Susținerea prealabilă a tezelor de master

Pe 5 decembrie curent, la Academia de Administrare Publică a demarat sesiunea de susținere prealabilă a tezelor de master, învăţământ cu frecvenţă redusă, la următoarele programe: Administrare publică, Anticorupție, Management, Management informațional în administrația publică și Relații internaționale, care se va finaliza vineri, 8 decembrie.

Susținerea prealabilă a tezelor de master a devenit o bună practică a procesului de studii, având ca scop estimarea nivelului de pregătire a tezelor de master și de identificare a lacunelor și măsurilor de îmbunătățire a calității lucrărilor.

Pentru cei 206 de masteranzi, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai altor instituții, precum și ai sectorului real al economiei, etapa de evaluare a tezelor și încheierea merituoasă a celor 2,5 ani de studii de masterat este una definitorie în afirmarea lor ca adevăraţi profesionişti în serviciul public al ţării, dar și în alte domenii de activitate.

După cum a menționat Ion DULSCHI, director Departament studii superioare de master, o oportunitate pentru masteranzi la elaborarea lucrărilor finale la nivelul exigențelor naționale și internaționale a fost Îndrumarul metodic privind elaborarea tezelor de master.

O particularitate semnificativă a tezelor o constituie și faptul că lucrările au fost elaborate nu numai reieșind din postulatele teoretice, dar și în baza activităților practice de la locul de muncă al masteranzilor.

Primele rezultate ale susținerii prealabile a tezelor, în opinia conducătorilor științifici ai tezelor, a membrilor catedrelor, demonstrează o bună pregătire a masteranzilor. Este un rezultat al muncii creatoare de cercetare, al conlucrării masteranzilor cu profesorii. Tezele sunt analizate minuțios, fiind înaintate propuneri, sugestii, opinii privind îmbunătățirea calității lucrărilor.

Rezultatul final al studiilor superioare de master vine să contribuie la sporirea competențelor funcţionarilor publici, iar, în ultima instanță, și la creșterea calității serviciilor prestate către populație de autoritățile administrației publice.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.