Noutăţi

Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative

In perioada 27 – 29 aprilie 2015, în cadrul Academiei de Administrare Publică, s-a desfășurat cursul de dezvoltare profesională cu tematica Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative”. Grupul țintă a fost personalul cu funcţii de conducere, cît şi de execuţie din cadrul autorităţilor publice centrale. Cursul a fost realizat cu incursiunea specialiştilor în domeniu de talie naţională (reprezentanţii Cancelariei de Stat, a Parlamentului RM şi cadrele didactice ale AAP) și a avut o durată de 24 de ore academice .

Scopul principal al acestui curs a fost actualizarea cunoştinţelor participanţilor la curs şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru elaborarea calitativă a actelor normative.

Managementul finanţelor publice locale

În perioada 28 - 30 aprilie 2015 în cadrul Academiei se desfăşoară cursul de formare a formatorilor cu tema Managementul finanţelor publice locale”, realizat în cadrul Proiectului PNUD „Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată.

Scopul acestui curs constă în sporirea competenţelor participanţilor, necesare în predarea ulterioară a cursului de instruire „Managementul finanţelor publice locale”.

Înmânarea diplomelor absolvenţilor Academiei, promoţia 2015

O adevărată zi înălţătoare de primăvară a trăit Academia de Administrare Publică vineri, 24 aprilie 2015, împreună cu cei 242 de absolvenţi ai săi, zi memorabilă pentru fiecare dintre ei, prilejuită de înmânarea diplomelor care încununează munca asiduă de doi şi jumătate de studii de masterat şi acumularea de cunoştinţe temeinice la specializările Administrarea publică, Management, Drept constituţional şi drept administrativ, Relaţii internaţionale, Management informaţional în administraţia publică. Sala de festivităţi a Academiei, arhiplină în această zi luminată, radia de bucuria şi emoţiile fireşti ale absolvenţilor, mulţi dintre ei fiind îmbrăcaţi în vestimentaţia simbolică a acestei zile de o semnificaţie deosebită, ce inaugurează o nouă etapă şi noi perspective pentru o carieră de succes în serviciul public întru binele şi prosperarea ţării.

Prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, adresând sincere cuvinte de felicitare absolvenţilor, le-a urat succese în activitatea lor de mai departe, dorindu-le se încadreze activ în procesele de integrare europeană a ţării noastre.

Lecţie publică despre activitatea Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră

Pe 23 aprilie 2015, Academia de Administrare Publică l-a avut ca oaspete de onoare pe Asaf HAJIYEV, Secretar General al Adunării Parlamentare a Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN), însoţit de ES Namiq Hasan oglu ALIYEV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, şi de consilierul Ambasadei, Ilham AGAYEV. Vizita a fost prilejuită de organizarea unei lecţii publice pentru cadrele didactice și masteranzii Academiei despre activitatea OCEMN.

Prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, i-a salutat călduros pe oaspeţi, menţionând importanţa documentării din prima sursă despre această organizaţie regională, din care face parte şi Republica Moldova, despre potenţialul economic şi riscurile regionale, dezvoltarea relaţiilor economice dintre ţările riverane Mării Negre.

COLECTAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE

Academia de Administrare Publică continuă realizarea activităţilor în cadrul Proiectului PNUD „Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată”.

Azi, 22 aprilie 2015 se desfăşoară cursul de formare a formatorilor cu tema Colectarea impozitelor şi taxelor locale”.

Scopul acestui training constă în sporirea competenţelor participanţilor, necesare în predarea ulterioară a cursului de instruire „Colectarea impozitelor şi taxelor locale”.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.