Prelungirea perioadei de implementare a proiectului Educational for drone (eDrone)

Pe date de 14 octombrie 2020 s-a desfășurat o nouă Reuniune a Consorțiului proiectului Educational for drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-IT-1-EPPKA2-CBHE-JP 2016-2528/001/004.

Reuniunea a fost organizată online, de către partenerul de proiect, Universitatea de Stat din Tbilisi, Georgia. Sesiunile de lucru au întrunit reprezentații celor 17 universități partenere de proiect.

Participanții la reuniune au fost salutați de către Prof. Pasquale Daponte și Francesco Lamonaca, reprezentanții UNISANNIO, coordonatorul internațional de proiect.

Prof. Pasquale Daponte în numele coordonatorului de proiect – UNISANNIO, a prezentat scrisoarea Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) privind prelungirea perioadei de eligibilitate a proiectului eDrone, de la reluarea implementării grantului la 01/10/2020, după o suspendare de 5,5 luni din cauza unor circumstanțe excepționale – forță majoră (COVID 19).

Conform deciziei EACEA, perioada de eligibilitate se va încheia la 28/02/2021, iar raportul final urmează să fie prezentat până la 28/04/2021. Această prelungire va acoperi suspendarea de 5,5 luni, și este necesară pentru a asigura finalizarea completă a activităților proiectului. Notificarea fost făcută în conformitate cu articolul II.15.3 din Acordul de subvenționare. În acest context a fost atașat un amendament la Contractul de subvenționare.

În continuare, Francesco Lamonaca s-a referit la diferite aspecte de întocmire a rapoartelor tehnic și financiar, a subliniat importanța revizuirii pachetelor de lucru ale proiectului, de către partenerii responsabili de implementarea lor; completarea cu noi activități, introducerea modificărilor, după caz.

În contextul prelungirii perioadei de implementare a proiectului pînă la 28.02.2021, Prof. Pasquale Daponte și Francesco Lamonaca au apreciat rezultatele proiectului, au accentuat importanța diseminării eficiente a rezultatelor, asigurarea sustenabilității proiectului prin diferite măsuri științifice.

În final Prof. Pasquale Daponte și Francesco Lamonaca, au răspuns la întrebările adresate de către participanții la reuniune, au făcut recomandările de rigoare, au enunțat calendarul de prezentare a documentelor finale, pentru finisarea reușită a proiectului eDrone.

Reuniunea Consorțiului a fost înregistrată.


15.10.2020
Silvia Dulschi,
manager de proiect,
dr., conf. univ.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.