Seminar privind managementul riscului

La Academia de Administrare Publică s-a desfășurat astăzi, 29 ianuarie 2019, seminarul de instruire ”Managementul riscurilor” pentru conducătorii subdiviziunilor structurale și personalul implicat în elaborarea registrelor riscurilor și în alte activități de gestionare a riscurilor.

Seminarul a avut ca scop sporirea competențelor teoretice și practice necesare unui management eficace al riscurilor în cadrul AAP.

Prorectorul Academiei, Aurel SÂMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, care a deschis seminarul, a apreciat importanța cursurilor de instruire internă pentru îmbunătățirea în ansamblu a managementului instituțional al calității.

În calitate de formator a evoluat șef Secție managementul calității, Liubovi PRODAN-ȘESTACOVA, doctor, lector universitar.

Șefii de catedre și conducătorii celorlalte subdiviziuni structurale au studiat întregul ciclu de management al riscului: identificarea și analiza acestuia, selectarea strategiilor de răspuns la risc, monitorizarea și controlul, precum și raportarea riscului. Participanții la cursul de instruire au realizat exerciții practice de elaborare a registrului riscurilor subdiviziunilor organizatorice ale Academiei. De asemenea, au fost abordate unele secvențe ale procedurii cu privire la managementul riscurilor sistemului de management al calității.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.