Seminar metodologic privind experiența internațională în domeniul administrației publice

Pe 12 aprilie 2018, la Academia de Administrare Publică a avut loc un seminar metodologic cu participarea corpului profesoral-didactic al instituției, având ca temă „Experiența internațională de realizare a politicilor în domeniul administrației publice”.

În deschiderea seminarului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat că organizarea unor astfel de seminare, în cadrul cărora să fie diseminate experiența și practica internațională în domeniul administrației publice, ca rezultat al vizitelor reprezentanților Academiei peste hotare a devenit deja o bună tradiție, ceea ce constituie un suport valoros în perfecționarea procesului de studii de masterat și de dezvoltare profesională la nivelul standardelor europene și internaționale. În această ordine de idei, rectorul a ținut să accentueze nivelul calității procesului de studii la Academie ca fiind la același nivel comparativ cu instituțiile de profil din țările europene.

Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, a prezentat rezultatele vizitei de studii a grupului de profesori în Germania, ca urmare fiind demarată implementarea în Academie a Sistemului de Management al Calității. În continuare, domnia sa a povestit despre participarea sa la seminarul „Modernizarea sistemului de guvernare și a capacității de guvernare în statele în curs de dezvoltare”, care a avut loc în orașul Beijing, capitala Republicii Populare Chineze.

În cadrul unui alt proiect, „Modernizarea serviciilor universitare din Republica Moldova”, reprezentanții Academiei s-au aflat într-o vizită de studiu în orașul Bergen, Norvegia, au participat, de asemenea, la Școala de vară din orașul Tulcea, România, despre care a relatat celor prezenți Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, directorul Biblioteci Științifice a Academiei, referindu-se și la vizita de studii în Grecia, în cadrul proiectului „Rețeaua Serviciilor de Suport al Bibliotecilor: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului și formarea serviciilor bibliotecare”.

Silvia DULSCHI, șef Direcție știință și doctorat a Academiei, a informat asistența despre participarea sa la seminare, organizate în Georgia și Armenia, în cadrul proiectului eDrone, și despre obiectivele proiectului privind tehnologia utilizării dronelor și stabilirea relațiilor de colaborare cu parteneri din Republica Moldova privind utilizarea dronelor în diverse domenii de activitate.

Mobilitatea academică a fost tema discursului Angelei ZELENSCHI, șef Catedră științe administrative, care a avut prilejul de a preda timp de o săptămână un curs în domeniul administrației publice la Școala de Studii Politice și Administrative din București, România, fiind făcut un schimb util de experiență dintre instituțiile noastre.

Moderatorul seminarului, prim-prorectorul Academiei Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, a subliniat importanța diseminării experienței avansate studiate în cadrul deplasărilor de serviciu peste hotare întru perfecționarea continuă a procesului de studii la Academia de Administrare Publică, în acest context, fiind lansate în anul curent, anul jubiliar al Academiei, câteva noi proiecte cu oportunități de a continua practica de organizare a studiilor în diverse instituții de profil de peste hotare.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.