Noutăţi

Încheierea misiunii de audit extern al calității

La Academia de Administrare Publică s-a încheiat misiunea de audit extern privind implementarea sistemului de management al calității în vederea certificării ISO 29990:2010 în domeniul dezvoltării profesionale pentru serviciul public.

Pe parcursul a 3 zile, experții internaționali Peter VÖLK, Lead Auditor TÜV Thüringen, și Rodica VASILOAE, Auditor TÜV Karpat, au evaluat activitatea instituției în vederea implementării sistemului de management al calității. În acest scop, au luat cunoștință de activitatea administrației Academiei, Departamentului dezvoltare profesională, Consiliului calității, a Secției managementul calității, Direcției managementul personalului și relații publice, Direcției generale logistică, Bibliotecii științifice și a Direcției planificare și evidență contabilă.

În cadrul ședinței de totalizare a misiunii de audit, experții TÜV au adus la cunoștința conducerii Academiei și șefilor de subdiviziuni rezultatele auditului. Potrivit experților, implementarea sistemului de management al calității se înscrie în eforturile depuse de colectivul instituției pentru eficientizarea procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici.

La Academie se desfășoară un audit extern al calității

În perioada 6 – 8 iunie curent, la Academia de Administrare Publică se desfășoară un audit extern privind implementarea sistemului de management al calității în vederea certificării ISO 29990:2010 în domeniul dezvoltării profesionale pentru serviciul public.

În acest scop, la instituție au sosit experții internaționali Peter VṎLK, Lead Auditor TÜV Thüringen, și Rodica VASILOAE, auditor TÜV Karpat.

A apărut nr. 10-11 (527-528) al ziarului „Funcționarul Public”

Acest număr de ziar oglindește pe larg manifestațiile, dedicate aniversării a 25-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică. În prima pagină, este publicat materialul despre adunarea festivă cu participarea profesorilor, studenților-masteranzi, a oaspeților din țară și de peste hotare.

Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în deschiderea adunării festive că trecerea, după declararea Independenței tânărului stat, Republica Moldova, la un nou sistem de guvernare – cel democratic, a necesitat crearea și a unei noi instituții de pregătire a cadrelor, a Academiei de Administrare Publică,. Făcând o incursiune istorică, conducătorul instituției a apreciat aportul Academiei la inițierea și dezvoltarea științei autohtone a administrației, la pregătirea cadrelor pentru autoritățile publice din republică.

Tot în prima pagină, sunt publicate Decretele președintelui Republicii Moldova, Igor DODON, privind conferirea „Ordinului de Onoare” Academiei de Administrare Publică și a distincțiilor de stat unor colaboratori ai Academiei. Medalia „Meritul civic” a fost conferită doamnelor Aurelia Țepordei, director de departament, Tatiana Șaptefrați, conferențiar universitar, Tatiana Savca, lector superior, Rodica Sobieski-Camerzan, șefa Bibliotecii Științifice AAP, și Vera Costîșina, administrator al căminului-hotel. Lui Mihail Manea, șef al Secției activitate editorială, i-a fost conferit titlul onorific „Om Emerit”.

Studenții-masteranzi și-au susținut tezele

La Academia de Administrare Publică, s-a încheiat evaluarea tezelor de master pentru anul de studii 2017-2018, susținute public de către studenții-masteranzi din anul II, învățământ cu frecvență și frecvență redusă.

Pe parcursul săptămânii curente peste o sută de masteranzi au prezentat lucrările în fața comisiilor de evaluare la programele master științific la învățământ cu frecvență (Teoria și practica administrării publice, Management, Relații internaționale), master de profesionalizare la învățământ cu frecvență (Administrarea publică, Management, Anticorupție), master de profesionalizare la învățământ cu frecvență redusă (Drept public).

În conformitate cu ordinul rectorului Academiei Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, în calitate de președinți ai celor 4 comisii de evaluare a tezelor de master au fost desemnați Iurie CIOCAN, doctor în științe politice, director al Centrului de Implementare a Reformelor, Mihai POALELUNGI, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, doctor în economie, conferențiar universitar, consilier principal de stat al Prim-ministrului Republicii Moldova, Victor JUC, doctor habilitat, profesor cercetător, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice și Politice.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.