Managementul conflictelor

În fiecare zi managerii trebuie să ia decizii referitoare la priorităţile autorității și de multe ori aceste decizii sunt legate de modul în care managerul gestionează conflictul. Gradul de exprimare a unui conflict depinde nu numai de normele de grup sau cultura organizaţională, ci şi de abilităţile managerilor de a aborda şi de a rezolva conflictul. Nesoluționarea la timp a acestora conduce la lipsa de performanțe, motivație și progres.

Ținând cont de actualitatea subiectului dat, precum și întru realizarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.121 din 27 februarie 2019 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2019, Academia de Administrare Publică desfășoară, în perioada 08 – 10 octombrie 2019, cursul „Managementul conflictelor”.

Cursul este destinat funcționarilor publici de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale și are ca scop dezvoltarea competențelor profesionale ale participanților la curs necesare funcționarilor publici pentru soluţionarea constructivă a situațiilor conflictuale cu care se confruntă în activitatea profesională.

În cadrul cursului participanții vor analiza conceptele de bază ale managementului conflictelor și particularitățile conflictelor în administrația publică, vor identifica și diferenția funcțiile distructive și constructive ale conflictelor, își vor dezvolta abilităţile de utilizare a tehnicilor de soluționare a conflictelor, vor aplica metodele de interacțiune cu alte persoane din cadrul autorității publice și din mediul extern al acesteia, se vor familiariza cu tehnicile de comunicare aplicate în procesul de soluționare a conflictelor etc.

Cursul va fi prestat de cadre didactice cu vastă experiență în domeniu, care vor stimula implicarea activă a participanților prin utilizarea metodelor andragogice moderne.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.