Noutăţi

ATENŢIE SPORITĂ ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

Pe 22 decembrie curent, a avut loc şedinţa ordinară a Senatului Academiei de Administrare Publică, ea fiind moderată de preşedintele acestuia, prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar.

Senatul a examinat o serie de chestiuni ce ţin de activitatea de instruire şi ştiinţifică a Academiei. Una dintre ele a constituit-o cea cu privire la valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul realizării proiectelor instituţionale „Consolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană” (raportor dna Tatiana ŞAPTEFRAŢI, doctor, conferenţiar universitar, director de proiect, Catedra ştiinţe administrative) şi „Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităţilor interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană” (raportor dna Tatiana TOFAN, doctor, conferenţiar universitar, director de proiect, şef Catedră economie şi management public).

EXCELENŢĂ ÎN SECTORUL PUBLIC

Pe 11 decembrie 2015, la Academia de Administrare Publică s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională în cadrul Proiectului Excelenţă în sectorul public”, conform Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013" pentru perioada 2013-2015.

Proiectul „Excelenţă în sectorul public" este un proiect finanţat de Uniunea Europeană, realizat în parteneriat cu şapte state situate în Bazinul Mării Negre, care au fost reprezentate de municipalitatea Paggaion (Grecia) - aplicantul, Agenţia Regională pentru Cooperare şi Dezvoltare (Bulgaria), primăria Sile (Turcia), comuna Agigea (Romania), pretura sectorului Ciocana (Republica Moldova), Asociaţia absolvenţilor Academiei de Administraţie Publică, Serviciul Civil al Republicii Armenia, Agenţia pentru Cooperare transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos" (Ucraina).

INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Academia de Administrare Publică organizează în perioada 07 – 18 decembrie 2015 al patrulea curs cu genericul Integrarea profesională în funcţia publică, destinat funcţionarilor publici debutanţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. Cu acelaşi generic, pe parcursul semestrului II au fost desfăşurate încă două cursuri pentru funcţionarii publici debutanţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea. Cursurile respective se desfăşoară la comanda de stat, stabilită prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1000 din 10 decembrie 2014.

n cadrul acestor cursuri, participanţiifuncţionari publici debutanţi atât din autorităţile administraţiei publice centrale, cât şi locale sunt familiarizaţi cu: prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcţionarului public; teoria şi practica organizării şi funcţionării administraţiei publice; prestarea serviciilor publice; procesarea informaţiei; elaborarea notelor informative, rapoartelor, proiectelor de decizii, soluţionarea petiţiilor; guvernarea electronică etc.

Conferinţa internaţională „Consolidarea administraţiei publice locale: instrumente şi mecanisme”

Timp de două zile, pe 3 – 4 decembrie 2015, la Academia de Administrare Publică şi-a desfăşurat lucrările conferinţa internaţională ştiinţifico-practicăConsolidarea administraţiei publice locale: instrumente şi mecanisme. Conferinţa a fost organizată în cadrul proiectuluiConsolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană şi proiectului comun al Academiei de Administrare Publică şi al Şcolii Superioare de Administraţie Publică din Szczecin, Polonia, Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor responsabile de dezvoltarea regională a Republicii Moldova”, finanţate de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia.

La lucrările conferinţei au participat reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova, Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice „SINDASP”, profesori şi cercetători de la Academia de Administrare Publică, din alte instituţii de profil din ţară, precum şi din  Polonia, România şi Ucraina.

Integritatea funcţionarului public

În perioada 01 - 03 decembrie 2015, în cadrul Academiei de Administrare Publică se desfăşoară al doilea curs de dezvoltare profesională cu genericul Integritatea funcţionarului public”. Aceste cursuri au fost incluse pentru prima dată în Hotărîrea Guvernului nr. 1000 din 10 decembrie 2014 “Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2015” şi sunt destinate personalului cu funcţii de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

În acest context, menţionăm pentru conducerea eficientă a sesiunilor de instruire în domeniul integrităţii funcţionarilor publici, Academia a pregătit un grup de şapte formatori, care sunt implicaţi în procesul de predare a cursului menţionat. Programa de instruire, materialele didactice au fost elaborate în colaborare cu Comisia Naţională de Integritate, precum şi cu Compania CIVICUS Management & Developmentdin România, avînd suportul financiar al PNUD.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.