academia de Administrare Publică este dotată cu cele mai moderne săli de studii și cu aparataj performant, inclusiv biblioteca științifică, a subliniat rectorul. Domnia sa a atras atenția asupra eficientizării activității catedrelor, direcțiilor și secțiilor Academiei, concentrării eforturilor pentru o pregătire eficientă către noul an de studii.

În pag. 3, sunt nominalizați colaboratorii Academiei, care s-au învrednicit, prin decret prezidențial, de înalte distincții de stat – „Meritul Civic” și Titlul onorific „Om emerit” – distincții ce constituie o înaltă apreciere a muncii lor asidue, care pe parcursul unei perioade îndelungate activează în cadrul instituției, contribuie la organizarea și realizarea procesului de formare a personalului din și pentru serviciul public, la consolidarea capacităților și promovarea imaginii Academiei.

Sarcinile noului an de studii pe agenda de lucru a ședinței Senatului Academiei

Chestiunile privind organizarea și desfășurarea noului an de studii 2018 – 2019 au fost discutate în cadrul ședinței ordinare a Senatului Academiei, care a avut loc pe 18 septembrie curent, moderată de președintele Senatului, rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe chestiuni privind organizarea și desfășurarea procesului de învățământ pentru noul an la studii de masterat de profesionalizare, frecvență redusă, de doctorat și postdoctorat, unele modificări și completări la regulamentele de organizare a proceselor de studii pe cicluri.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.