Noutăţi

A fost examinată o nouă teză de doctor

La şedinţa ordinară, din 18 iunie 2015, a Catedrei ştiinţe administrative a Academiei de Administrare Publică, principala chestiune de pe ordinea de zi a fost examinarea tezei de doctor Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administrației publice din Republica Moldova” a doctorandului Oleg SOLOMON, şef de secţie în aparatul central al Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Moderatorul şedinţei, şeful Catedrei, Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, a menţionat în deschidere doctorandul a îndeplinit toate prevederile Regulamentului şi a prezentat în termen lucrarea spre examinare la şedinţa Catedrei ca prima etapă în procesul de elaborare, cercetare şi susţinere a tezei de doctor.

Utilizarea tehnologiilor informaţionale

Academia de Administrare Publică continuă instruirea personalului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, axată pe consolidarea capacităţilor de utilizare eficientă a tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională.

În săptămîna curentă se desfăşoară cel de-al patrulea curs cu genericul Utilizarea tehnologiilor informaţionale”.

EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI RAPORTAREA ÎN SITEMUL BUGETAR

Academia de Administrare Publică continuă activităţile de dezvoltare profesională a personalului din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Evidenţa contabilă şi raportarea în sistemul bugetar - este genericul celui de-al treilea curs de dezvoltare profesională, destinat funcţionarilor din cadrul autorităţii respective, care se va desfăşura în perioada 15 – 19 iunie 2015. Scopul cursului este direcţionat pe dezvoltarea abilităţilor participanţilor la curs privind organizarea contabilităţii în instituţiile bugetare, aplicarea Planului de Conturi Contabile în sistemul bugetar.

Activităţile de dezvoltare profesională a personalului

Academia de Administrare Publică continuă activităţile de dezvoltare profesională a personalului din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în scopul perfecţionării calificaţiei celor circa 120 de funcţionari din cadrul Sistemului Fiscal de Stat.

În acest context, menţionăm pînă în prezent au fost desfăsurate trei cursuri de dezvoltare profesională, dintre care două cursuri cu genericul Managementul timpului de muncă , la 10 şi 12 iunie 2015 pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul autorităţii respective.

MANAGEMENTUL TIMPULUI DE MUNCĂ

Azi, 12 iunie 2015, se desfăşoară cel de-al doilea curs de dezvoltare profesională cu genericul “Managementul timpului de muncă” dedicat funcţionarilor publici de conducere din cadrul Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Participanţii la curs vor fi antrenaţi în activităţi practice, discuţii ghidate, avînd ca scop actualizarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru utilizarea eficientă a timpului de muncă.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.