Sesiune de susținere publică a proiectelor de cercetare și a referatelor științifice în cadrul Școlii doctorale

În perioada 29-31 octombrie 2018, Școala doctorală în științe administrative din cadrul Academiei de Administrare Publică a organizat sesiunea de susținere publică a proiectelor de cercetare și a referatelor științifice, prezentate de doctoranzii anilor I-III de studii, învățământ cu frecvență și frecvență redusă, la specialitățile: teoria, metodologia administraţiei publice; organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice.

Lucrările doctoranzilor au fost apreciate de către comisiile de evaluare, alcătuite din 10 conducători de doctorat și 13 îndrumători. Doctoranzii anului I au argumentat în cadrul proiectului de cercetare și referatul științific, actualitatea temei de cercetare, au analizat etapele de elaborare a tezei de doctorat, au trecut în revistă literatura care urmează să fie studiată în procesul de elaborare a lucrării științifice.

Doctoranzii anilor II și III de studii au prezentat referate științifice axate pe capitole din tezele de doctorat. Lucrările științifice prezentate, în conformitate cu tema tezei de doctorat, au reflectat diverse probleme din domeniul teoriei și practicii administrației publice. Autorii lucrărilor au estimat, prin metode calitative și cantitative de cercetare, importanța implementării reformelor în administrația publică din Republica Moldova, elaborării politicilor și programelor sociale în administrația publică, locul și rolul controlului în administrația publică. De asemenea, au fost supuse analizei aspecte privind depășirea birocrației și necesitatea preluării bunelor practici naționale și internaționale în procesul decizional pentru asigurarea transparenței și conlucrării autorităților publice cu societatea civilă și cetățenii.

Comisiile de evaluare au propus doctoranzilor să aplice mai insistent metodele de analiză și comparație în elaborarea tezei, să utilizeze corect terminologia științifică, dar și abordarea judicioasă a bibliografiei și valorificarea rezultatelor prin publicații științifice în reviste de specialitate și participarea mai activă la diverse foruri științifice din țară și de peste hotare.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.