Senatul a aprobat documente referitor la dezvoltarea strategică a Academiei

Senatul Academiei de Administrare Publică a aprobat în ședința de astăzi, 29 decembrie 2020, Strategia de dezvoltare a instituției pentru perioada 2021-2027 și Programul de dezvoltare strategică pentru perioada 2021-2023. Ședința a fost prezidată de președintele Senatului, Oleg BALAN, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar.

Prezentând aceste documente, prorectorul Academiei, Serghei PALIHOVICI, doctor, conferențiar universitar, a subliniat că, în calitate de lider național în oferirea serviciilor educaționale prin studiile de masterat și doctorat, cercetare și inovare în domeniul administrației publice, Academia de Administrare Publică își propune, în perioada următoare, să ridice aplicarea sistemului de management al performanței la nivelul standardelor internaționale.

În conformitate cu prevederile p. 15 al Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 și p. 2.1.2 lit. a) al Regulamentului Consiliului științific al Academiei de Administrare Publică, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 6/5 din 30.06.2015, Senatul a aprobat componența nominală a Consiliului științific al Academiei de Administrare Publică, în calitate de președinte fiind Ion GUCEAC, academician, doctor habilitat, profesor universitar. În cadrul ședinței, Senatul a desemnat, de asemenea, doi noi membri ai Consiliului științific - pe Nistor GROZAVU, doctor, conferențiar universitar, prorector AAP, și Emil BĂLAN, profesor universitar, doctor, prorector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București, România.

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice în cadrul Academiei de Administrare Publică, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 2/2 din 12.11.2019, în baza Deciziei Comisiei de evaluare privind conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar din 21 decembrie 2020, Senatul a conferit dnei Natalia CHIPER, doctor în drept, titlul științifico-didactic conferențiar universitar în domeniul ştiinţific 04 Business, Administrare şi 042 Drept.

Membrii Senatului au aprobat, de asemenea, Regulamentele subdiviziunilor structurale ale Academiei, precum și alte documente de importanță majoră pentru activitatea Academiei în anul 2021 și în următorii ani.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.