Masă rotundă consacrată unui sfert de veac de la fondarea revistei „Administrarea Publică”

Eveniment deosebit în viața Academiei – aniversarea de 25 de ani de la fondarea și apariția celui de-al 100-lea număr al revistei „Administrarea Publică” – căruia i-a fost consacrată, pe 15 noiembrie, o masă rotundă, desfășurată în Sala Multimedia a Bibliotecii Științifice a Academiei, cu participarea conducerii Academiei de Administrare Publică, a cadrelor profesoral-didactice, doctoranzilor, cercetătorilor științifici, reprezentanților administrației publice. Revista metodico-științifică trimestrială „Administrarea Publică” a fost fondată în luna noiembrie 1993 de Academia de Administrare Publică. Este înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova în septembrie 2004 și acreditată științific la profilul: administrare publică, științe politice, drept, economie.

În deschiderea ședinței mesei rotunde, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat rolul revistei „Administrarea Publică” în dezvoltarea științei administrației, fiind salutabil faptul că revista a fost înregistrată la categoria „C”, iar cei prezenți în sală sunt cei mai activi autori de articole științifice publicate în revistă. Revista este solicitată și de mulți cercetători din afara Academiei, din țară și de peste hotare, fapt care denotă autoritatea publicației noastre în plan național și internațional.

Șeful Secției activitate editorială, Mihail MANEA, care activează la Academia de Administrare Publică de peste două decenii, editorul și promotorul revistei în lumea științei, a mulțumit participanților pentru prezența la masa rotundă pentru a marca evenimentul, a aprecia revista la justa ei valoare, a veni cu propuneri, sugestii, idei de a îmbunătăți în continuare publicația periodică a Academiei, care să reflecte la nivelul cerințelor zilei domeniile științelor administrative, îndemnându-i pe cei prezenți să fie mai activi, să vină cu noi materiale de actualitate pentru revistă.

În continuare, participanții la masa rotundă au luat cuvântul, apreciind detaliat revista, structura, misiunea publicației de a promova știința administrației sub toate aspectele: Tatiana MANOLE, doctor habilitat, profesor universitar, Angela ZELENSCHI, șef Catedră științe administrative, doctor, conferențiar universitar, Silvia GORIUC, șef Catedră științe juridice, doctor, conferențiar universitar, Tatiana TOFAN, șef Catedră economie și management public, doctor, conferențiar universitar, Alexandru GRIBINCEA, doctor habilitat, profesor universitar, Nina COSTIUC, primar al comunei Budești, municipiul Chișinău, Silvia DULSCHI, șef Direcție știință și doctorat, doctor, conferențiar universitar, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii Științifice a Academiei, Ana VARZARI, doctorandă AAP.

Prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, a menționat, la rândul său, că evenimentul respectiv se înscrie semnificativ în suita de manifestări, consacrate aniversării de 25 de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică, subliniind că cele discutate în cadrul mesei rotunde, sugestiile, propunerile înaintate, vor fi de un real folos pentru viitor, acordând o mare atenție metodicii și practicienilor, calității materialelor care să constituie o plusvaloare pentru dezvoltarea științei administrației și realizării practice a acesteia.

În final, prorectorul a înmânat Diplome de Merit celor mai activi autori ai materialelor și studiilor științifice pentru revista „Administrarea Publică”, exprimându-și, astfel, recunoștința pentru contribuția considerabilă la editarea revistei Academiei de Administrare Publică.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.