Profesorii Academiei au studiat experiența Germaniei privind managementul calității

În perioada 5-10 noiembrie 2017, rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, însoțit de Aurel SÎMBOTEANU, prorectorul Academiei, doctor, conferențiar universitar, Aurelia Țepordei, directorul Departamentului dezvoltare profesională, Tatiana Tofan, șefa Catedrei economie și management public, doctor, conferențiar universitar, precum și de colaboratori ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, a efectuat o vizită de studiu în Republica Federală Germania. Scopul vizitei l-a constituit studierea bunelor practici europene în domeniul standardelor de management al calității în instruire și a evaluării impactului activităților de instruire.

Menționăm faptul că, potrivit Strategiei de reformă a administrației publice, a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, Academia de Administrare Publică urmează să creeze și să aplice, până la sfârșitul anului 2017, Sistemul de asigurare a calităţii proceselor de instruire, iar în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18.05.2016 - programele de studii, inclusiv de formare continuă, urmează a fi acreditate ca rezultat al evaluării externe a calității.

În scopul realizării acțiunilor menționate, Academia a inițiat un șir de activități, una dintre ele fiind studierea bunelor practici europene în domeniul Managementului calității în instruire, acreditării programelor de instruire. 

Astfel, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), reprezentanții Academiei au efectuat vizite de studiu la trei instituții de învățământ superior din Germania: Academy for International Cooperation, GIZ, Bonn (Academia de Cooperare Internațională, GIZ, din orașul Bonn); Württ. Verwaltungs-und Wirtschafts-Akademie e.V., Stuttgard (Academia de Administrare și Economie din orașul Stuttgart); Bayerische Verwaltungsschule, Münich (Școala administrativă bavareză din orașul Münich).

Prima instituție vizitată a fost Academia de Cooperare Internațională a Germaniei (AIZ). Academia respectivă oferă servicii de formare continuă în domeniul cooperării internationale mai mult de 50 de ani. Anual AIZ desfășoară circa 1700 de evenimente de formare la care participă peste 9000 de functionari. Evenimentele se desfășoară atât în cadrul Academiei, cât și în centrele regionale de formare ale acesteia.

A doua instituție vizitată de către colaboratorii Academiei a fost Academia de Administrare și Economie din orașul Stuttgart. Înființată în anul 1928 ca asociație nonprofit, Academia are misiunea de a instrui funcționari din administrația publică centrală și locală, specialiști și conducători în administrație și afaceri. Tematica cursurilor de instruire este bazată pe subiecte din domeniul socioeconomic, juridic, dar și pe studierea limbilor de circulație internațională. Anual, circa 26 de mii de persoane participă la activități de instruire de diferită durată. Academia are 5 centre regionale, care desfășoară activități de formare în baza programelor aprobate de către oficiul central.

Școala Bavareză de Administrație este cea de-a treia instituție de învățământ vizitată. Înființată în anul 1920 de către statul și municipalitățile bavareze, Școala are sarcina de a instrui funcționarii din autoritățile publice centrale și locale din Bavaria Domeniile strategice de activitate sunt: educația, formarea, managementul, consultanța. La fel ca și celelalte instituții, Școala Bavareză are centre de formare profesională în peste 25 de locații din Bavaria. Școala deține certificatul de calitate LQW pentru testarea calității în instruirea continuă.

Schimbul de experiență pe tema managementului calității cu reprezentanții instituțiilor de formare a oferit reprezentanților AAP posibilitatea de a studia bunele practici europene în domeniul instruirii personalului din autoritățile publice, precum și de a identifica recomandări concrete privind elaborarea și implementarea sistemului de asigurare a calității în instruire.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.