Noutăţi

A APĂRUT CEL DE-AL 100-LEA NUMĂR AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

În ajunul Anului Nou, 2019, a apărut de sub tipar cel de-al 100-lea număr (nr. 4/2018) al revistei „Administrarea Publică”. Timp de 25 de ani, această publicație metodico-științifică bine cunoscută și apreciată în mediul academic din republică și de peste hotarele sale a apărut sistematic, an de an, reflectând și luând în dezbatere cele mai actuale aspecte teoretice și practice ale științei administrației, ale dreptului, economiei, științelor politice și relațiilor internaționale. Timp de 25 de ani revista „Administrarea Publică” a fost un bun condrumeț și un susținător activ al organelor administrației publice centrale și locale, al cercetătorilor în domeniu, al funcționarilor publici din Republica Moldova.

Și în acest număr aniversar revista își continuă tradițiile sale, deschizându-se cu rubrica „Administrarea publică: teorie și practică”. Primul articol plasat la acest compartiment este cel semnat de Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, rector al Academiei de Administrare Publică, - „Academia de Administrare Publică în sprijinul reformei administrative”. Articolul prezintă o sinteză a realizărilor Academiei pe parcursul unui sfert de secol, dar și o perspectivă a principalelor sale activități de viitor. „Timp de un sfert de secol de activitate, Academia de Administrare Publică s-a afirmat în calitate de centru național de dezvoltare a științei administrației, promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice, de instruire și dezvoltare profesională a personalului din serviciul public și de asigurare științifică și metodologică a activității autorităților publice din Republica Moldova”, - menționează autorul.

Susținerea preliminară a tezelor de master

În perioada 17 – 21 decembrie 2018, la Academia de Administrare Publică se desfășoară sesiunea de susținere preliminară a tezelor de master, ciclul II - studii superioare de master de profesionalizare, învățământ cu frecvență redusă, la programele: Administrare publică, Anticorupție, Management, Management informațional în administrația publică și Relații internaționale.

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE

În perioada 17 – 21 decembrie, la Academia de Administrare Publică se desfășoară cel de-al doilea curs cu genericul „Utilizarea tehnologiilor informaționaledestinat personalului din cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova.

Scopul cursului constă în dezvoltarea competențelor și abilităților participanților necesare pentru utilizarea eficientă a tehnologiilor informaționale în activitatea profesională.

Academia reprezentată la Forumul autorităților publice din raionul Fălești

La 14 decembrie curent, în incinta Casei raionale de cultură din Fălești s-a desfășurat ediția a doua a Forumului autorităților publice din raion. La eveniment a participat reprezentantul Academiei de Administrare Publică, dl Ion DULSCHI, director al Departamentului studii superioare de master, doctor, conferențiar universitar.

Luând cuvântul de la tribuna forumului, Domnia sa a transmis un mesaj de salut al rectorului Academiei, dlui Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, precum și din partea întregului corp profesoral-didactic, menționând bunele relații de colaborare dintre Academie și autoritățile administrației publice din raion, participarea activă a conducerii și reprezentanților raionului Fălești la Proiectul instituțional de cercetare „Consolidarea instituțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană”.

A apărut nr. 23 (540) al ziarului „Funcționarul Public”

Acest număr de ziar se deschide cu materialul intitulat „Oportunități de colaborare a Academiei în domeniul formării funcționarilor publici”, în care se vorbește despre participarea dlui Oleg BALAN, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar, și a dnei Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, la evenimentul de lansare, la Berlin, a Proiectului „Consolidarea rețelelor instituțiilor de formare a funcționarilor publici din Moldova, Georgia și Ucraina”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Un alt eveniment din viața Academiei l-a constituit atelierul de lucru „Aplicarea dronelor: interferențe între sectorul public și cel privat”, desfășurat în cadrul proiectului „Educational for Drone – eDrone”, despre care se vorbește în pag. 3.

În pag. 4, dna Elena BACALU, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, președinte al Comisiei administrație publică, semnează articolul „Reforma administrației publice în context legislativ”, în care vorbește despre evoluția administrației publice în ansamblu, privită prin prisma unei analize profunde a situației actuale din domeniu.

La rubrica „Relații internaționale”, din pag. 5, este publicat materialul „Potențialul diasporei în contextul democratizării Republicii Moldova” despre participarea dnei Rodica RUSU, șef Catedră științe politice și relații internaționale, la conferința internațională de științe politice „Dezvoltare Internațională și Democratizare”, care s-a desfășurat la Iași, România.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.