Performanţa în educaţie – factor-cheie în asigurarea securităţii umane

Conferinţa știinţifico-practică cu participare internaţională „Performanţa în educaţie – factor-cheie în asigurarea securităţii umane” a fost organizată la Chișinău, în zilele de 8 – 9 octombrie 2020, în cadrul Programului de realizare a Proiectului Național „Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare”, „Program de stat” (2020-2023), pentru anul 2020. Forul științific a întrunit online mai multe generații de savanți, tineri cercetători, dascăli experimentați și pedagogi tineri din 5 state: Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina și Israel.

Organizatorii evenimentului,Academia de Administrare Publică, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău și Centrul de Geografie Istorică Militară din Republica Moldova, și-au propussă descifreze conținutul performanței în toate segmentele învățământului secundar: economic, politic, juridic, diplomatic, administrativ, pedagogic, medical, educațional, artistic, sportiv. Evenimentul a vizat, de asemenea, interesul național al statelor participante la conferință și al altor state, viitorul cărora depinde de performanțele, profesionalismul tinerilor, studenților, elevilor de azi. Conferința a fost pregătită de Masa rotundă „Cunoașterea - suport al integrării sociale”, desfășurată la 3 iulie curent.

Tematica abordată a reflectat practicile respectării principiilor de bază ale sistemului educațional: unitatea prin diversitate; transdisciplinaritatea și complementarismul. Conferința a oferit o platformă de dezbateri a celor mai actuale probleme cu care se confruntă statele lumii în societatea informațională, globalizată. În cele 40 de rapoarte au fost elucidate diferite aspecte al cunoașterii, înțelegerii, evaluării rolului educației, statutului pedagogului în diferite state europene, în SUA, în Japonia, în Israel. Autorii au realizat studii comparate, cu scopul de a pune în valoare cel mai reușite practici și politici educaționale.

La Conferință au participat personalități notorii în domeniu educației, al învățământului secundar din Republica Moldova (Tamara Cristei, Sergiu Sprîncean, Vitale Ojovanu, Ludmila Roșca, Victoria Bercu s.a.), din România (Gabriela Goudenhooft, Ionel Narița, Constantin Pisău ș.a),din Rusia (Vladimir Gutorov), din Ucraina (Anatolii Kruglațov), din Israel (Iulia Sirota).,

Academia de Administrare Publică a fost reprezentată de către Ludmila Roșca, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, profesor Jean Monnet, director de proiect.

În total, la Conferință au participat activ 9 doctori habilitați, profesori universitari, 16 doctori, conferențiari universitari, 15 doctoranzi din cele 5 state și peste 30 de ascultători.

În scopul diseminării cu un impact vizibil a evenimentului asupra societății moldovenești, toate lucrările elaborate, inclusiv volumul: Materialele Conferinţei știinţifico-practice cu participare internaţională: „Performanţa în educaţie – factor-cheie în asigurarea securităţii umane”,vor fi publicate până la 10 decembrie curent și vor fi distribuite bibliotecilor din țară - în universități, colegii, Centre de excelență, licee, inclusiv din stânga Nistrului, pentru a promova pe larg ideile privind asigurarea securităţii umane.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.