Noutăţi

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE

Academia de Administrare Publică inițiază, cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, realizat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), implementarea unui curs nou cu genericul „Managementul activității Consiliului Regional pentru Dezvoltare”.

Cursul este destinat membrilor Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare și se va desfășura în perioada 05 – 07 decembrie curent.

Scopul cursului constă în dezvoltarea competențelor în domeniul managementului mobilizării resurselor regionale în scopul dezvoltării stabile și durabile a localităților din regiune, prin accesul la cele mai noi teorii, concepte, modele şi tehnici necesare pentru a dezvolta și promova regiunea şi produsele regionale.

Curs de dezvoltare profesională în domeniul achizițiilor publice

În contextul noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice, care au intrat în vigoare cu începere de la data de 17 octombrie 2018, dar și în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2018, Academia de Administrare Publică desfășoară în perioada 04-06 decembrie curent cursul de dezvoltare profesională „Achiziții publice”, cu o durată de 24 de ore.

Scopul cursului este de a spori competențele teoretice și practice ale funcționarilor din autoritățile publice, necesare pentru desfășurarea corectă a procesului de achiziție publică.

La elaborarea agendei cursului de instruire s-a ținut seama de ultimele evoluţii legislative în domeniul achizițiilor publice.

A apărut nr. 22 (539) al ziarului „Funcționarul Public”

Rezultatele proiectului de anvergură de cercetări științifice, realizat în cadrul proiectului ,,Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană” au fost sintetizate la Conferința științifico-practică internațională cu genericul ,,Consolidarea administrației publice locale și perspectivele europene ale Republicii Moldova”, care a avut loc la Academia de Administrare Publică, pe 23 noiembrie curent. Despre acest eveniment cititorul este informat în prima pagină a ziarului.

În cuvântul de inaugurare a conferinței, rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat importanța desfășurării la instituție a proiectului, care finalizează cu această reuniune științifică. Cercetările efectuate în cadrul proiectului s-au soldat cu elaborări științifico-metodice, inclusiv Ghidul practic ,,Instrumente de bună guvernare la nivel local”, editat în 2017. Aceste elaborări vin să contribuie la crearea unui mecanism optimal de organizare și funcționare a administrației publice locale din republică, a spus rectorul Academiei.

În pag. 3 și 4, la rubrica „Centenarul Marii Uniri”, sunt publicate materialele despre participarea prorectorului Academiei, dlui Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, și dnei Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, la Conferința științifică „Istorie și inovare în administrația publică românească”, desfășurată la Institutul Național de Administrație Publică (INA) din București, precum și a dnei Rodica RUSU, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră științe politice și relații internaționale, la conferința internațională „România de la Marea Unire la Integrarea Europeană”, care a avut loc la Iași.

DESCHIDEREA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ „EDUCAŢIE PENTRU DRONE”

La 26 noiembrie 2018, membrii proiectului ,,Educational for drone (eDrone)” de la Academia de Administrare Publică, au participat la deschiderea cursurilor de formare profesională continuă, care se vor desfășura în cadrul Oficiului de Educație pentru Drone (OED), Universitatea de Stat din Moldova.

Cursurile vor avea o durată de 6 săptămâni, incluzând mai multe module din domeniul dronelor și sunt destinate reprezentanților instituțiilor din domeniul public și cel privat interesati de utilizarea dronelor în scopuri civile.

Cooperare în domeniul cercetării dintre AAP și SNSPA

Academia de Administrare Publică întreține relații strânse de colaborare cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) de la București, România. Săptămâna trecută s-a desfășurat o masă rotundă cu participarea unui grup de studenți de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (SNSPA) și a cadrelor didactice de la Academie în cadrul proiectului „Forumul tinerilor experți în dezvoltare din România și Republica Moldova”.

La 26 noiembrie, la Catedra științe politice și relații internaționale a Academiei s-a aflat într-o vizită de lucru Ionela Maria Ciolan, doctorandă SNSPA, care elaborează proiectul de cercetare cu tema: „Între percepții și Realpolitik într-o vecinătate suprapusă: triunghiul relațiilor bilaterale (Ucraina, Moldova și Georgia)”. Scopul vizitei a fost de a se consulta cu șefa catedrei Rodica Rusu, doctor, conferențiar universitar, și a aduna material factologic privind relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Un accent deosebit a fost pus pe eficiența Parteneriatului Estic în Republica Moldova, dar și pe realizările și eșecurile în parcursul european al țării noastre. Subiectele s-au referit și la percepția și identitatea europeană a populației moldovenești.

Asemenea vizite de lucru sunt exemple concludente ce semnifică extinderea colaborării interinstituționale și legăturilor de cercetare între mediul științific din Republica Moldova și cel din România.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.