Management și leadership - un nou curs de formare managerială

30 de funcționari de conducere participă la cursul de dezvoltare managerială „Management și leadership„ cu durata de 130 de ore academice, organizat de către Academia de Administrare Publică la solicitarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Cursul se va desfășura în perioada 10 septembrie – 30 octombrie 2020 și are drept scop consolidarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor/comportamentelor manageriale și de leadership necesare conducerii subdiviziunii și administrării eficiente a resurselor acesteia.

Cursul este constituit din șase module, studierea cărora va permite participanților să-și dezvolte competențele manageriale prin formarea unei atitudini specifice unui manager care învață. Participarea la curs va contribui, de asemenea, la dezvoltarea capacității de a aplica în activitatea managerială personală a modelelor conceptuale studiate în cadrul instruirii, dezvoltarea abilităților de a crea și gestiona eficient echipe, de a adapta mediul organizațional la mediul extern, la întelegerea modului în care pot contribui la creșterea propriei performanțe manageriale, cât și la dezvoltarea și creșterea performanței subordonaților.

În condițiile situației epidemiologice generate de pandemia globală Covid-19, cursul se va desfășura în format mixt: la distanță, precum și în sala de instruire, inclusiv prin diferite instrumente educaționale:
- Platforma Academiei LearnIn care conţine resursele digitale elaborate pentru sesiunile vizate;
- comunicarea în mediul educaţional virtual în regim sincron (cu conectarea simultană a participanţilor şi formatorului) şi asincron (care oferă participantului libertatea de alegere a ritmului de învăţare reieşind din stilul propriu de instruire);
- resurse educaţionale digitale ce asigură un proces de instruire dinamic, interactiv şi atractiv (prezentări, secvenţe video relevante, elemente grafice etc).

Formarea managerială a conducătorilor de diferit nivel, prin aprofundarea, actualizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităților şi modelarea atitudinilor acestora va contribui la gestionarea eficientă și cu maximă eficacitate a resurselor organizaţionale pentru a corespunde cerințelor unei administrații publice moderne și performante.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.