Management și leadership în administrația publică

Cinci profesori ai Academiei de Administrare Publică – Aurelia TEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, Tatiana TOFAN, doctor, conferențiar universitar, șefa Catedră economie și management public, Liubovi PRODAN-ȘESTACOVA, doctor, lector universitar, șefa Secției managementul calității, Veronica BUTNARU, lector universitar și Tatiana SAVCA, lector universitar, au participat, în perioada 21-26 iulie 2019, la cursul de formare a formatorilor în domeniul managementului și leadershipului, care s-a desfășurat în orașul Kiev, Ucraina. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Consolidarea rețelelor instituțiilor de formare a funcționarilor publici din Moldova, Georgia și Ucraina”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), finanțat dinFondul regional al Parteneriatului Estic pentru reformă în administrația publică.

La eveniment au participat funcționari publici, cadre didactice, formatori din cadrul autorităților publice, instituțiilor de învățământ din Moldova, Georgia și Ucraina.

Pe parcursul celor șase zile de instruire formatorii au făcut schimb de experiență privind situația din Moldova, Georgia, Ucraina în domeniul managementului și leadeshipului în sectorul public: cadrul normativ care reglementează domeniul, mecanismele de implementare a acestuia, comunicare eficientă, proceduri de personal aplicabile în serviciul public, leadership personal, leadership organizational, alte subiecte relevante domeniului. De asemenea, participanții au studiat bunele practici de instruire în domeniul managmentului și leadeshipului, care vor fi implementate, ulterior, în cadrul cursurilor de dezvoltare profesională organizate de către Academie.

Cursul a fost prestat de către Domnul Hans-Joachim Rieger, director general al  DBB Academie GmbHdin Germania. În procesul de predare au fost utilizate în exclusivitate metode andragogice de predare – brainstorming, lucru individual, lucru în grupuri mici, simulare etc.

Toți cei cinci profesori au susținut cu succes proba de evaluare și au primit certificat de formator eliberat de către DBB Academie GmbH din Germania.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.