Noutăţi

Șefii de subdiviziuni ai Academiei își consolidează cunoștințele în domeniul managementului calității

Pe 5 februarie curent, la Academia de Administrare Publică, s-a desfășurat o nouă sesiune de dezvoltare profesională a șefilor de subdiviziuni structurale ale instituției, în cadrul căreia s-au discutat subiecte privind actualizarea, în conformitate cu cerințele standardelor în domeniul asigurării calității, a actelor regulatorii interne - regulamentelor subdiviziunilor Academiei și a fișelor de post ale angajaților acesteia.

INSTRUIRI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITĂȚII

Academia de Administrare Publică a organizat, în luna ianuarie 2018, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Managementul calității“, destinat personalului cu funcții de conducere, precum și al celui responsabil de procesele de management al calității din cadrul Academiei de Administrare Publică. Instruirea a avut drept scop dezvoltarea capacităților personalului Academiei în vederea funcționării eficace a sistemului de management al calității în instituție.

Cursul a inclus 4 sesiuni de instruire pentru personalul Academiei, și anume:
- Abordarea procesuală a sistemului de management al calității.
- Stabilirea obiectivelor strategice și operaționale în domeniul calității.
- Managementul riscului sistemului de management al calității..
- Auditul intern al sistemului de management al calității.

Instruirea a fost realizată cu suportul Agenției pentru Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) de către expertul în sistemele de management al calității dna Ala Oberșt.

A apărut nr. 2 (519) al ziarului „Funcționarul Public”

În prima pagină a ziarului este publicat materialul „Noi valențe în cooperarea Academiei cu GIZ” despre întâlnirea, din 23 ianuarie 2018, a rectorului Academiei de Administrare Publică, Oleg Balan, doctor habilitat, profesor universitar, cu Christina OTTO, noul manager de proiect ,,Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova” a Oficiului din Moldova a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ).

Rectorul Oleg Balan a apreciat buna cooperare a instituției noastre cu GIZ, pe parcursul ultimilor ani fiind realizate mai multe proiecte comune în domeniul dezvoltării profesionale a funcționarilor publici din republică. Actualmente, cu suportul agenției germane, este în derulare proiectul ,,Implementarea sistemului de management al calității”.

În pag. 3 – 5 este publicat, în atenția autorităților publice de toate nivelurile, Planul de dezvoltare profesională a funcționarilor publici la comanda de stat pentru semestrul I, anul 2018, elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018. Astfel, în primul semestru al anului curent, Academia de Administrare Publică va organiza și desfășura 20 de cursuri de dezvoltare profesională a funcționarilor publici din autoritățile publice centrale și locale.

În atenția masteranzilor, învățământ cu frecvență redusă, anul II

A fost publicat orar, studii superioare de master de profesionalizare, anul II, semestrul IV, perioada 12 februarie – 01 martie 2018, pe programe:

Anticorupție

Management

Management informațional în AP

Politica gender discutată în cadrul Academiei

Pe 31 ianuarie, curent, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de documentare Asya VARBANOVA, Reprezentanta de Țară a Entității Națiunilor Unite pentru egalitatea de gen și abilitarea femeilor (UN WOMEN), însoțită de Viorica GHIMPU, Coordonatoare Program „Abilitarea Economica a Femeilor”, și Elena RĂȚOI, Coordonatoare Program „Femeile în liderism”, care a avut o întrevedere cu rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. La întrevedere au participat prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, și Maia BOROZAN, doctor habiliat, profesor universitar, șefa Secției Managementul calității.

Rectorul Academiei a făcut o scurtă prezentare a instituției de învățământ, a evoluției procesului de studii, invocând importanța aprofundări cooperării internaționale pentru perfecționarea continuă a instruirii întru modernizarea serviciului public al țării, afirmând disponibilitatea colaborării cu organismele ONU.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.