Reprezentanții Programului USAID „Comunitatea mea” în vizită de documentare la Academie

Pe 21 august curent, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de documentare directorul Programului Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) „Comunitatea mea”, Christopher KASZMARSKI, însoțit de directorul-adjunct al programului Alexandru PELIVAN, expertul Ion GUMENE și asistenta de program Alina GAJOS. Ei au avut o întrevedere cu rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. La întrevedere au participat prim-prorectorul Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, și prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar. Scopul vizitei l-a constituit identificarea modalităților de instituire a unei colaborări între părți pentru susținerea autorităților publice locale.

Rectorul Oleg Balan a făcut o scurtă prezentare a Academiei, menționând că colaborarea internațională este una dintre direcțiile principale din activitatea instituției, ceea ce aduce plusvaloare procesului de studii, dar și modernizării continue a Academiei și și-a exprimat disponibilitatea unei conlucrări constructive cu  Programul USAID, în contextul misiunilor asemănătoare în domeniul administrării publice.

Christopher Kaszmarski, referindu-se, la rândul său, la Programul „Comunitatea mea”, a subliniat că acesta este principalul program USAID în domeniul guvernării, implementat în Republica Moldova pe parcursul a 5 ani,  și are scopul de a susține autoritățile publice locale în efortul acestora de a asigura o guvernare mai eficientă, transparentă și  responsabilă față de cetățeni.  APL-urile, care demonstrează un angajament sporit față de guvernarea deschisă și responsabilă, vor fi invitate să aplice pentru suport în implementarea proiectelor comunitare de infrastructură. Proiectele se vor încadra în două categorii majore: proiecte comunitare (cu valoare de până la 60.000 de dolari SUA) și intercomunitare cu implicarea a 3 - 5 comunități (în sumă de până la 500.000 de dolari SUA). Până în prezent, programul oferă asistentă primăriilor din 48 de comunități din întreaga țară.

În cadrul discuțiilor, părțile au convenit de a elabora și semna în viitorul apropiat un  Memorandum de colaborare între Academie și Programul USAID „Comunitatea Mea”  în domeniile majore de intervenție, precum sunt îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice, implicarea cetățenilor în procesul de guvernare locală, avansarea reformei de descentralizare, creșterea veniturilor obținute la nivel local și adoptarea unor practici îmbunătățite de  management financiar, domenii ce pot constitui tematica unor noi cursuri de dezvoltare profesională sau  a altor forme de instruire a funcționarilor publici pentru o implementare mai eficientă a Programului USAID „Comunitatea mea”.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.