Noutăţi

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR MANAGERIALE

În contextul realizării Planului de dezvoltare profesională a personalului din cadrul Academiei de Administrare Publică, în perioada 25 aprilie – 4 mai 2018, a fost organizat cursul de instruire „Dezvoltarea abilităților manageriale”, care s-a desfășurat în 2 sesiuni: „Managementul conflictelor și al stresului” și „Arta oratorică: dezvoltarea abilităților de prezentare și comunicare”.

Acestea au fost organizate de Academie cu concursul Centrului de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO), cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Participanții la curs – directori de departamente, șefi de direcții, secții, catedre din cadrul Academiei - au avut posibilitatea să participe la un training inedit, axat pe metode participative. Pe parcursul sesiunilor, formatorul Vitalie Popescu, a reușit să captiveze participanții printr-o combinare reușită a informației prezentate cu realizarea mai multor exerciții practice.

În atenția studenților-masteranzi, învățământ cu frecvență redusă, anul II

A fost publicat orarul examenelor, studii superioare de master de profesionalizare, anul II, semestrul IV, perioada 07-12 mai 2018, pe programe:

Reprezentanții AAP au participat la Conferința științifico-practică internațională, organizată de Institutul Regional de Administrare Publică din Odessa (Ucraina)

Pe 26 aprilie curent, o delegație a Academiei de Administrare Publică a participat la lucrările celei de a XIX-a a Conferințe științifico-practice internaționale pentru studenți, organizată de Institutul Regional de Administrare Publică din Odessa (Ucraina).

Din delegația Academiei au făcut parte: Tatiana TOFAN, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră economie și management public, coordonator de grup; Ala GRECU, masterandă, programul Management; Ana VARZARI, doctorandă; Diana CHIRIAC, doctorandă.

Reprezentanții Academiei au lucrat în panelele 2 și 5, în cadrul cărora au prezentat articole cu tematica ce ține de dezvoltarea regională din Republica Moldova, precum și de rolul deciziilor administrative în implementarea proceselor de schimbare în sectorul public din Republica Moldova.

Participanții la panelul 2 de discuții s-au înscris cu 27 de rapoarte și au prezentat 12rapoarte, iar cei din panelul 5 s-au înscris cu 23 de rapoarte, prezentând 11.

A apărut nr. 8 (525) al ziarului „Funcționarul Public”

În pag. 1 și 3 este publicat materialul despre lucrările celui de-al patrulea forum cu genericul „Strategia privind reforma administrației publice: între intenții și realizări”, din cadrul Platformei de discuții dezvoltarea locală și regională.

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat, în deschiderea lucrărilor forumului, că Academia de Administrare Publică și-a propus să diversifice activitățile tradiționale pe care le desfășoară. Pe lângă studiile de masterat, cursurile de dezvoltare profesională, a fost lansată inițiativa privind organizarea unei platforme de discuții care să vizeze problemele existente în administrația publică și măsurile de soluționare a lor. Inițiativa a fost susținută de Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei GIZ.

La rubrica „Viața Academiei” din pag. 4 sunt publicate materialele „Seminarul metodologic privind experiența internațională în domeniul public” și „Susținerea prealabilă a tezelor de master”.

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE EXERCITARE A ATRIBUȚIILOR DE SERVICIU

Astăzi, 24 aprilie 2018, a demarat cursul ,,Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu” realizat de către Academia de Administrare Publică la comanda de stat și destinat personalului cu funcții de execuție din cadrul autorităților administrației publice centrale.

Cursul va dura 3 zile, până la data de 26 aprilie, și are drept scop dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor necesare exercitării eficiente a atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici.

Participanții la curs urmează să-și dezvolte abilitățile de planificare a activităților, de procesare a informației; de elaborare a notelor informative, a rapoartelor, proiectelor de decizii, scrisorilor; de soluționare a petițiilor; comunicare eficientă - abilități necesare pentru îndeplinirea funcției publice. În acest sens, agenda conține atât informația teoretică și empirică necesară, cât și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.