Senatul Academiei: totalurile anului de studii

Senatul Academiei de Administrare Publică, întrunit în ședință la 4 iulie curent, a luat în dezbatere mai multe chestiuni, inclusiv totalurile activității științifice și de instruire în anul de studii care s-a încheiat.

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în debutul ședinței că anul de studii 2016-2017 a fost unul de succes la toți indicatorii de referință.

Potrivit lui Ion DULSCHI, director Departament studii superioare de master, care a prezentat informația despre totalurile procesului de instruire la ciclul II, studii superioare de master, în anul de studii 2016-2017 și sarcinile pentru anul de studii 2017-2018, a comunicat că în procesul de studii au fost antrenați 57 de profesori. Pe parcursul anului, au fost publicate 159 de lucrări științifice. La toate formele de studii au fost instruiți 910 studenți. Frecvența medie a studenților a constituit 74,6 procente. Media generală la susținerea tezelor de master la învățământul fără frecvență a fost de 9,3 procente, iar la învățământul cu frecvență – 8,88 la sută. Reușita media a studenților-masteranzi a constituit de la 86,4 până la 97,5 procente.

Membrii Senatului au aprobat Planurile de învățământ la 6 programe de master și calendarul desfășurării procesului de învățământ pentru anul de studii 2017-2018. La acest capitol, Ion Dulschi a remarcat faptul că pentru următorul an de studii corelarea dintre teorie și practică va fi modificată în favoarea orelor dedicate activității practice a studenților.

Un alt subiect de pe ordinea de zi s-a referit la rezultatele științifice obținute în trimestrul al doilea 2017 în cadrul proiectelor instituționale. Rapoartele au fost prezentate de către Tatiana TOFAN, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră economie și management public, directorul proiectului ,,Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”, și Tatiana Șaptefrați, doctor, conferențiar universitar la Catedra științe administrative, directorul proiectului ,,Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană”.

Prin hotărâre de Senat au fost aprobate normativele timpului de lucru al corpului profesoral-didactic și normele de timp pentru calcularea volumului muncii didactice, activităților instructiv-metodice, de cercetare științifică, organizațional-metodice pentru anul viitor de studii.

Senatul a aprobat, de asemenea, Consiliul Calității al AAP, proiect prezentat de prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar. Președinte al Consiliului Calității este rectorul Academiei, Oleg Balan, iar din componența lui mai fac parte 15 colaboratori ai instituției.

În contextul pregătirilor către cea de-a 25-ea aniversare a Academiei de Administrare Publică, a fost aprobată pentru editare culegerea de studii ,,Pregătirea funcționarilor de stat: în căutarea concepției”, autor Mihail PLATON, primul rector al AAP. Oleg Balan a adus la cunoștința asistenței că respectiva lucrare a fost examinată în cadrul ședințelor Catedrei științe administrative și a Consiliului Departamentului studii superioare de master. Senatul a acceptat propunerea rectorului privind editarea cărții către începutul noului an de studii.

Oleg Balan a adus mulțumiri membrilor Senatului și tuturor profesorilor de la Academie pentru efortul depus pe parcursul întregului an de studii. 

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.