Noutăţi

FACTORII DE DECIZIE ANTRENAȚI ÎN PROCESUL BUGETAR LA NIVEL LOCAL - LA UN CURS DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CU TEMATICA „BUGETAREA SENSIBILĂ LA GEN”

În cadrul Academiei s-au desfășurat încă două cursuri de dezvoltare profesională, care au avut drept subiect de discuție bugetarea sensibilă la gen, cu participarea vicepreședinților/elor de raion, șefilor/elor subdiviziunilor finanțe, consilierilor/elor raionali/e.

Pornind de la dezideratul că sporirea participării diferitor actori la fiecare etapă a procesului bugetar reprezintă o modalitate importantă de creare a oportunităților privind introducerea aspectului de gen în procesul bugetar, factorii de decizie antrenați în procesul bugetar din cadrul autorităților publice locale de nivelul II, pe parcursul zilelor de 29 și 30 septembrie curent, au discutat mai multe aspecte la acest capitol, pornind de la conceptele, principiile și obiectivele bugetului sensibil la gen.

SE ANUNȚĂ SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR

Școala Doctorala a Academiei de Administrare Publică

anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„Rolul administrației publice în dezvoltarea mediului de afaceri în Republica Moldova”

Candidat: Grigorie CARPOVICI

Specialitatea: 563.0– Teoria, metodologia administrației publice

CONTINUĂ INSTRUIREA MEMBRIILOR/ELOR GRUPURILOR COORDONATOARE ÎN DOMENIUL GENDER

În zilele de 28 și 29 septembrie curent încă 20 de membri/e ale Grupurilor coordonatoare în domeniul gender din cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului Vamal s-au întrunit pentru a participa la cursul de dezvoltare profesională „Egalitatea de gen și integrarea de gen” organizat în parteneriat cu Entitatea UN WOMEN.

În contextul sarcinilor care le revin grupurilor gender din cadrul entităților, consolidarea capacităților acestora prin aprofundarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților practice și formarea competențelor și atitudinilor profesionale ale membrilor/elor Grupurilor coordonatoare în domeniul gender este una din componentele activității eficiente.

Managementul serviciilor publice

Academia de Administrare publică continuă activitățile de dezvoltare profesională a funcționarilor publici realizate la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 17 din 12.02.2021.

Astfel, în perioada 27 – 29 septembrie 2021, în cadrul Academiei de Administrare Publică se desfășoară, în format online, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Managementul serviciilor publice” pentru funcționari publici de execuție din subdiviziunile care prestează servicii publice direct cetățenilor din cadrul autorităților administrației publice centrale.

În decurs de 3 zile participanții vor avea posibilitatea să interacționeze cu formatorii implicați în prestarea acestei instruiri, în cadrul căreia participanții își vor consolida cunoştinţele, dezvolta abilităţile şi modela atitudinile necesare pentru exercitarea unui management eficient al serviciilor publice.

BUGETAREA SENSIBILĂ LA GEN DISCUTATĂ CU FACTORII DE DECIZIE ANTRENAȚI ÎN PROCESUL BUGETAR

Cursurile de dezvoltare profesională cu tematica „Bugetarea sensibilă la gen”, organizate în parteneriat cu Entitatea UN WOMEN, includ sesiuni aparte, desfășurate cu participarea factorilor de decizie antrenați în procesul bugetar din cadrul autorităților publice locale de nivelul II.

Astfel, în zilele de 23 și 24 septembrie 2021, în regim online, s-au întrunit vicepreședinții/te de raion, șefii/ele subdiviziunilor finanțe, consilieri/e raionali/e pentru a se informa și a face un schimb de experiență vis a vis de abordarea integratoare a egalității de gen în exercitarea eficientă a atribuțiilor.

Salutând participanții/ele la curs, dna Aurelia Țepordei, directoarea Departamentului dezvoltare profesională, a menționat, că oportunitățile folosite prin participarea la cursurile de dezvoltare profesională vor spori gradul de competență al funcționarilor/elor publici/ce și oficialilor/elor aleși/se în domeniul egalității de gen și vor contribui la exercitarea eficientă a atribuțiilor, în special, la componentele integrării de gen și bugetării sensibile la gen.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.