Integrarea profesională în funcția publică

În viață cele mai frumoase sunt începuturile!

Academia de Administrare Publică începe activitățile de dezvoltare profesională a personalului planificate pentru semestrul II al anului 2019. După o vacanță binemeritată, funcționarii publici au posibilitatea de a-și dezvolta competențele profesionale necesare pentru modernizarea și creșterea calității serviciului public.

În scopul dezvoltării acestor competențe, Academia, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 121 din 27 februarie 2019, va desfășura activități de instruire pentru funcționari publici din autoritățile administrației publice centrale și locale.

Primul curs de instruire -„Integrarea profesională în funcția publică” - este destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice centrale și se va desfășura în perioada 09 – 20 septembrie 2019.

Participanții se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public, teoria și practica organizării și funcționării administrației publice, vor elabora proiecte de note informative, rapoarte, proiecte de decizii, scrisori; vor învăța să soluționeze petiții, să comunice eficient, etc.

Eficiența orelor și utilitatea lor se datorează formatorilor implicați în procesul de predare – cadre didactice ale Academiei, specialiști de înaltă calificare de la alte autorități publice – dar și a metodelor de instruire, folosite de către ei, precum: prezentare, studiu de caz, brainstorming, discuții în grup, care fac cursul dinamic și interactiv, astfel, încât participanții să poată asimila mai multă informație.

Cunoștințele participanților vor fi evaluate prin intermediul activităților practice, dar și a testelor de evaluare, iar obținerea cunoștințelor și abilităților noi va fi confirmată printr-un certificat de absolvire având indicat și calificativul bine meritat.

Împreună, putem crea administrarea publică pe care ne-o dorim….
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.