Noutăţi

Dezvoltarea leadership-ului în administrația publică

Academia de Administrare Publică organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2018, în perioada 09-11 octombrie 2018, cursul de dezvoltare profesională cu genericul „Dezvoltarea leadership-ului în administrația publică”, destinat funcționarilor publici de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

Reieșind din faptul că instruirea noii generaţii de conducători din sectorul public este o condiţie indispensabilă a reformelor şi creşterii eficienţei, performanţei şi responsabilității în instituțiile publice, scopul propus de programul de instruire este consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor de leadership necesare conducerii subdiviziunii şi administrării eficiente a resurselor umane ale acesteia.

A APĂRUT NR. 3/2018 AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

A apărut de sub tipar și a fost difuzat abonaților nr. 3/2018 al revistei metodico-științifice „Administrarea Publică”.

INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.49 din 16.01.2018, continuă organizarea cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice la comanda de stat.

Astfel, începând de astăzi, 08 octombrie 2018, se va desfășura cursul de instruire cu tematica „Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice centrale. Cursul de dezvoltare profesională se va desfășura până la data de 12 octombrie 2018 și are o durată de 40 de ore.

În cadrul sesiunilor de instruire participanții se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public, teoria și practica organizării și funcționării administrației publice. De asemenea, debutanții urmează să-și dezvolte abilitățile de procesare a informației; de elaborare a notelor informative, rapoarte, proiecte de decizii, scrisori; soluționarea petițiilor; comunicarea eficientă, necesare pentru îndeplinirea funcției publice. În acest sens, programul prevede ore ce conțin atât informația teoretică și empirică necesară, cât și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane.

Conferința internațională de la Academie și-a încheiat lucrările

Astăzi, și-a încheiat lucrările Conferința internațională de totalizare a proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (LNSS 561633), care s-a desfășurat în perioada 3-5 octombrie 2018, la Academia de Administrare Publică. La reuniune au participat peste 50 de reprezentanți ai statelor partenere la proiect.

Partenerii de proiect LNSS au semnat un memorandum de parteneriat și cooperare

Participanții la Conferința internațională de totalizare a proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (LNSS), care s-a desfășurat la Academia de Administrare Publică în perioada 3-5 octombrie 2018, au semnat, în final, un memorandum de parteneriat și cooperare post-proiect.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.