Noutăţi

CONTROL FINANCIAR PUBLIC INTERN

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018, cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2018, organizează, în perioada 14 - 16 mai 2018, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Control financiar public intern” pentru personalul cu funcţii de conducere, auditori interni din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale

Scopul acestui curs este consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor profesionale necesare bunei organizări a sistemului de management financiar şi control intern al entităților publice. Cursul pune un accent deosebit pe valorificarea întregului potenţial intelectual al participanților pentru a cultiva deprinderi practice de organizare şi menţinere a unor sisteme adecvate şi eficiente de control intern managerial în cadrul entități publice.

Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice

Academia de Administrare Publică, în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), desfășoară, în perioada 14-18 mai curent, cursul de dezvoltare profesională ”Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice”.

Cursul este destinat personalului cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I și nivelul II. Necesitatea organizării cursului respectiv rezultă din complexitatea procesului de achiziţii publice, care este unul extrem de dinamic cu principii, reguli, norme ce trebuie utilizate corect, la timp, uniform, cu echilibru. Cursul își propune sa ofere participanților informații actualizate despre procesul achizițiilor publice: procedurile de atribuire, criteriile de evaluare, de calificare si de selecție a ofertelor, evaluare si control al riscurilor asociate achizițiilor publice, tratarea și soluționarea conflictelor de interese etc.

Cursul are o durată de 40 de ore și va fi realizat de către formatori prin metode andragogice de predare - prezentări, activități practice şi studii de caz.

Reprezentanții Academiei – participanți la sărbătoarea Zilei Europei

Sâmbătă, 12 mai, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău a fost sărbătorită Ziua Europei, marcând, astfel, pacea și unitatea în Europa. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a organizat o nouă ediție a Orășelului European 2018. În cadrul sărbătorii a fost promovată una din valorile esențiale ale Uniunii Europene, și anume multiculturalismul și păstrarea valorilor culturale ale țărilor europene.

La deschiderea oficială a Orășelului European au participat Ambasadorul UE la Chișinău Peter MICHALKO, ambasadorii statelor membre UE și ai țărilor partenere, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian CANDU, şi premierul Pavel FILIP.

Ambasadorul UE la Chișinău Peter MICHALKO a menționat că „relaţia dintre UE şi Republica Moldova a ajuns la un grad înalt de profunzime şi interconectare. Avem un acord de asociere, inclusiv comerţ liberalizat care stă la baza sprijinului nostru amplu pentru reformarea economiei şi statului, pentru consolidarea democraţiei şi libertăţilor fundamentale”.

Susținerea stagiului de practică

Pe 10 mai curent, la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat susținerea stagiului de practică de către studenții anului II, studii cu frecvență redusă.

În cadrul sesiunii de susținere a stagiului de practică, dl Ion DULSCHI, director al Departamentului studii superioare de master, a menționat importanța stagiului de practică pentru formarea competențelor profesionale, subliniind că în Academie există o tradiție de colaborare cu instituțiile publice din țară și din străinătate. Această tradiție a continuat și în acest an, studenții făcând stagiul de practică în autoritățile publice centrale și locale din țară, iar un grup de studenți s-a deplasat la București pentru a lua cunoștință de experiența administrației publice din România.

La ACADEMIE A DEMARAT SESIUNEA DE EVALUARE

Conform Calendarului academic, în perioada 7 - 11 mai curent, la Academia de Administrare Publică se desfășoară sesiunea de evaluare pentru studenții anului II la programele de master profesional: Administrare publică, Management, Anticorupție, Relații internaționale, Management informațional în administrația publică.

Studenții urmează să fie evaluați la disciplinele studiate în cadrul sesiunii de iarnă, vor prezenta rapoartele și vor susține stagiul de practică, realizat în autoritățile publice din țară și de peste hotare.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.