Utilizarea noilor tehnologii informaționale în administrația publică

Conștientizând rolul noilor tehnologii informaționale, dar și importanța acestora în procesul de modernizare a administrației publice din Republica Moldova, Academia de Administrare Publică continuă prestarea cursului de instruire “Utilizarea noilor tehnologii informaționale în administrația publică”. În perioada 08 – 10 octombrie 2019 cursul de instruire este organizat pentru personal cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice centrale.

Principalele subiecte abordate în cadrul cursului de instruire țin de mediul de lucru al calculatorului, de utilizare a platformelor pentru servicii administrative guvernamentale – Mclaud, MConnect, MPag, MAcces, MLog, MPass, alte tipuri de servicii electronice, fapt ce va contribui la modelarea atitudinii participanților în dezvoltarea competențelor de aplicare în practică a tehnologiilor informaționale aplicate, corelarea diverselor tehnologii în procesul administrativ și elaborarea căilor de optimizare a acestora în diverse activități manageriale.

Sesiunile de instruire vor fi susținute de dna Eugenia Cebotaru, magistru, lector universitar.

Obținerea acestor abilități va fi confirmată printr-un certificat de absolvire a cursului de dezvoltare profesională, iar cunoștințele acumulate vor permite o mai bună înțelegere a aplicării tehnologiilor informaționale.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.