Noutăţi

CONTROL FINANCIAR PUBLIC INTERN

Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 28 - 30 mai 2018, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Control financiar public intern” pentru personalul cu funcţii de conducere, auditori interni din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. Cursul este organizat în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2018.

Scopul acestui curs constă în consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor profesionale necesare bunei organizări a sistemului de management financiar şi control intern al entităților publice. Participanții la curs vor fi familiarizați cu conceptul de control financiar public intern, componentele acestuia, standardele şi bunele practici în domeniul de referință. De asemenea, cursul pune un accent deosebit pe valorificarea întregului potenţial al participanților pentru a cultiva deprinderi practice de organizare şi menţinere a unor sisteme adecvate şi eficiente de control intern managerial în cadrul entității publice.

A demarat susținerea tezelor de master

Pe 28 mai curent, la Academia de Administrare Publică, a demarat susținerea publică a tezelor de master de către studenții-masteranzi din anul II, învățământ cu frecvență și frecvență redusă.

În perioada de până la 1 iunie 2018 cei 106 masteranzi urmează să prezinte lucrările în fața comisiilor de evaluare la programele master științific la învățământ cu frecvență (Teoria și practica administrării publice, Management, Relații internaționale), master de profesionalizare la învățământ cu frecvență (Administrarea publică, Management, Anticorupție), master de profesionalizare la învățământ cu frecvență redusă (Drept public).

MARKETING LOCAL ȘI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ ȘI COMPETITIVĂ

Marketingul este un instrument important pentru dezvoltarea locală și regională, întrucât acesta îmbină obiectivele economice cu cele ale dezvoltării sociale prin stimularea unei cooperări efective și eficiente în identificarea și fructificarea oportunităților de creștere a valorii adăugate în localitate sau regiune. Marketingul local, dar și cel regional sunt oportune pentru dezvoltarea noilor afaceri în diferite sectoare economice, pentru a promova producătorii și produsele autohtone, pentru a atrage investițiile.

În context, Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), organizează, în perioada 28 - 30 mai 2018, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Marketing local și regional pentru dezvoltarea regională durabilă și competitivă”, destinat personalului cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelurile I și II.

Scopul acestui curs constă în dezvoltarea competențelor în domeniul marketingului regional, prin accesul la cele mai noi teorii, concepte, modele și tehnici necesare pentru a promova regiunea și produsele regionale.

Maratonul Solidarității la ce de-a treia ediție

Duminică, 27 mai curent, în Parcul Valea Morilor din capitală, la inițiativa Senatului Studențesc al Academiei de Administrare Publică s-a desfășurat un Maraton al Solidarității, scopul căruia l-a constituit acumularea de fonduri pentru copiii care suferă de boli hematologice, internați la Institutul Oncologic din municipiul Chișinău. La eveniment au participat numeroși profesori și colaboratori ai instituției, precum și foști absolvenți ai Academiei, dar și rudele, cunoscuții și copiii acestora.

Acest maraton este la cea de-a treia ediție și pretinde a fi o manifestare tradițională în aspectul implicării Academiei de Administrare Publică în soluționarea problemelor de ordin social cu care se confruntă societatea.

- Este semnificativ faptul că ediția de astăzi a maratonului coincide cu o mare sărbătoare creștină – Rusaliile, zisă în popor Duminica Mare, și scopul nobil al evenimentului se încadrează perfect în noțiunea de caritate, a estimat în debutul competiției rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. Mai mult, maratonul are loc imediat după marcarea celor 25 de ani de la fondarea Academiei și se înscrie în șirul de evenimente consacrate aniversării. Rectoratul susține întru totul această inițiativă și suntem încrezuți că ea va deveni deja una din tradițiile instituției noastre.

Participanții la cursă au fost salutați, de asemenea, de secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris GÎLCA.

Academia de Administrare Publică la un sfert de veac - Emisiunea „Loc de dialog” din 22 mai 2018 - Radio Moldova Actualități

Academia de Administrare Publică un sfert de veac de la fondare. Participă Aurel Sîmboteanu, prorector; Tatiana Şaptefraţi, conferenţiar universitar; Dinu Manole, şef Direcţie cooperare internaţională; absolvenţi * Realizator Anatol Caciuc

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.