Managementul conflictelor

Divergenţele şi conflictele sunt o realitate a oricărui grup organizațional. Nesoluționarea la timp a acestora conduce la lipsa de performanțe, motivație și progres.

Ținând cont de importanța subiectului dat, precum și întru realizarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 17 din 12.02.2021 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2021, Academia de Administrare Publică desfășoară, în perioada 08 - 09 aprilie, cursul de dezvoltare profesională „Managementul conflictelor”.
Cursul este destinat funcționarilor publici de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice centrale și este axat pe dezvoltarea competențelor profesionale ale participanților, necesare pentru soluţionarea constructivă a situațiilor conflictuale cu care se confruntă în activitatea profesională.

În cadrul cursului participanții vor analiza conceptele de bază ale managementului conflictelor și particularitățile conflictelor în administrația publică, vor identifica și diferenția funcțiile distructive și constructive ale conflictelor, își vor dezvolta abilităţile de utilizare a tehnicilor de soluționare a conflictelor, vor aplica metodele de interacțiune cu alte persoane din cadrul autorității publice și din mediul extern al acesteia, se vor familiariza cu tehnicile de comunicare aplicate în procesul de soluționare a conflictelor etc.

Cursul va fi prestat de cadrele didactice ale Academiei cu vastă experiență în domeniul, care vor stimula implicarea activă a participanților prin utilizarea metodelor andragogice moderne.


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.