Management şi leadership în administraţia publică

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016, organizează, în perioada 06 – 08 decembrie 2017, cursul de dezvoltare profesională cu genericul ”Management şi leadership în administrația publică”, destinat funcționarilor publici de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I și II.

Instruirea noii generaţii de conducători din sectorul public este o condiţie indispensabilă a reformelor şi creşterii eficienţei, performanţei şi responsabilităţii în instituţiile publice, astfel scopul propus de programul de instruire „Management şi leadership” este dezvoltarea abilităţilor manageriale și de leadership necesare funcţionarilor publici cu funcţii de conducere pentru realizarea eficientă a obiectivelor manageriale.

Întru atingerea acestui scop, instruirea se axează pe următoarele obiective:

  • aprofundarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul culturii organizaţionale, leadership-ului organizaţional, formării şi conducerii unor echipe eficiente;
  • dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziilor, aplicare a diferitor stiluri de leadership, identificare a factorilor motivaţionali şi a tehnicilor de motivare a personalului, comunicare şi prezentare, delegare eficientă;
  • modelarea atitudinii de orientare spre rezultat şi performanţe şi conducerea eficientă a echipelor.

Realizarea obiectivelor este asigurată de metodele andragogice aplicate în procesul de instruire: prezentări, discuţii, exerciţii în grup, brainstorming-ul, schimb de experienţă.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.