Masteranzii din promoția 2019 au primit diplomele de absolvire

Ziua de astăzi, 15 martie, va rămâne pentru totdeauna în memoria celor 252 de absolvenți ai Academiei de Administrare Publică, promoția 2019, ai studiilor superioare de master de profesionalizare, învățământ cu frecvență redusă, la programele administrare publică, anticorupție, management, relații internaționale și management informațional în administrația publică. În această zi a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor de master.

La eveniment au participat, în calitate de președinți ai comisiilor de evaluare a tezelor de master, Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, doctor în economie, conferențiar universitar, consilier al Prim-Ministrului Republicii Moldova, Nistor GROZAVU, doctor, conferențiar universitar, viceprimar general al municipiului Chișinău, Oleg BULGARU, doctor, conferențiar universitar, Elena VACULOVSCHI, doctor, conferențiar universitar, conducerea și personalul științifico-didactic al Academiei.

Felicitând absolvenții cu ocazia finalizării studiilor, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a estimat, că actuala promoție a fost una responsabilă, însușind temeinic obiectele predate în instituție. „Astăzi Dumneavoastră completați cohorta celor peste 5 mii de absolvenți, pe care i-a avut Academia timp de 25 de ani de activitate, a spus rectorul Oleg Balan. Noi v-am oferit aceste cunoștințe, iar Dumneavoastră urmează să le aplicați cu eficiență în activitatea din cadrul instituțiilor și localităților pe care le reprezentați. Astfel încât, prin aportul concret al fiecărui absolvent, să fie atins scopul nostru suprem – acordarea serviciilor de calitate cetățenilor, creșterea bunăstării populației Republicii Moldova. Sunt sigur că veți reuși”.

În continuare Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, decan al Departamentului studii superioare de master, a dat citire ordinului rectorului Academiei cu privire la acordarea titlului, eliberarea diplomelor de master și acordarea distincțiilor Academiei. Astfel, 4 dintre cei mai buni absolvenți - Viorel LOCOMAN, Mihail BURUȘCIUC, Vasile CIUGUREANU și Vasile CIOCAN au fost menționați cu distincția „Absolvent eminent” cu înscrierea în „Cartea de Onoare” a instituției. Alți 14 absolvenți au fost menționați cu „Diploma de Onoare”. Rectorul Academiei, Oleg Balan, a înmânat acestora diplomele de master.

Pe parcursul ceremoniei proaspeții absolvenți au fost felicitați de către Viorelia Moldovan-Bătrînac, Nistor Grozavu, Elena Vaculovschi, Oleg Bulgaru. Prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, și președinții comisiilor de evaluare a tezelor de master au înmânat diplomele de absolvire la programele respective.

Cuvinte emoționante de omagiere și recunoștință pentru profesorii instituției au adresat absolvenții Viorel Locoman, Angela RACU, Irina POPOVICI, Tudor GOLUB, Natalia IACHIMOV și Liviu OBOROC.

În final, potrivit tradiției, profesorii și foștii discipoli au făcut o fotografie comună, iar pe aleea absolvenților a fost instalată stela promoției 2019.


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.