Noutăţi

Activitățile de dezvoltare profesională desfășurate în cadrul comenzii de stat

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 1000 din 10.12.2014, precum şi în conformitate cu Planul de realizare a cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică, în semestrul I al anului 2015, continuă activităţile de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile publice centrale şi locale.

Astfel, în perioada 9-20 februarie 2015, în cadrul Academiei se desfăşoară 2 cursuri de dezvoltare profesională:

1. Integrarea profesională în funcţia publică a funcţionarilor publici debutanţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, cu durata de 10 zile.

Susţinerea tezelor de master

Pe 2 februarie 2015, la Academia de Administrare Publică a început susţinerea tezelor de master, anul de studii 2014-2015, masterat de profesionalizare, învăţământ cu frecvenţă redusă. Comisiile de evaluare a tezelor de master au fost create în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de master şi Hotărârea Senatului Academiei, ele fiind conduse de preşedinţii Nistor GROZAVU, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, viceprimar al mun. Chişinău, şi Sergiu PALIHOVICI, doctor, conferenţiar universitar, Secretar general adjunct al Guvernului Republicii Moldova, - Administrare publică; Victor POPA, doctor habilitat, profesor universitar, judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, - Drept constituţional şi drept administrativ; Dorin VACULOVSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră management social, ASEM, şi Tatiana MANOLE, doctor habilitat în economie, profesor universitar, UTM, - Management; Victor JUC, doctor habilitat, profesor cercetător, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice, Academia de Ştiinţe a Moldovei, – Relaţii internaţionale; Liubomir CHIRIAC, doctor habilitat, profesor universitar, şef al Catedrei de Informatică şi Tehnologii Informaţionale, Universitatea de Stat din Moldova, – Management informaţional în administraţia publică.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.