Susținerea publică a tezelor de master

Azi, 11 februarie, la Academia de Administrare Publică a început susținerea publică a tezelor de master, ciclul II - studii superioare de master de profesionalizare, învățământ cu frecvență redusă, la programele: Administrare publică, Anticorupție, Management, Management informațional în administrația publică și Relații internaționale. Pentru cei 254 de masteranzi susținerea publică a tezelor de master este o finalizare, o evaluare a bagajului de cunoștințe și competențe temeinice în domeniul administrării publice, acumulate pe parcursul celor 2,5 ani de studii și a gradului de pregătire profesională pentru activitățile în serviciul public al țării.

Tezele sunt examinate de Comisiile de evaluare.

Primele susțineri ale tezelor de master au demonstrat nivelul înalt de elaborare și pregătire a tezelor de master cu tematică vastă și diversă, în conformitate cu exigențele evoluției științelor administrative, a noilor tehnologii informaționale. E de remarcat și faptul că lucrările au fost elaborate și realizate în baza unui suport științific semnificativ, a experienței naționale și internaționale de administrare. În această ordine de idei, de un real folos a fost pentru masteranzi Îndrumarul metodic privind elaborarea tezelor de master.

Ion DULSCHI, director al Departamentului studii superioare de master, a menționat că din prim zi a actualei sesiuni de examinare a tezelor de master s-a estimat calitatea avansată a procesului de studii și, îndeosebi, a modalităților de elaborare a tezelor de master, prioritate fiind acordată cercetărilor și caracterului aplicativ al lucrărilor. Ca rezultat, tezele au fost elaborate nu numai reieșind din postulatele teoretice, dar și în baza activităților practice de la locurile de muncă ale masteranzilor. O altă oportunitate benefică a fost susținerea prealabilă a tezelor de master, ceea ce le-a oferit masteranzilor posibilitatea unei evaluări intermediare în scopul de a modifica ulterior lucrările în concordanță cu observațiile făcute și a îmbunătăți simțitor calitatea tezelor.

Administrarea publică a fost programul de bază al studiilor de master, dar a fost solicitat și programul Anticorupție, ceea ce demonstrează tendința din partea aspiranților la studii la Academie, ei având interesul de a contribui la eradicarea corupției. La fel, se impune și Managementul informațional în administrarea publică, or serviciile electronice online vor încadra cu timpul toate serviciile prestate populației, dar și alte servicii din sectorul public și cel privat.

Susținerea publică a tezelor de master va dura până pe 15 februarie curent.

După susținerea tezelor de master, am solicitat câteva opinii ale masteranzilor.

Vadim BRÂNZANIUC, Programul Administrare publică:
- De mai mulți ani activez în cadrul administrației publice și din practica mea am înțeles că, fără studii la Academia de Administrare Publică, nu poți deveni un adevărat profesionist în acest domeniu. Cu atât mai mult cu cât în ultima perioadă, au crescut exigențele față de atribuțiile funcționarului public.

Studiile la Academie m-au format ca specialist profesionist în domeniul administrației publice ceea ce mă va ajuta mult în activitatea mea actuală de vice-pretor al preturii Buiucani, mun. Chișinău. De aceea mă adresez tuturor aspiranților de a deveni funcționari publici – condiția de bază este să faceți studii la Academia de Administrare Publică.

Eugenia ANTOCI, Programul Relații internaționale:
- Decizia de a face studii la Academia de Administrare Publică a fost o provocare pentru mine. Activând în Direcția generală educaţie, cultură, tineret şi sport a mun. Chișinău, în secția ce se ocupă de încheierea acordurilor de colaborare cu parteneri din alte țări, desigur, că am ales Programul „Relații internaționale”, pentru a-mi îmbogăți cunoștințele și practica de lucru în acest domeniu. Și în activitatea mea de mai departe voi aplica constructiv cunoștințele, acumulate la Academie, pentru a-mi aduce contribuția mea modestă la modernizarea sistemului educațional din țara noastră. Concluzia mea este că numai datorită studiilor de masterat de la Academie îmi voi putea exercita profesionist obligațiunile mele de serviciu în domeniul respectiv.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.