Noutăţi

ŞEDINŢA SENATULUI ACADEMIEI

Pe 17 mai curent, a avut loc şedinţa ordinară a Senatului Academiei de Administrare Publică, ea fiind moderată de preşedintele Senatului, dl Oleg BALAN, rector al Academiei, doctor habilitat, profesor universitar.

Pe agenda şedinţei Senatului au fost înscrise următoarele chestiuni: Cu privire la admiterea la studii superioare de master în anul de învăţământ 2016-2017; Cu privire la unele modificări în Regulamentul privind organizarea ciclului II – studii superioare de master în cadrul Academiei de Administrare Publică; Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de consiliere profesională al Academiei de Administrare Publică; Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la mobilitatea studenţilor şi cadrelor didactice ale Academiei de Administrare Publică; Cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind organizarea lucrului individual al studentului la disciplina „Evoluţia diplomaţiei internaţionale şi naţionale”, autor Silvia Dulschi, doctor, conferenţiar universitar interimar;

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

În săptămîna curentă, 16 – 20 mai, Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), desfăşoară cursul cu genericul Dezvoltare regională, destinat personalului cu funcţii de conducere / execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II.

Scopul cursului constă în actualizarea cunoştinţelor participanţilor cu procesul de dezvoltare regională prin prisma valorilor și standardelor Uniunii Europene în acest domeniu, ţinând cont de mecanismele eficiente de dezvoltare regională și instrumentele de implicare a actorilor sociali în procesul de dezvoltare regională în teritoriu. Totodată, participanţii, pe parcursul activităţilor de instruire, schimbului de experienţă privind modelul actual de dezvoltare regională integrată, urmează să-şi formeze o atitudine constructivă faţă de procesul de implementare, monitorizare şi evaluare a politicii de dezvoltare regională din Republica Moldova.

Susținerea examenelor de doctorat

Pe 11 mai 2016, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea examenelor de doctorat în cadrul sesiunii din mai 2016 pentru doctoranzii anilor II – IV cu frecvență și frecvență redusă. Examenele au fost susținute la specialitățile: Teoria, metodologia administrației publice; Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice, serviciile publice.

Susținerea examenelor a fost organizată de Școala doctorală în științe administrative de comun cu catedra de specialitate.

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Academia de Administrare Publică continuă activităţile de dezvoltare profesională, în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Astfel, în perioada 11 – 13 mai 2016, se desfăşoară al doilea curs cu genericul Dezvoltarea leadership-ului în administraţia publică”, destinat personalului cu funcţii de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

Acest curs familiarizează participanţii cu principalele paradigme şi modele ale leadership-ului organizaţional, precum şi cu fundamentele teoretice necesare luării deciziilor şi dezvoltării echipelor eficiente. Participarea la acest curs va permite participanţilor actualizeze cunoştinţele privind funcţiile leadership-ului şi calităţile de bază ale unui leader; formeze competenţe în dezvoltarea echipelor şi consolideze rolul liderului de echipă; valorifice experienţa altor state în domeniul leadership-ului, precum şi modeleze atitudini de aplicare în practică a noilor cunoştinţe în domeniul leadership-ului.

Standarde intelectuale şi formale în activitatea ştiinţifică

Pe data de 4 mai, curent, în cadrul Academiei de Administrare Publică s-a desfăşurat atelierul de lucru cu tema: Standarde intelectuale şi formale în activitatea ştiinţifică în domeniul administrației publice, dreptului, ştiinţelor sociale şi alte ştiinţe conexe, destinat cadrelor didactice, tinerilor cercetători și doctoranzilor Academiei.

Activitatea respectivă a fost desfăşurată de către Thomas Schmitz, doctor în drept, profesor cumulard la Universităţile din Göttingen (Germania), Riga (Letonia) şi Hanoi (Vietnam), actualmente, în calitate de consultant la Academia de Administrare Publică.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.