O nouă teză de doctor susținută la Academie

Pe 30 iunie 2016, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea publică a unei noi teze de doctor în științe administrative, Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administraţiei publice din Republica Moldova”, specializarea Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice, a doctorandului Oleg SOLOMON, şef de secţie în aparatul central al Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Conducătorul ştiinţific al tezei este Victor SACA, doctor habilitat, profesor universitar. Susținerea tezei a avut loc în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat (CȘS), moderată de președintele Consiliului, dl Pantelimon VARZARI, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător.

Secretarul ştiinţific al Consiliului, dl Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe administrative a Academiei de Administrare Publică, a informat asistența teza de doctor a fost propusă pentru susținere la ședința Consiliului de către Seminarul Științific de Profil, menționând pretendentul a depus toate actele necesare, conform legislației în vigoare.

Dl Oleg Solomon a prezentat succint teza, referindu-se la actualitatea temei abordate, la scopul şi obiectivele lucrării de cercetare, structurată în patru capitole. În această lucrare doctorandul a abordat aspectele şi problemele privind eficientizarea procesului decizional în APC ca o prioritate a bunei guvernări întru binele ţării şi al societăţii, în contextul parcursului european al Republicii Moldova, folosind ca material comparativ experienţa şi practicile de lucru ale autorităţilor publice din Estonia şi Macedonia.

Doctorandului i-au fost adresate mai multe întrebări, la care a răspuns în cunoștință de cauză și argumentat, ca urmare fiind elucidate mai multe aspecte ale lucrării, caracterul ei științific, inovator și practic pentru îmbunătățirea procesului decizional și a bunei guvernări la nivel central.

În continuare s-au pronunțat asupra tezei de doctor referenții oficiali - Victor MORARU, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice și Politice a Academiei de Științe a Moldovei, și Igor BUCĂTARU, doctor în științe politice, conferențiar universitar, USM, precum și membrii CȘS – Pantelimon VARZARI, doctor hablitat în științe istorice, profesor universitar, Victor JUC, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător, Alexandru ROȘCA, doctor habilitat în filozofie, conferențiar universitar, academician, Aurel SÎMBOTEANU, doctor în științe politice, conferențiar universitar, AAP, Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, AAP, Angela POPOVICI, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, AAP, de asemenea, și Violeta TINCU, susținătoarea recentă a tezei de doctor în științe administrative, care au apreciat înalt teza de doctorat ca fiind o lucrare științifică de actualitate, de o valoare incontestabilă pentru eficientizarea procesului decizional în APC.

Membrii Consiliului au decis, prin vot unanim, de a conferi dlui Oleg Solomon titlul de doctor în științe administrative și au solicitat Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare să confirme decizia CȘS și să elibereze diploma de doctor în științe administrative.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.