Noutăţi

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE

Dezvoltare regională echilibrată a Republicii Moldova, aliniată principiilor politicii regionale a Uniunii Europene, constituie unul din obiectivele prioritare ale Guvernului. Realizarea acestuia este posibilă cu implicarea activă a autorităților publice și structurilor ce au drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. Necesitatea de modernizare și eficientizare a modului de funcționare a acestor autorități a servit baza pentru elaborarea unui curs nou cu genericul “Managementul activității Consiliului Regional pentru Dezvoltare”.

În acest context, în perioada 26 – 28 noiembrie, Academia de Administrare Publică, cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)”, desfășoară un curs de formare a formatorilor în domeniul respectiv.

ELABORAREA ŞI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE

La Academia de Administrare Publică se desfășoară, în perioada 26–30 noiembrie 2018, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Elaborarea şi evaluarea politicilor publice” pentru personalul cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. Cursul este organizat în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018, cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2018 și are o durată de 40 de ore academice.

Scopul cursului este axat pe consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor necesare funcţionarilor publici şi personalului angajat în instituțiile publice pentru elaborarea politicilor publice eficiente şi evaluarea calitativă a rezultatelor politicilor publice în vederea realizării obiectivelor şi priorităţilor Guvernului.

Realizarea obiectivelor cursului este asigurată de aplicarea metodelor andragogice în procesul de instruire: prezentări, discuţii, exerciţii în grup, brainstorming, schimb de experienţă.

Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice

Academia de Administrare Publică, cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)”, desfășoară în perioada 26-30 noiembrie curent cursul de dezvoltare profesională „Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice”.

Acest curs, cu o durată de 40 de ore academice, este destinat personalului cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I și nivelul II. Cursul are ca scop pregătirea teoretică și practică a funcționarilor din autoritățile publice locale pentru desfășurarea corectă a procesului de achiziție publică și evitarea conflictului de interese în cadrul acestui proces. La elaborarea curriculei cursului de instruire s-a ținut cont de ultimele evoluţii legislative în domeniul achizițiilor publice, faptul ce explică solicitarea de înscriere la acest curs unui număr mare pe participanți.

Reprezentanții Academiei de Administrare Publică – participanți la Conferința „Istorie și inovare în administrația publică românească”

Prorectorul Academiei de Administrare Publică, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, și Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, au participat, la 22 noiembrie 2018, la Conferința științifică „Istorie și inovare în administrația publică românească, desfășurată la Institutul Național de Administrație Publică (INA) din București, consacrată Centenarului Marii Uniri de la 1918. Evenimentul a fost deschis și moderat de către Pavel NĂSTASE, președintele INA, doctor, profesor universitar.

Cu rapoarte au evoluat: Ioan Aurel POP, academician, președintele Academiei Române – „Făurirea României moderne”; Marius Constantin PROFIROIU, prorector al Academiei de Studii Economice din București –„Evoluția administrației publice românești în contextul aderării la Uniunea Europeană”; Aurel SÎMBOTEANU, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar – „Administrația publică din Republica Moldova: între tradiție, erori istorice și contemporaneitate”; Dragoș NEGOIȚĂ, director, Secretariatul General al Guvernului României –„Strategia de consolidare a administrației publice 2014 – 2020, acces pe componenta de resurse umane”.

Raportorii au scos în evidență importanța și semnificația Actului Marii Uniri de la 1918 pentru formarea statului național român reîntregit și consolidarea treptată a acestuia în contextul evoluției sistemului politic și tendințelor de modernizare a administrației publice la etapa actuală.

Conferință privind consolidarea administrației publice locale

Pe 23 noiembrie 2018, la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat Conferința științifico-practică internațională cu genericul ,,Consolidarea administrației publice locale și perspectivele europene ale Republicii Moldova”.

Conferința a sintetizat rezultatele cercetărilor științifice realizate în cadrul proiectului ,,Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană”.

La for au participat savanți și cercetători de la Academia de Administrare Publică și alte instituții de învățământ superior din Republica Moldova, România și Ucraina, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale din republica noastră.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.