Noutăţi

PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI LA COMANDA DE STAT pentru semestrul I, anul 2018

A fost aprobat Planul de dezvoltare profesională a funcționarilor publici la comanda de stat pentru semestrul I, anul 2018 elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018.

Astfel, în primul semestru al anului curent, Academia de Administrare Publică va organiza și desfășura 20 de cursuri de dezvoltare profesională a funcționarilor publici din autoritățile publice centrale și locale. Scopul activităților de instruire este consolidarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor/ comportamentelor necesare pentru prestarea unor servicii publice calitative cetățenilor și societății, în vederea realizării obiectivelor și priorităților Guvernului.

În cadrul activităților de instruire Academia își propune realizarea următoarelor obiective:
- sporirea nivelului de profesionalism al funcționarilor publici;
- dezvoltarea competențelor funcționarilor publici debutanți necesare exercitării eficiente a funcției publice;
- consolidarea capacităților funcționarilor publici în domeniul elaborării și implementării politicilor publice şi a proiectelor de acte normative;
- dezvoltarea abilităţilor de management și leadership;
- sporirea nivelului de responsabilizare a funcţionarilor publici, implicaţi în procesul de prestare a serviciilor publice cetăţenilor prin prisma principiilor transparenţei, accesibilităţii şi a calităţii;
- sporirea nivelului de respectare a normelor de conduită, evitarea conflictului de interese şi eradicarea fenomenului de corupţie din serviciul public.

Planul a fost expediat în adresa autorităților publice centrale (Scrisoarea nr. 16-01/20 din 29.01.2018) și locale (Scrisoarea nr.16.01/19 din 29.01.2018).

Noi valențe în cooperarea Academiei cu GIZ

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a avut, pe 23 ianuarie 2018, o întâlnire cu Christina OTTO, noul manager de proiect ,,Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova” a Oficiului din Moldova a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ).

Christina Otto a fost însoțită de Simon BOEHLER, consultant internațional în dezvoltarea capacităților, Alexandr MURAVSCHI, consultant național superior în domeniul politicii de coordonare a dezvoltării regionale, și Tatiana BÎLBA, consultant.

În cadrul întrevederii au fost abordate aspecte privind desfășurarea reformei administrative în Republica Moldova și rolul Academiei de Administrare Publică în acest proces, precum și perspectivele de cooperare a Academiei cu GIZ.

În atenția masteranzilor, învățământ cu frecvență redusă, anul III

A fost publicat orarul susținerii publice a tezelor de master, studii superioare de master de profesionalizare, pentru perioada 05-09 februarie 2018, pe programe:

Administrare publică

Anticorupție

Management

Management informațional în administrarea publică

Relații internaționale

INSTRUIRI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITĂȚII

Pe data de 17 ianuarie 2018, în cadrul Academiei de Administrare Publică,a avut loc prima sesiune „Abordarea procesuală a sistemului de management al calității” din ciclul de cursuri de dezvoltare profesională cu tematica „Managementul calității“. Cursul este destinat personalului cu funcții de conducere, precum și a celui responsabil de procesele de management al calității din cadrul Academiei de Administrare Publică. Acest ciclu de cursuri are ca scop dezvoltarea capacităților personalului Academiei în vederea funcționării eficace a sistemului de management al calității în instituție.

Prima sesiune „Abordarea procesuală a sistemului de management al calității” are în calitate de obiective aprofundarea cunoștințelor participanților cu privire la abordarea procesuală în cadrul sistemului de management al calității, cu privire la principiile și metodele de documentare a proceselor sistemului; dezvoltarea abilităţilor de aplicare a instrumentelor de documentare a proceselor.

A apărut nr. 1 (518) al ziarului „Funcționarul Public”

Primul număr al ziarului „Funcționarul Public” din anul jubiliar al Academiei de Administrare Publică, 2018, reflectă noile măsuri de perfecționare continuă a procesului de studii. Este vorba, în primul rând, de crearea Consiliului calității al Academiei. În cadrul ședinței ordinare a noii subdiviziuni, despre care se vorbește în prima pagină a ziarului, președintele Consiliului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a subliniat că activitatea Consiliului calității are un rol decisiv în pregătirea instituției pentru acreditare, precizând faptul că inițial se va purcede la acreditarea Departamentului dezvoltare profesională.

Tot în acest număr, este lansată Ancheta anului jubiliar, la rubrica „Academia de Administrare Publică la 25 de ani”. Scopul este de a urmări evoluția imaginii instituției pe parcursul celor 25 de ani de la fondarea sa prin răspunsurile la anchetă din partea absolvenților Academiei de toate promoțiile.

Primele răspunsuri le-am primit de la Veaceslav BOUBĂTRÂN, vicepreședintele raionului Glodeni, publicate în pag. 5, alături de subrubrica „O istorie a Academiei în file de ziar”, unde sunt inserate spicuiri din ziarul „Funcționarul Public” despre evenimentele din perioada anului 2004.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.