MASTERANZII ACADEMIEI CITESC ȘI ANALIZEAZĂ REVISTA ,,ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

Pe 12 octombrie curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc o activitate de prezentare a revistei ,,Administrarea Publică”, nr. 3, 2017, la care au participat masteranzii grupelor 212 MȘ și 215 MP, programul Management, studii cu frecvență.

Întrunirea a fost inaugurată și moderată de Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar. Dumnealui a făcut o prezentare generală a activității revistei pe parcursul celor 24 de ani de apariție, referindu-se, în special, la numărul recent apărut, 3/2017, în care a fost inaugurată rubrica ,,Academia de Administrare Publică la 25 de ani”.

Compartimentul respectiv se deschide cu interviul ,,Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice”, acordat de către Oleg BALAN, rector al Academiei, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în discursul său Andrei Groza. Autorul face o trecere în revistă a întregii activități de aproape un pătrar de veac a Academiei de Administrare Publică, evidențiind, în mod special, organizarea procesului de instruire, de dezvoltare profesională a funcționarilor publici, activitatea de cercetare în cadrul instituției, relațiile internaționale ale acesteia. Prim-prorectorul Academiei a accentuat faptul că la rubrica ,,Economie și finanțe publice” din acest număr de revistă sunt abordate probleme importante privind descentralizarea și autonomia financiară, realizarea proiectelor de dezvoltare regională, tratarea sistemică a procesului de utilizare a cunoștințelor și a. 

Tatiana TOFAN, doctor în economie, conferențiar universitar, șefa Catedrei economie și management public a Academiei, autoarea articolului din acest număr de revistă ,,Experiența Agenției de Dezvoltare Nord în realizarea proiectelor de dezvoltare regională”, a venit cu sugestii principiale și originale cu referire la dezvoltarea regională. Dumneaei a menționat că dezvoltarea regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate și promovate de autoritățile administrației publice centrale și locale, în scopul asigurării unei dezvoltări socioeconomic dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local.

Regiunile cu o populație densă și o pregătire adecvată, cu productivitatea muncii sporită și cu o rată de ocupare mare tind să aibă o competitivitate ridicată, lucru care conduce la ideea că aspectul demografic este unul important, a subliniat în luarea sa de cuvânt Oleg FRUNZE, doctor, lector superior universitar, autorul articolului ,,Aspecte demografice și acțiunea lor asupra competitivității regionale în Republica Moldova”.

Opinii interesante, originale și constructive despre revista ,,Administrarea Publică”, despre conținutul articolelor acesteia, în special, al celor din domeniul economiei și managementului au exprimat în cadrul activității masteranzii Sabina PRODAN, medic la Asociația Medico-Teritorială Buiucani, municipiul Chișinău, Mihail LUPAȘCU, șef Direcție la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Ala GRECU, vicedirector al Institutului Oncologic din capitală, și alții.

Mihail MANEA, redactor în Secția activitate editorială a Academiei, s-a pronunțat asupra activității de ultimă oră a revistei ,,Administrarea Publică”, a secției respective de organizare, recenzare, redactare și editare a revistei, el adresându-le participanților la întrunire și cititorilor publicațiilor Academiei de Administrare Publică îndemnul de a se abona la revista ,,Administrarea Publică” și la ziarul ,,Funcționarul Public” pentru anul 2018.

Andrei GROZA a procedat în final la un bilanț al întrunirii, le-a mulțumit participanților la discuții pentru intervențiile oportune și rezonabile, ceea ce va contribui în mod inevitabil la îmbunătățirea conținutului de idei al acestei ediții metodico-științifice.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.