Noutăţi

DEZVOLTAREA LOCALĂ ȘI REGIONALĂ

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018, precum și conform Planului de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice, desfășoară, în perioada 11-13 decembrie curent, cursul de dezvoltare profesională ”Dezvoltarea locală și regională”.

Principalele subiecte abordate în cadrul cursului de instruire țin de conceptele fundamentale ale dezvoltării locale și regionale, regiuni, politici și strategii de dezvoltare locală/regională, analiza socio-economică a unității administrativ-teritoriale, parteneriatul public-privat la nivel local, etc., ceea ce va modela atitudinea participanților de responsabilizare în utilizarea resurselor și instrumentelor dezvoltării regionale, aplicare în practică a noilor cunoștințe în domeniul dezvoltării locale și regionale.

Oportunități de colaborare a Academiei în domeniul formării funcționarilor publici

Domnul Oleg Balan, rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar, și doamna Aurelia Țepordei, director al Departamentului dezvoltare profesională, au participat, în perioada 03-06 decembrie 2018, la evenimentul de lansare a Proiectului „Consolidarea rețelelor instituțiilor de formare a funcționarilor publici din Moldova, Georgia și Ucraina”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Evenimentul s-a desfășurat la Berlin și a avut ca și participanți reprezentanți ai partenerilor proiectului din patru țări: din Germania: Academia de Administrare Publică din Berlin (VAK Academy), Academia de perfecționare a funcționarilor publici (DBB Academy); Republica Moldova: Cancelaria de Stat, Academia de Administrare Publică; Georgia: Biroul Serviciului Public, Administrația Guvernului, Centrul de instruire al Ministerului Justiției, Centrul de instruire al Ministerului Finanțelor; Ucraina: Agenția Națională a Serviciului Public, Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Ucrainei, Institutul Regional de Administrare Publică din Harkov, Centrele Regionale de instruire din regiunile Hmelnițki și Volînia.

Academia de Administrare Publică reprezentată la conferința de științe politice de la Iași

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a organizat, la 7 decembrie 2018, conferința internațională de științe politice „Dezvoltare Internațională și Democratizare”, ediția a VI-a, la care au participat peste 50 de profesori, cercetători și studenți din mai multe țări, fiind singura conferință despre democratizare și dezvoltare internațională din România. Academia de Administrare Publică a fost reprezentată la această conferință de Rodica RUSU, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră științe politice și relații internaționale.

În deschiderea conferinței, a ținut o prelegere Excelența Sa, Hans G. KLEMM, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România.

Evenimentul științific a fost organizat grație programului de master „Studii de dezvoltare internațională”, cu predare în limba engleză, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, înființat acum 10 ani cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al României. Conferința a încurajat dezbaterile privind diverse teme ce au abordat dimensiunea științifică a dezvoltării internaționale și a democratizării în complexitatea bazelor teoretice și metodologice ale domeniilor respective. A fost făcut Studiul comparativ al diferitelor fenomene circumscrise dezvoltării și democratizării, centrate pe analiza privind crearea, dezvoltarea și interacțiunea instituțiilor democratice. Au fost puse în discuție teme și subiecte care explorează într-o varietate de contexte istorice și geografice, din perspectiva științelor politice și umanistice.

Expoziție de carte consacrată Zilei internaționale a drepturilor omului

La Biblioteca științifică a Academiei de Administrare Publică a fost inaugurată o expoziție de carte cu genericul ,,10 decembrie - Ziua internațională a drepturilor omului”.

Expoziția prezintă o serie de culegeri de materiale ale meselor rotunde cu participare internațională, consacrate Zilei internaționale a drepturilor omului, organizate de Academia de Administrare Publică. Printre acestea sunt volumele ,,Rolul instituțiilor democratice în asigurarea drepturilor omului” (masa rotundă din 11 decembrie 2015), ,,Protecția drepturilor omului: mecanisme naționale și internaționale” (masa rotundă din 8 decembrie 2016), ,,Mecanisme de protecție a drepturilor omului” (masa rotundă din 6 decembrie 2017).

Se impun, de asemenea, Raportul privind drepturile omului în Moldova și Studiul despre respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Moldovei, cărți editate de Asociația Promo-LEX.

Atelier de lucru privind aplicarea dronelor, desfășurat la Academia de Administrare Publică

Pe 5 decembrie curent, la Academia de Administrare Publică, a avut loc atelierul de lucru „Aplicarea dronelor: interferențe între sectorul public și cel privat”, desfășurat în cadrul proiectului „Educational for Drone – eDrone”, implementat prin programul Erasmus+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior” cu participarea membrilor echipei de proiect și a reprezentanților instituțiilor implicate în proiect.

Prorectorul Academiei de Administrare Publică, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, a menționat, în deschiderea ședinței de lucru a atelierului, experiența ,Academiei privind implementarea proiectelor naționale și internaționale, printre ultimele fiind modernizarea bibliotecilor instituțiilor de învățământ superior și consolidarea administrației publice locale. Acum Academia găzduiește pentru a doua oară întrunirea reprezentanților proiectului internațional „Educație pentru Drone – eDrone”. Experiența instituțiilor participante la proiect, discursurile din cadrul atelierului vor fi de un real folos pentru realizarea obiectivelor proiectului privind utilizarea dronelor în diverse domenii de cercetare, ale economiei, vieții publice etc., a subliniat prorectorul.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.