Noutăţi

EVALUAREA REFERATELOR ȘTIINȚIFICE - ETAPĂ IMPORTANTĂ A STUDIILOR DE DOCTORAT

Studiile de doctorat în Academiei de Administrare Publică se realizează printr-un program de pregătire avansată şi un program individual de cercetare ştiinţifică, care finalizează cu elaborarea tezei de doctorat. Activitatea de cercetare a studentului-doctorand se evaluează prin 3 referate științifice prezentate în faţa comisiei de îndrumare.

În perioada 23-24 mai 2018, Școala Doctorală în Științe Administrative a organizat susținerea publică a referatelor științifice, prezentate de doctoranzii anului II, învățământ cu frecvență și frecvență redusă, la specialitățile: 563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice și 563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice.

Probleme ale conlucrării dintre autoritățile publice locale și organele de poliție discutate la Academie

Pe 23 mai curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc un atelier de lucru cu participarea reprezentanților Academiei, Institutului de Politici Publice, Inspectoratului General de Poliție, a primarilor municipiului Hâncești, orașului Cimișlia, a comunelor Budești și Ghidighici, municipiul Chișinău. Participanții la atelier au discutat despre identificarea modalităților de conlucrare dintre autoritățile publice locale și organele de poliție în vederea asigurării securității comunitare în localitățile republicii.

Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în deschiderea ședinței că tema abordată este una actuală, la atelier fiind invitați primari care au absolvit Academia și se pot implica constructiv în determinarea acestor obiective.

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE EXERCITARE A ATRIBUȚIILOR DE SERVICIU

Pe 23 mai 2018 curent a demarat cursul ,,Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu” realizat de către Academia de Administrare Publică la comanda de stat și destinat personalului cu funcții de execuție din cadrul autorităților administrației publice locale.

Cursul va dura 3 zile și are drept scop dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor necesare exercitării eficiente a atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici.

Participanții la curs urmează să-și dezvolte abilitățile de planificare a activităților, de procesare a informației, de elaborare a notelor informative, a rapoartelor, proiectelor de decizii, a scrisorilor, de soluționare a problemelor abordate în petiții, comunicare eficientă - abilități necesare pentru îndeplinirea funcției publice. Agenda conține atât informația teoretică și empirică necesară, cât și informații aplicative ajustate la necesitățile actuale.

DEZVOLTARE REGIONALĂ

În perioada 21-25 mai curent, Academia de Administrare Publică în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) organizează cursul de dezvoltare profesională cu genericul „Dezvoltarea regională”.

Dezvoltarea regională urmărește drept scop stimularea și diversificarea activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, contribuția la reducerea șomajului, iar ca rezultat - îmbunătățirea nivelului de trai, creșterea economică etc. Politica regională stimulează regiunile să-şi valorifice potențialul şi, beneficiind de sprijin din partea UE, să demareze strategiile de dezvoltare.

Principalele subiecte abordate în cadrul cursului de instruire țin de conceptele fundamentale ale dezvoltării regionale, modelul actual de dezvoltare regională integrată a UE, analiza regională și orientările strategice privind domeniile prioritare de dezvoltare regională. Participarea la curs va permite participanților să-și consolideze capacitățile, să-și dezvolte abilitățile și să-și modeleze atitudinile inclusiv în ceea ce privește responsabilizarea în utilizarea resurselor și instrumentelor dezvoltării regionale.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.