Managementul serviciilor publice

Pentru a răspunde noilor cerinţe și tendințe, personalul din autorităţile publice trebuie să fie calificat şi să-şi dezvolte continuu potenţialul. Obiectivul general al Strategiei de Reformă a Administrației Publice 2016-2020 îl constituie crearea unei administraţii publice moderne, profesioniste şi orientate spre oferirea serviciilor publice de calitate, în corespundere cu necesităţile şi aşteptările cetăţenilor şi cele ale entităţilor sociale şi economice. Misiunea de prestare a serviciilor publice este una dintre cele mai importante ale administraţiei publice, deşi nu unica, pentru satisfacerea intereselor de ordin naţional ale populaţiei sau pentru satisfacerea necesităţilor locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale. Performanţele serviciului public sunt măsurate utilizând diverşi indicatori şi reprezintă gradul maxim de satisfacţie ce poate fi oferit consumatorului, precum şi gradul de utilizare a capacităţii serviciului public.

Cursul „Managementul serviciilor publice” face parte din activitățile de instruire organizate de către Academia de Administrare Publică în baza Hotărârii Guvernului nr. 121 din 27 februarie 2019 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici pentru anul 2019 și are drept scop consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor necesare participanţilor la curs în vederea exercitării unui management eficient al serviciilor publice.

În cadrul orelor de instruire se pune accentul pe modalități de gestiune a serviciilor publice, managementul calității și modernizarea serviciilor publice etc.

Timp de trei zile, 04-06 noiembrie, funcționarii vor obține noi cunoștințe și competențe în domeniul dat, vor face schimb de bune practici cu alți participanți, vor simula soluționarea unor probleme cu care se confruntă în activitatea lor profesională.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.