Reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din România în vizită la Academie

Pe 21 mai 2015, la Academia de Administrare Publică, s-au aflat într-o vizită de lucru Jozsev BIRTALAN, preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, şi Florina DRAGOŞ, şef Secţie relaţii internaţionale a Agenţiei. Ei au fost primiţi de prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar. La întrevedere au participat prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferenţiar universitar, Maria STRECHII, director al Departamentului învăţământ superior, doctor, conferenţiar universitar, Aurelia ŢEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, şi Silvia DUSLCHI, şef Direcţie ştiinţă şi relaţii internaţionale, doctor, conferenţiar universitar. Scopul vizitei l-a constituit semnarea Planului de acţiuni pe anul 2015 pentru implementarea Acordului de cooperare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România şi Academia de Administrare Publică din Republica Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public, semnat la Chişinău, la 2 aprilie 2012.

Dnii Andrei Groza şi Jozsev Birtalan au făcut prezentările de rigoare ale instituţiilor pe care le reprezintă, ambii menţionând avantajele acestei cooperări pentru perfecţionarea procesului de pregătire a cadrelor înalt calificate pentru serviciul public, înaintând propuneri constructive pentru realizarea eficientă a Acordului de cooperare.

Potrivit atribuţiilor specifice ale celor două instituţii şi legislaţiilor naţionale, au fost identificate ca fiind prioritare următoarele domenii de cooperare: reformă şi inovaţie în funcţia publică; managementul funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice; livrarea serviciilor publice şi calitatea serviciilor publice; regimul actului administrativ referitor la funcţia publică şi la funcţionarii publici; standardele de conduită a funcţionarilor publici; formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici.

Planul de acţiuni pe anul 2015 a fost semnat de Jozsev Birtalan, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din România, şi de Andrei Groza, prim-prorectorul Academiei de Administrare Publică.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.