Noi valențe în cooperarea Academiei cu GIZ

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a avut, pe 23 ianuarie 2018, o întâlnire cu Christina OTTO, noul manager de proiect ,,Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova” a Oficiului din Moldova a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ).

Christina Otto a fost însoțită de Simon BOEHLER, consultant internațional în dezvoltarea capacităților, Alexandr MURAVSCHI, consultant național superior în domeniul politicii de coordonare a dezvoltării regionale, și Tatiana BÎLBA, consultant.

În cadrul întrevederii au fost abordate aspecte privind desfășurarea reformei administrative în Republica Moldova și rolul Academiei de Administrare Publică în acest proces, precum și perspectivele de cooperare a Academiei cu GIZ.

Rectorul Oleg Balan a apreciat buna cooperare a instituției noastre cu GIZ, pe parcursul ultimilor ani fiind realizate mai multe proiecte comune în domeniul dezvoltării profesionale a funcționarilor publici din republică. Actualmente, cu suportul agenției germane, este în derulare proiectul ,,Implementarea sistemului de management al calității”. În context Oleg Balan a precizat că, recent, în cadrul Academiei, a fost instituit un serviciu nou – Secția managementul calității, precum și un Consiliu al calității menite să pregătească instituția pentru acreditare internațională în acest domeniu. Cu referire la reforma administrativă, rectorul Academiei a specificat faptul că în Republica Moldova se impune în mod indispensabil reforma administrativ-teritorială. Tot cu suportul Agenției Germane pentru Dezvoltare, am desfășurat la Academie trei foruri tematice privind dezvoltarea locală și regională, unul dintre care având ca tematică reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Concluziile și recomandările forumului au fost prezentate Cancelariei de Stat, a spus Oleg Balan, precizând că AAP dispune de voință și potențial pentru a acorda suport științific și metodologic în vederea desfășurării reformei administrativ-teritoriale.

Prezent la întâlnire, prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, a făcut o trecere în revistă a reformelor administrative, care au avut loc în republică în perioada de după declararea independenței și a accentuat necesitatea desfășurării actualei reforme în baza unei concepții științific argumentate.

Christina Otto și reprezentanții GIZ, de asemenea, au menționat eficiența colaborării cu Academia de Administrare Publică în domeniul dezvoltării profesionale a personalului din cadrul autorităților publice și și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul și implementarea unor proiecte comune noi.

La întrevedere au participat Aurelia ȚEPORDEI, director Departament dezvoltare profesională, Angela ZELENSCHI, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră științe administrative, Silvia GORIUC, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră științe juridice, Maia BOROZAN, doctor habilitat, profesor universitar, șef Secție managementul calității.

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.