Noutăţi

O ELABORARE ȘTIINȚIFICĂ FUNDAMENTALĂ

Prin recenta lucrare fundamentală „Teoria și practica administrării publice”, savanții de la Academia de Administrare Publică celebrează cea de a 25-a aniversare a instituției de învățământ superior. Sinteza respectivă cuprinde materialele Conferinței științifico-practice internaționale din 17 mai 2018, consacrate acestui eveniment remarcabil.

Lucrările oamenilor de știință de la Academie și de la alte instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare aduc un omagiu proeminent artei de a conduce și de a instrui, de a forma cadrele necesare din domeniu. Pe lângă contribuțiile științifice ale cercetătorilor consacrați în domeniu, volumul include și lucrări ale viitorilor specialiști – ale doctoranzilor și masteranzilor Academiei. În mare, lucrarea colectivă reprezintă parcursul de 25 de ani de elaborări teoretice și realizări practice de prestigiu în domeniul administrării publice.

Cele șase ateliere constitutive ale ediției (I. Modernizarea administrației publice în contextul integrării europene; II. Probleme actuale ale științei politice și parcursul european al Republicii Moldova; III. Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept și modernizarea administrației publice; IV. Tendințe ale managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere; V. Rolul e-guvernării în dezvoltarea durabilă; VI. Dezvoltarea profesională a personalului: teorie și practică) sunt remarcabile prin aria problematică cuprinzătoare și prin profunzimea interpretărilor la zi în context cu mutațiile produse în societatea contemporană.

Conferință aniversară la Academie

Pe 17 mai curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc un eveniment deosebit - Conferința ştiinţifico-practică internaţională „Teoria şi practica administrării publice”, 25 de ani de elaborări teoretice și realizări practice în domeniul administrării publice, consacrată împlinirii unui sfert de secol de la fondarea Academiei.

La eveniment au participat profesori, doctoranzi și studenți-masteranzi ai Academiei, oameni de ştiinţă de la alte instituții de învățământ superior din republică, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi oaspeţi din România, Ucraina, Germania, Cehia și alte state, inclusiv Mykola KISEOLAR, vicedirector al Institutului Regional de Administrare Publică din Odessa, Ucraina, Thomas SCHMITZ, doctor în drept, profesor din Germania, care timp de doi ani a activat în calitate de consultant la Academie, profesorii Radek DOSSKOCIL și Bernard NEOWIRTH de la Universitatea Tehnologică din Brno, Cehia, și alții..

În cadrul ședinței în plen a avut loc lansarea cărții „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac”, care a văzut lumina tiparului în ajun.

În atenția studenților-masteranzi, anul II

A fost pubicat orarul susținerii publice a tezelor de master, pentru perioada 28 mai - 01 iunie 2018, pe programe:

Teoria și practica administrației publice

Anticorupție

Drept public

Management

Relații internaționale

EDIȚIE JUBILIARĂ A REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

A apărut nr. 2 din anul acesta al revistei „Administrarea Publică”, care este o ediție jubiliară, consacrată celei de-a 25-a aniversări de la fondarea Academiei de Administrare Publică.

Revista se deschide cu rubrica, devenită deja tradițională, „Academia de Administrare Publică la 25 de ani”, care inserează un solid, profund și concludent studiu, „Academia de Administrare Publică la vârsta afirmării”, semnat de prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, una dintre personalitățile, care s-a aflat printre cei care au pus începuturile, temeliile acestei prestigioase instituții de învățământ superior din republică.

„În prezentul studiu, - menționează exegetul, - ne propunem să realizăm o sinteză a activității Academiei de Administrare Publică pe parcursul celor 25 de ani de funcționare în domeniul pregătirii cadrelor pentru sistemul administrației publice, prestării serviciilor de dezvoltare profesională a funcționarilor publici, efectuării cercetărilor științifice în domeniul teoriei și practicii administrației publice”. Autorul familiarizează cititorul cu activitatea de inițiere și etapele evoluției Academiei de Administrare Publică, dumnealui își expune unele reflecții asupra procesului de formare a personalului pentru administrația publică, vorbește despre unele ascensiuni în dezvoltarea profesională a funcționarilor publici, se pronunță asupra unor retrospective și valențe actuale ale cercetării științifice din Academie, încheind cu o serie de aprecieri privind rolul serviciilor de suport în activitatea Academiei.

A apărut nr. 9 (526) al ziarului „Funcționarul Public”

Acest număr de ziar este o ediție specială, consacrată aniversării a 25-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică.

Ziarul se deschide cu mesajul rectorului Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, intitulat „Academia în straie de sărbătoare”, în care prezintă o sinteză a evoluției instituției în acest pătrar de veac, a realizărilor înregistrate, evidențiind la începutul mesajului: „Timp de 25 de ani, peste 5 mii de studenți, masteranzi și doctoranzi au făcut aici școală veritabilă, au devenit specialişti cu studii superioare, postuniversitare şi de masterat. Alți peste 40 de mii de funcționari publici din întreaga republică au urmat cursurile de dezvoltare profesională. Absolvenții noștri implementează în practică cunoștințele acumulate la Academie, activând cu succes în structurile administrației publice centrale, în majoritatea autorităților publice din raioanele, orașele și satele republicii. Absolvenții sunt mândria noastră, sunt acei care duc faima instituției în rândul populației”.

În paginile 2 și 3, la rubrica „Foștii rectori despre Academie”, vin cu mărturii despre activitatea Academiei în perioadele, în care au condus instituția: Mihail PLATON, fondatorul și primul rector al Academiei, la cârma căreia a fost din 1993 până în 2004; Ala MIRONIC, rector între anii 2004 – 2006; Alexandru ROMAN (2006 -2010) și Vasile MARINA (2010 – 2014).

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.