Un studiu important în domeniul drepturilor omului

A apărut de sub tipar cartea ,,Mecanisme de protecție a drepturilor omului” cu materialele mesei rotunde cu participare internațională, consacrată Zilei internaționale a drepturilor omului.

Acest eveniment anual tradițional, organizat de Catedra științe juridice a Academiei de Administrare Publică, a avut loc la 6 decembrie 2017, fiind dedicat împlinirii, la 21 mai 2018, a unui sfert de veac de la fondarea instituției.

Din componența comitetului organizatoric al mesei rotunde în frunte cu Oleg BALAN, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar, au făcut parte Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei, doctor în istorie, conferențiar universitar, Silvia GORIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, șef Catedră științe juridice a Academiei, Anatolie BANTUȘ, doctor în drept, profesor universitar la aceeași catedră, alți cercetători consacrați.

Volumul conține 50 de articole științifice semnate de 60 de autori din Republica Moldova, precum și din România, Federația Rusă și alte state.

În carte sunt analizate diverse aspecte ale implementării mecanismelor de protecție a drepturilor omului în Republica Moldova cu referire la practica europeană și internațională în domeniu.

Autorul articolului ,,Limitele suveranității în contextul garantării drepturilor omului” Gheorghe COSTACHI, doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător științific principal la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, abordează conceptul și fenomenul de suveranitate în vederea elucidării esenței sale și particularităților formelor de manifestare în funcție de titularul acesteia, acordând o atenție deosebită evoluției teoriei suveranității și problemei limitării acesteia în contextul garantării drepturilor omului. În literatura de specialitate acest aspect a fost puțin studiat până acum.

În articolul ,,Unele precizări privind problematica apariției și evoluției drepturilor și libertăților omului”, semnat de Anatolie Bantuș, se afirmă: conceptul drepturilor omului, așa cum a fost elaborat pe plan internațional, servește ca important suport pentru fundamentarea ideii existenței drepturilor și libertăților cetățenești.
Într-un alt material amplu - ,,Asigurarea dreptului salariaților la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale în perioada activității de muncă”, semnat de Nicolae ROMANDAȘ, doctor în drept, profesor universitar la Academia de Administrare Publică, se procedează la o caracterizare amplă a materiei în domeniul respectiv, care presupune interzicerea oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de tratament, interzicerea hărţuirii morale (sau psihologice), interzicerea hărţuirii sexuale, posibilitatea salariatului de a solicita şi a obţine recuperarea daunelor morale pentru afectarea drepturilor sale nepatrimoniale.

Prezintă interes și alte articole de actualitate - ,,Reglementarea migrației forței de muncă la nivel național”, autoare Ala LUCA, doctor în drept, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, ,,Corupția – amenințarea nerecunoscută pentru securitatea internațională” de Tatiana BUSUNCIAN, doctor în științe politice, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova; director, Centrul Pro Marshall din Republica Moldova, ,,Fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în cadrul proiectelor finanțate de către Uniunea Europeană în Republica Moldova: repere evolutive de ordin legal” de Ludmila GUȘTIUC, master în drept, doctorandă, cercetător științific la Centrul Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, și altele.

Pe lângă autorii consacrați, lucrarea conține și o serie de articole ale tinerilor cercetători, precum Dina FOMIN, masterandă, Academia de Administrare Publică, Aliona COZONAC, doctorandă, Academia de Științe a Moldovei, Viorica MOCREAC, doctorandă, Academia de Administrare Publică, Natalia ȚURCANU, masterandă, Universitatea de Stat din Moldova, Svetlana TIZU, doctorandă, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Gioni POPA-GAVRILOVICI, doctorand, Academia de Ştiinţe a Moldovei, asistent judecător, Tribunalul Bacău (România), Cătălin FĂGHIAN, doctorand, Academia de Ştiinţe a Moldovei, asistent judecător, Tribunalul Bacău (România), Andrei TUZLA, masterand, Academia de Administrare Publică și alții.

Potrivit Silviei GORIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, șef Catedră științe juridice a Academiei de Administrare Publică, actuala ediție a mesei rotunde se evidențiază prin actualitatea subiectelor abordate, racordate la necesitățile cercetărilor științifice în domeniu. Spre deosebire de anii precedenți, la masa rotundă au venit cu investigații notorii mulți cercetători tineri – masteranzi, doctoranzi atât de la Academia de Administrare Publică, precum și de la alte instituții de învățământ superior, autorii fiind și din străinătate.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.